Jana Dušek Pražáková

Mgr. Jana Dušek Pražáková

E-mail: jana.dusekprazakova@ff.cuni.cz

Program: Germánské literatury

Specializace:
Současná literatura německé jazykové oblasti a literatura 20. století, literatura německy píšících autorek a autorů pocházejících z Československa, interkulturní, feministická a genderově orientovaná literární věda

Téma disertačního projektu:
Die Adoleszenz im Kontext von Migration im Werk von Irena Brežná, Ilma Rakusa und Katja Fusek. / Adolescence v kontextu migrace v díle Ireny Brežné, Ilmy Rakusy a Katji Fusek.

Školitel: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

 

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Jana Dušek Pražáková