Pintai Fan

Pintai Fan

E-mail: pintai.fan@outlook.de
Web: –

Program: Germánské a severské jazyky a literatury

Specializace:
německy psaná literatura v Čechách, kulturní studia, překlad

Téma disertačního projektu:
Übersetzung als Ereignis und seine Akteure. Rudolf Fuchs und seine Zeitgenossen in der Vermittlung tschechischer Literatur / Překlad jako událost a její aktéři. Rudolf Fuchs a jeho současníci ve zprostředkování české literatury

Školitel: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Pintai Fan