Brinkmannova knihovna

Brinkmannova knihovna zahrnuje celkem 3503 svazky, především z oboru germanistiky a literární vědy, ale též z teologie, filosofie, dějin umění aj. (patří k ní mj. Britská encyklopedie a jiná kompendia). Brinkmannova knihovna představuje nejen kvantitativně rozsáhlý soubor, ale také unikátní výběr nejkvalitnějších odborných publikací i ucelených řad (mj. řadu Bibliothek deutscher Klassiker s dosud nejlepšími kritickými edicemi německých autorů od baroka po 19. stol.). Její materiální hodnota se dá těžko vyčíslit, ale lze s jistotou říci, že daleko přesahuje finanční dotace naší knihovny na nákup knih za několikaleté období. Brinkmannova knihovna obsahuje řadu základních děl a příruček germanistiky zejména z produkce 50.–80. let – tedy z let, kdy se u nás knihy ze Západu skoro nekupovaly – a představuje tak zásadní zaplnění mezer z daného období v našich fondech. Je také třeba zdůraznit, že řada titulů chybí i v pražské Národní knihovně a také na knižním trhu je již dávno nedosažitelná, takže bychom ony mezery sotva kdy mohli bez tohoto daru zaplnit.

A jak se k nám tento unikátní celek vůbec dostal? Jedna z nejvýznamnějších osobností německé poválečné germanistiky Prof. Dr. Richard Brinkmann, působící na Univerzitě Tübingen, projevil na sklonku života přání, aby jeho soukromá odborná knihovna byla jako celek darována některému z germanistických institutů bývalé východní Evropy. Jeho dědicové se koncem r. 2002 po zralé úvaze rozhodli věnovat knihovnu pražskému Ústavu germánských studií FF UK. Učinili tak na radu našeho tehdejšího hostujícího profesora Gerharta von Graevenitze, který již od poloviny 90. let prosazoval a úspěšně organizoval spolupráci mezi Univerzitou Kostnice a Univerzitou Karlovou.

 

Všechny knihy z Brinkmannovy knihovny lze dohledat na stránkách ukaz.cuni.cz (resp. ukaz.cuni.cz/en).

Úvod > Knihovna > Brinkmannova knihovna