Deutsch am Hof der Rosenberger

Bildungsexkursion für Germanistikstudierende am Institut für germanische Studien der Karls-Universität zu Prag
________
Vzdělávací exkurze pro student(k)y germanistiky při Ústavu germánských studií Univerzity Karlovy

Obligatorische Anmeldung bis zum 28. Februar 2019 per diachronieprag@gmail.com

Více informací

Otevíráme! Přijímačky 2019

Zajímá Vás německý jazyk, literatura, kultura?
Něco o nich víme a rádi se podělíme.
Vizte nabídku germanistických oborů.

Více informací

Double degree Praha – Köln

Mezinárodní studijní obor Německý jazyk a literatura ve střední Evropě – první mezinárodní germanistický obor akreditovaný v ČR, nabízející plně sdílené studium na české a německé univerzitě. Více informací na http://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-zkousky/ či u Štěpána Zbytovského.

Více informací

PRAGESTT

Am 29. und 30. März 2019 findet bereits der neunte Jahrgang der Prager Germanistischen Studententagung statt. PRAGESTT bietet eine offene Plattform für wissenschaftliches Treffen junger Germanisten. Die passive Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich und willkommen! | 29. a 30. března 2019 se koná již devátý ročník studentské konference PRAGESTT, která je otevřenou platformou pro setkání mladých germanistů. Konference se lze zúčastnit i pasivně, bez přihlášení. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Více informací