Přípravný kurz (Bc. / NMgr.)

Přípravný kurz na přijímací zkoušky (2021)

 

Určen pro obory:

  • Bc. Germánská a severoevropská studia – specializace Germanistika
  • Bc. Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
  • NMgr. Germánská a severoevropská studia – specializace Germanistika (dřívější akreditace pod názvem: Německý jazyk a literatura)
  • NMgr. Učitelství německého jazyka a literatury

 

Termín konání: jaro 2021 – termín bude upřesněn začátkem roku 2021 (sobota a neděle, od 10 do 12 hod. a po přestávce od 13 do 15 hod.)

Individuální konzultace mezi 12. a 13. hod., resp. po 15:00 po dohodě s příslušným pedagogem. 

Termín podání přihlášky: bude upřesněn

Cena kurzu: 1.500,- Kč (včetně DPH)

Bankovní spojení:

85631011 / 0100,  variabilní symbol: bude upřesněn

 

Adresa zaslání přihlášky: alena.orten@ff.cuni.cz
Do přihlášky uveďte druh kurzu (Bc. / NMgr.), jméno, příjmení a úplnou poštovní adresu.

Pracoviště: Ústav germánských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Kontaktní osoba:     Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Telefon:                   +420 221 619 244
E-mail:                    stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz

Kontaktní osoba:     Alena Orten
Telefon:                   +420 221 619 241
E-mail:                    alena.orten@ff.cuni.cz

Místo konání: Ústav germánských studií, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1, místnost 317 (bakalářské studium) a 318b (navazující magisterské). V případě, že nebude možná prézenční realizace na FF UK, proběhne kurz v synchronní on-line podobě v některé z komunikačních platforem (MS Teams či Zoom).

Obsah a cíle kurzu:
Kurzy se pořádají jako forma přípravy na přijímací zkoušky pro uchazeče o bakalářské i navazující magisterské studium oboru Německý jazyk a literatura. Základním cílem je seznámit uchazeče s podobou přijímací zkoušky, a to jak její strukturou, tak se zcela konkrétními obsahy zkoušky. Uchazeči o studium tak získávají možnost soustředit se v období do konání přijímací zkoušky na konkrétní jevy a problémy dle individuálních potřeb. Obsahově jsou kurz a přijímací zkouška koncipovány tak, aby se pokud možno sjednocovala úroveň uchazečů o studium.

Pozornost je po zkušenostech z minulých let věnována náročnějším okruhům gramatiky, slovní zásoby a německy psané literatury. Do přípravného kurzu pro uchazeče o bakalářské studium je zařazena i oblast reálií německy mluvících zemí.

Poslední část přípravného kurzu představuje ukázka forem výuky. Kromě toho je zájemcům poskytnut prostor pro individuální dotazy.

Program:
1. seznámení uchazečů s průběhem přijímacích zkoušek
2. gramatika
3. slovní zásoba
4. práce s textem
5. reálie německy mluvících zemí a literatura (pro bakalářské studium)
6. ukázky výuky

V případě placení v týdnu před kurzem předložte doklad o zaplacení částky (složenka, výpis z účtu) na začátku přípravného kurzu při registraci v místnosti č. 317.

Souběžně s prezenčním přípravným kurzem spouštíme pro uchazeče o oba bakalářské studijní programy také on-line dálkový kurz, v němž se během týdnů zbývajících do přijímaček můžete připravovat s námi.

Úvod > Uchazeč > Přípravný kurz (Bc. / NMgr.)