Alena Mikolášková

PhDr. Alena Mikolášková

 

Program: Germánské a severské jazyky a literatury

Specializace:

Téma disertačního projektu:
The Status of němčina Language in Southern Brazil

Školitel: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.

 

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Alena Mikolášková