Knihovna

Knihovna Ústavu germánských studií

Hlavní budova FF (nám. Jana Palacha 2), místnost 323.
Knihovna obsahuje převážně germanistický fond. K dílčím fondům skandinavistiky, nederlandistiky a finštiny viz níže.

Otevírací doba knihovny ÚGS v LS 2023/24:
Öffnungszeiten der IGS-Bibliothek im SS 2023/24:

Po / Mo 9:00–16:30
Út / Di: 9:00–16:30
St / Mi: 9:00–16:30
Čt / Do: 9:00–16:30
Pá / Fr: 9:00–12:30

Adresa

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Knihovna Ústavu germánských studií
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
Česká republika

E-mail: libgerm@ff.cuni.cz

Tel.&Fax.
Tel. +420 221 619 246
Fax. +420 221 619 241

Facebook

Vedoucí knihovny: Mgr. Markéta Malcová

Knihovnice:
Mgr. Karolína Bučková, Viktórie Mária Bánovská
Pomocná vědecká síla: Viktórie Mária Bánovská, Zuzana Kapcová
Stipendisté: Dinara Akhmetzianova, Viktorie Poláková

Knihovna skandinavistiky

bližší informace najdete na stránkách skandinavistického oddělení

Knihovna nederlandistiky

Knižní fond oddělení nederlandistiky se z větší části nachází v Knihovně Jana Palacha.
Nejběžnější učebnice, slovníky a další publikace jsou rovněž dostupné v Knihovně Ústavu germánských studií.

Příruční knihovna nederlandistiky pro potřeby vyučujících je umístěna v pracovně č. 118.

Příručka finštiny/ Suomen laitoksen kirjasto

Příručka finštiny je součástí Knihovny Jana Palacha. Značná část fondu byla přesunuta do KJP, kde byla postupně zpracována a zpřístupněna (většinou) ve volném výběru.

Příručka finštiny sídlí v hlavní budově FF UK, 4. patro, číslo dveří 420. Knihy, časopisy a další materiály jsou zde k dispozici k prezenčnímu studiu. Po dohodě je možné knihy zapůjčit do studovny KJP.

Otevírací hodiny/ Aukioloajat

Sledujte také aktuální informace o změnách otvírací doby na nástěnce finštiny.

Telefon: 221 619 337

E-mail: libfins@ff.cuni.cz

Úvod > Knihovna