Václav Kříž

Mgr. Václav Kříž

E-mail: vaclav.kriz@ff.cuni.cz
Tel.: +420 777654302
Web: vaclavkriz.com

Program: Filologie – Germánské jazyky

Specializace:
Diachronní lingvistika – textová lingvistika a pragmatika německy psaných pramenů pozdního středověku a raného novověku 14.–17. stol.

Téma disertačního projektu:
Prager deutsche Kanzleisprache des 16. Jahrhunderts, mit besonderer Berücksichtigung von Kanzlei der Böhmischen Kammer Ferdinands I. von Habsburg. /
K pražskému německému jazyku kanceláří 16. století, se zvláštním zřetelem na kancelář České Komory Ferdinanda I. Habsburského.

Školitelka: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Konzultantka: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Externí konzultant: Mag. Dr. Josef Löffler (Universität Wien)

Výuka

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Václav Kříž