Závěrečné práce Copy

Veškeré závěrečné práce obhájené od roku 2006 jsou dostupné online v Centrálním katalogu UK nebo v Digitálním repozitáři UK. Práce obhájene před tímto rokem jsou dostupné v oborových knihovnách či v Archivu UK.

Seznamy závěrečných prací obhájených na ÚGS:

(aktualizace 03/2017)

Germanistika – lingvistika

Germanistika – literární věda

Germanistika – didaktika, dějiny kultury apod.

Skandinavistika, nederlandistika

Disertační práce

Úvod > Knihovna > Závěrečné práce Copy