Přípravný kurz

Německý jazyk a literatura: Přípravný kurz na přijímací zkoušky (2019)

Určen pro obory:

Bc. Německý jazyk a literatura

Mgr. Německý jazyk a literatura

Mgr. Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa

Termín konání: 02.–03.03.2019  (sobota a neděle, od 10 do 12 hod. a po přestávce od 13 do 15 hod.)

Individuální konzultace mezi 12. a 13. hod. resp. po 15:00 po dohodě s příslušným pedagogem. 

Termín podání přihlášky: do 25.02.2019 
Cena kurzu: 1.500,-Kč (včetně DPH)

Bankovní spojení:

85631011 / 0100,  variabilní symbol 960153 (bakalářské studium); 960154 (navazující magisterské)

 

Adresa zaslání přihlášky: katerina.svitilova@ff.cuni.cz
Do přihlášky uveďte druh kurzu (Bc./NMgr.), jméno, příjmení a úplnou poštovní adresu.

Pracoviště: Ústav germánských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Kontaktní osoby:     Štěpán Zbytovský, Ph.D.;                       Kateřina Svítilová
Telefon:                  +420 221 619 244,                                    +420 221 619 241
E-mail:                    stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz,                 katerina.svitilova@ff.cuni.cz

Místo konání: Ústav germánských studií, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost 317 (bakalářské studium) a 318b (navazující magisterské).

Obsah a cíle kurzu:
Kurzy se pořádají jako forma přípravy na přijímací zkoušky pro uchazeče o bakalářské i navazující magisterské studium oboru Německý jazyk a literatura. Základním cílem je seznámit uchazeče s podobou přijímací zkoušky, a to jak její strukturou, tak se zcela konkrétními obsahy zkoušky. Uchazeči o studium tak získávají možnost soustředit se v období do konání přijímací zkoušky na konkrétní jevy a problémy dle individuálních potřeb. Obsahově jsou kurz a přijímací zkouška koncipovány tak, aby se pokud možno sjednocovala úroveň uchazečů o studium.

Pozornost je po zkušenostech z minulých let věnována náročnějším okruhům gramatiky, slovní zásoby a německy psané literatury. Do přípravného kurzu pro uchazeče o bakalářské studium je zařazena i oblast reálií německy mluvících zemí.

Poslední část přípravného kurzu představuje ukázka forem výuky. Kromě toho je zájemcům poskytnut prostor pro individuální dotazy.

Program:
1. seznámení uchazečů s průběhem přijímacích zkoušek
2. gramatika
3. slovní zásoba
4. práce s textem
5. reálie německy mluvících zemí a literatura (pro bakalářské studium)
6. ukázky výuky

V případě placení v týdnu před kurzem předložte doklad o zaplacení částky (složenka, výpis z účtu) na začátku přípravného kurzu 2. března 2019 v 10:00 hod. při registraci v místnosti č. 317.

Po přípravném kurzu spouštíme e-learningový kurz, v němž se během týdnů zbývajících do přijímaček můžete připravovat s námi.

Úvod > Uchazeč > Přípravný kurz