Vít Dovalil

FotoVitDovalil

PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.

Adresa

Department of Germanic Studies
Místnost č. 320

Viz též osobní stránky na webu Univerzity Freiburg.

Aktuální konzultace

Profesní zaměření

 • Úvod do jazykovědy
 • Morfologie a syntax současné němčiny
 • Sociolingvistika – jazykové normy, standardizace a spisovná varieta, jazyková politika, jazykové právo

Biografie a výzkumná činnost

Vzdělání

 • 1992 – Maturita na gymnáziu Pardubice (s rozšířenou výukou cizích jazyků)
 • 1992 – 1997 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obory germanistika a politologie, Mgr.
 • 1994 – 1999 Právnická fakultua Univerzity Karlovy, obor právo, Mgr.
 • 1999 – 2000 a 2001 – 2002 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Neuphilologische Fakultät, Graduiertenkolleg „Dynamik von Substandardvarietäten“
 • listopad 2003 – disertace „Ausgewählte grammatische Phänomene des neuen Standards und der Destandardisierung im geschriebenen Gegenwartsdeutsch“
 • duben 2004 – obhajoba disertace, Ph.D.
 • srpen 2006 – krátkodobé výzkumné stipendium na New York University (zaměření: jazyková politika)
 • od 2007 – doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Téma disertace: Sprache als Hindernis für die Freizügigkeit

Krátkodobé stipendijní pobyty v zahraničí během magisterského studia

 • zimní semestr 1995/1996 – Universität Konstanz (Hauptseminare in Soziolinguistik, Dialektologie und Fachspracheforschung)
 • červenec 1998 – Universität Oxford (Bodleian Library, Bodleian Law Library, St. Peters College). Příprava na diplomovou práci na Právnické fakultě UK – Vacarius a recepce římského práva v Anglii.

Zaměstnání (v oboru)

 • 2011 – 2017: ředitel Ústavu germánských studií, FF UK
 • 1997 – 2003: asistent Ústavu germánských studií, FF UK
 • 2004 – nyní: odborný asistent Ústavu germánských studií, FF UK
 • 2000 – 2006: tajemník ÚGS

Členství ve vědeckých společnostech

 • Seit 1999 – Svaz germanistů ČR
 • Seit 2005 – Pražský lingvistický kroužek

Výuka na UK Praha

Sociolingvistika

 • Zaměření: Variationslinguistik, Standardsprache-Forschung, Sprachenpolitik
 • Vyučované semináře: Grundbegriffe der Soziolinguistik (WS 2003/2004), Einführung in die Soziolinguistik (WS 2006/2007), Sprachnormenforschung (SS 2006 und WS * 2008/2009), Standardsprache und Standardisierungsprozesse als soziolinguistische Phänomene (SS 2005), Soziolinguistik und Sprachmanagement (SS 2008), Sprachenpolitik (WS 2004/2005)

Morfologie a syntax současné němčiny

 • Výuka – semináře pravidelně od letního semestru 1998, s přednáškami od r. 2004
 • Gramatická cvičení I-V pravidelně od letního semestru 1998

Úvod do studia jazyka

 • Výuka – prosemináře pravidelně od zimního semestru 1997, s přednáškami od zimního semestru 2004

 

Rozvrh

Publikace

 • Dovalil V.: Ondřej Dufek - Klára Dvořáková - Martin Beneš - Hana Mžourková - Barbora Martinkovičová - Kamila Smejkalová - Veronika Štěpánová: Jazyková poradna, dobrý den : O češtině a jejích uživatelích. Slovo a slovesnost, 2023, č. • no. 85, s. • p. 55-59. ISSN 0037-7031.
 • Dovalil V.: Language problems in interactions between locals and foreign tourists in the city of Prague. A language management study. In Smakman D., Fedorova K., Nekvapil J.: Linguistic Choices in the Contemporary City. Postmodern Individuals in Urban Communicative Settings. New York, Routledge, 2022, s. • p. 193-210. ISBN 978-0-367-36673-5.
 • Dovalil V., Hanulíková A.: Grammar and variation in the classroom: a roadmap for a qualified solution to grammatical cases of doubt in contemporary German. Pedagogical Linguistics, 2022, č. • no. 4, s. • p. 26-49. ISSN 2665-9581.
 • Dovalil V.: Metalinguistic activities as a focus of sociolinguistic research: Language Management Theory, its potential, and fields of application. Sociolinguistica, 2022, č. • no. 36, s. • p. 35-53. ISSN 0933-1883.
 • Dovalil V.: Interests and power in language management: A study on the efforts to strengthen the position of German in the Czech Republic. In Nekula M., Sherman T., Záwiszová H.: Interests and power in language management. Berlin, Peter Lang, 2022, s. • p. 293-328. ISBN 978-3-631-86061-8.
 • Dovalil V.: Deutsch als Sprachmanagement-Objekt in Europa. Akteure, Interessen und Hindernisse. In Lobin H., Witt A., Wöllstein A.: Deutsch in Europa. Sprachpolitisch – grammatisch – methodisch. Boston, Walter de Gruyter, 2021, s. • p. 17-34. ISBN 978-3-11-073519-2.
 • Hejhalová V., Dovalil V., Šemelík M., Tichák V.: GerCoLiNet - German Constrastive Linguistics Network. Zpráva o aktuálním projektu Ústavu germánských studií FF UK. Jazykovědné aktuality, 2021, č. • no. LVIII, s. • p. 106-108. ISSN 1212-5326.
 • Dovalil V.: Processes of destandardization and demotization in the micro-macro pespective: The case of Germanic languages. In Kimura G., Fairbrother L.: A Language Management Approach to Language Problems: Integrating macro and micro dimensions. Philadelphia, John Benjamins, 2020, s. • p. 177-196. ISBN 978-90-272-0547-6.
 • Dovalil V.: Za Klausem J. Mattheierem (9. 6. 1941 - 8. 5. 2020). Slovo a slovesnost, 2020, č. • no. 81, s. • p. 228-230. ISSN 0037-7031.
 • Dovalil V.: Förderung von Deutsch als Fremdsprache in Tschechien: Theoretische Voraussetzungen und praktische Konsequenzen. In Ammon U., Schmidt G.: Förderung der deutschen Sprache weltweit. Vorschläge, Ansätze und Konzepte. Berlin, Walter de Gruyter, 2019, s. • p. 701-718. ISBN 978-3-11-047923-2.
 • Dovalil V.: Za Ulrichem Ammonem. Slovo a slovesnost, 2019, č. • no. 80, s. • p. 237-239. ISSN 0037-7031.
 • Šemelík M., Kloudová V., Dovalil V., Vachková M.: Deutsche Grammatik. Eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene. Praha, Karolinum, 2019. 258 s. • p. ISBN 978-80-246-4296-3.
 • Dovalil V.: Multidisciplinární přístupy v jazykovém plánování a jazykové politice. Slovo a slovesnost, 2019, č. • no. 80, s. • p. 74-80. ISSN 0037-7031.
 • Dovalil V.: Sprachenwahl im internationalen Tourismus. Die Situation in Tschechien und in Prag. Sociolinguistica, 2018, č. • no. 32, s. • p. 141-154. ISSN 0933-1883.
 • Dovalil V.: Qual der Wahl, or spoiled for choice? English and German as the subject of decision-making processes in the Czech Republic. In Sherman T., Nekvapil J.: English in Business and Commerce. Boston, Mouton de Gruyter, 2018, s. • p. 276-309. ISBN 978-1-5015-1553-8.
 • Dovalil V.: Morphosyntaktische Variation in Verbalkomplexen des Verbs lassen und der Modalverben im Infinitiv II. Eine Analyse aus der Perspektive von Zentrum und Peripherie. Zeitschrift für Germanistische Linguistik, 2018, č. • no. 46, s. • p. 102-134. ISSN 0301-3294.
 • Dovalil V., Šichová K.: Sprach(en)politik, Sprachplanung und Sprachmanagement. Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2017. 90 s. • p. ISBN 978-3-8253-7715-1.
 • Dovalil V.: Tahle země je naše. Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 90-94. ISSN 1804-3240.
 • Dovalil V.: Morphologische Varianz der peripheren Substantivparadigmen im geschriebenen Gegenwartsdeutsch: schwache Maskulina, starke Feminina und gemischte Substantive. Slovo a slovesnost, 2017, č. • no. 78, s. • p. 164-169. ISSN 0037-7031.
 • Dovalil V.: Pluricentrické jazyky a jejich nedominantní variety. Slovo a slovesnost, 2017, č. • no. 78, s. • p. 353-356. ISSN 0037-7031.
 • Dovalil V.: Konzeptualisierung der Demotisierung und Destandardisierung auf der Grundlage der Sprachmanagementtheorie. In Rössler P.: Standardisierungsprozesse und Variation. Beiträge zur Engführung von Standardsprachenforschung und Variationslinguistik. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016, s. • p. 135-160. ISBN 978-3-631-71094-4.
 • Dovalil V.: Jazyková proměnná. In Karlík P., Nekula M., Pleskalová J.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 742-743. ISBN 978-80-7422-481-2.
 • Dovalil V.: Deutsch in Tschechien als aktuelles bildungspolitisches Problem. In Zhu J., Zhao J., Szurawitzki M.: Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 - Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Band 5. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016, s. • p. 93-98. ISBN 978-3-631-70762-3.
 • Dovalil V.: Jazykové právo. In Karlík P., Nekula M., Pleskalová J.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 750-752. ISBN 978-80-7422-481-2.
 • Dovalil V.: Jazykový standard. In Karlík P., Nekula M., Pleskalová J.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 766-769. ISBN 978-80-7422-481-2.
 • Dovalil V.: Jazyk typu ausbau - jazyk typu abstand. In Karlík P., Nekula M., Pleskalová J.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 730-732. ISBN 978-80-7422-481-2.
 • Dovalil V.: Standardvarietät des Deutschen. Fallbeispiele aus der sozialen Praxis. Berlin, Logos Verlag, 2015. 166 s. • p. ISBN 978-3-8325-3808-8.
 • Dovalil V., Šichová K., Krapp R., Rössler P.: Standardvarietät des Deutschen. Fallbeispiele aus der sozialen Praxis. Berlin, Logos Verlag, 2015, s. • p. 1-14. ISBN 978-3-8325-3808-8.
 • Dovalil V.: Konec kodifikace? Zpráva z würzburské konference. Slovo a slovesnost, 2015, č. • no. 76, s. • p. 156-160. ISSN 0037-7031.
 • Nekvapil J., Kaderka P., Nekula M., Dovalil V., Vasiljev I., Sloboda M.: Jazyková interakce. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 305 s. • p. ISBN 978-80-7422-268-9.
 • Dovalil V.: Language Management Theory as a basis for the dynamic concept of EU language law. Current Issues in Language Planning, 2014, č. • no. 15, s. • p. 2-20. ISSN 1466-4208.
 • Dovalil V.: The German Standard Variety at Czech Universities in the Light of Decision-Making Processes of Language Management. In Language Planning and Microlinguistics. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014, s. • p. 83-102. ISBN 978-1-137-36123-3.
 • Dovalil V.: Jak se dobrat pragmatického standardu? Slovo a slovesnost, 2013, č. • no. 74, s. • p. 77-80. ISSN 0037-7031.
 • Dovalil V.: Ideological positioning in legal discourses on European multilingualism: Equality of languages as an ideology and a challenge. In Nekvapil J.: Ideological Conceptualisations of Language: Discourses of Linguistic Diversity. Frankfurt/Main, Peter Lang, 2013, s. • p. 147-170. ISBN 978-3-631-61459-4.
 • Dovalil V.: Soziales Kräftefeld einer Standardvarietät als methodologischer Impuls für die Debatte über die Standardnormen. In Schneider-Wiejowski K.: Vielfalt, Variation und Stellung der deutschen Sprache. Berlin/Boston, Walter de Gruyter, 2013, s. • p. 65-78. ISBN 978-3-11-030930-0.
 • Kaderka P., Dovalil V., Sloboda M., Sherman T., Mrázková K., Havlík M.: Sociolingvistické sympozium v Berlíně. Slovo a slovesnost, 2013, č. • no. 74, s. • p. 227-236. ISSN 0037-7031.
 • Dovalil V.: Jazykové právo – konceptuální perspektivy a metodologie jeho zkoumání. In Gladkova H.: Jazykové právo a slovanské jazyky. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013, s. • p. 13-30. ISBN 978-80-7308-464-6.
 • Dovalil V.: Zur Normativität als Problembereich der quantitativen und qualitativen Methodologie. In Kratochvílová I.: Grundlagen einer sprachwissenschaftlichen Quellenkunde. Tübingen, Narr, 2013, s. • p. 259-269. ISBN 978-3-8233-6836-6.
 • Dovalil V.: Zur Auffassung der Standardvarietät als Prozess und Produkt von Sprachmanagement. In Hagemann J.: Pragmatischer Standard. Tübingen, Stauffenburg, 2013, s. • p. 163-176. ISBN 978-3-86057-118-7.
 • Dovalil V.: Equality of languages as an ideology in the European political. Media komyunikeshon kenkyuu, 2012, č. • no. 63, s. • p. 23-49. ISSN 1882-5303.
 • Dovalil V.: Language as an Impediment to Mobility in Europe. In Werlen I.: Linguistic Diversity in Europe. Current Trends and Discourses. New York, Mouton de Gruyter, 2012, s. • p. 259-286. ISBN 978-3-11-027083-9.
 • Dovalil V.: Second International Language Management Symposium. Journal of Asian Pacific Communication, 2012, č. • no. 22, s. • p. 313-317. ISSN 0957-6851.
 • Dovalil V.: Nad Dolníkovou Teorií spisovného jazyka o konceptuálních a metodologických problémech ve výzkumu jazykových norem a spisovné variety. Slovo a slovesnost, 2012, č. • no. 73, s. • p. 135-146. ISSN 0037-7031.
 • Dovalil V.: Druhé mezinárodní sympozium o jazykovém managementu. Slovo a slovesnost, 2012, č. • no. 73, s. • p. 232-235. ISSN 0037-7031.
 • Dovalil V.: Texte in Interaktion: Ein Beitrag zur Diskussion über die pragmatische Konstituierung der Bedeutung. In Kotůlková V.: Perspektiven der Textanalyse. Tübingen, Stauffenburg Verlag, 2011, s. • p. 165-174. ISBN 978-3-86057-107-1.
 • Dovalil V.: Spolsky, Bernard (2009): Language Management. Cambridge UK: Cambridge University Press. In Ammon U.: Sociolinguistica - International Yearbook of European Sociolinguistics. Berlin, Walter de Gruyter, 2011, s. • p. 150-155. ISBN 978-3-11-023625-5.
 • Pelán J., Dovalil V.: Laudatio für Jiří Stromšík. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2011, č. • no. 2008, s. • p. 7-12. ISSN 0567-8269.
 • Dovalil V.: Sprachnormen im Schulunterricht: Eine Untersuchung aus soziolinguistischer Perspektive. In Lejsková A.: Die Grammatik, Semantik und Pragmatik des Wortes. Ihre Erforschung und Vermittlung. Augsburg, Wißner Verlag, 2011, s. • p. 65-88. ISBN 978-3-89639-806-2.
 • Dovalil V., Hall A.: Zu den deutsch-tschechischen Sprachenkonflikten um die Sprachenverordnungen Badenis. Eine Analyse auf sprachmanagement-theoretischer Grundlage. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 2011, č. • no. 21, s. • p. 3-23. ISSN 1218-5736.
 • Dovalil V.: Kratochvílová, Iva/Wolf, Norbert Richard (Hrsg.) (2010): Kompendium Korpuslinguistik. Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive. Heidelberg: Winter. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia germanistica, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 149-150. ISSN 1803-408X.
 • Dovalil V.: Zum Sprachenrecht in europäischer Praxis: zwei Fälle von Sprachmanagement. Bulletin Suisse de linguistique appliquée, 2010, č. • no. Neuveden, s. • p. 89-105. ISSN 1023-2044.
 • Dovalil V.: Sind zwei Fremdsprachen in der Tschechischen Republik realistisch? Zu den aktuellen Problemen der tschechischen Spracherwerbsplanung. In Ammon U.: Sociolinguistica. New York, De Gruyter, 2010, s. • p. 43-60. ISBN 978-3-11-022331-6.
 • Dovalil V.: Zum Prozess der Gestaltung der Standardvarietät. Stellung der Normautoritäten im Sprachmanagement. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2010, č. • no. 2008, s. • p. 31-49. ISSN 0567-8269.
 • Dovalil V.: Mezinárodní konference o mnohojazyčnosti v Evropě. New Challenges for Multilingualism in Europe. Dubrovník: 11. - 15. dubna 2010. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 165-166. ISSN 1804-3240.

Závěrečné práce

 
Úvod > Vyučující > Vít Dovalil