Věda a výzkum

Wo damals die Grenzen der Wissenschaft waren, da ist jetzt die Mitte.
Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799)

 

Celkově patříme ve vědecké činnosti k předním pracovištím Filozofické fakulty UK, jež je v kvantitativních i kvalitativních měřítcích první mezi humanitně-společenskovědními fakultami v ČR.

Dokládá to mj. zpráva o hodnocení vědy na UK, zpracovaná nezávislými externími posuzovateli. V ní jsme zmíněni například takto:

 

Anglophone and Germanic Studies seem to take the lead within the faculty. Their researchers and works are renowned and valued at a European level.“

„Cultural transfers and migration studies seem to have fostered some interesting comparative publications within research in German, Scandinavian and South Slavic literatures.“

„Some departments’ or individuals’ excellent reputation preceded them: the “Irish” and in general, the Anglophone studies can be considered as renowned. Peer-reviewers in Germany, France or Denmark were also quite familiar with the works of German and Scandinavian literary researchers at CU.“

„FF UK has also been involved in several research grants. Unsurprisingly, the leader in collecting grants is the Department of Germanic Studies.“ 

Úvod > Věda a výzkum