Evidování publikací OBD

Evidování odborné činnosti pro zaměstnance

Zadávání publikací do evidence

Ústav germánských studií provádí vlastní evidenci publikační činnosti svých pracovníků, pro zanášení svých vědeckých výsledků tedy používejte tyto formuláře a nikoliv fakultní databázi OBD. Formulář odpovídající typu Vašeho výstupu otevřte, vyplňte, uložte na svém počítači a poté odešlete emailem jako přílohu Editě Schejbalové (editasch@seznam.cz).

Při vyplňování položek „Název příspěvku“, „Anotace“ a „Klíčová slova“ je třeba postupovat následovně:

  • Je-li jazykem originálu čeština, je třeba vyplnit tyto položky česky a anglicky
  • Je-li jazykem originálu angličtina, je třeba vyplnit tyto položky pouze anglicky
  • Je-li jazykem originálu jakýkoliv jiný jazyk, je třeba vyplnit tyto položky v tomto jazyce a anglicky

 

Záznam bude katedrou vložen do OBD a dále fakultou do databází RIV a RUV – do těch ho tedy již nevkládejte, aby nedošlo ke zdvojení záznamů. Od loňského roku je navíc nutné vybírat z Vašich vědeckých výstupů (všech, nejen těch za minulý rok) 10 nejvýznamnějších k hodnocení. U těchto výstupů je nutné zaslat i pdf a po zanesení do OBD Klárou Smejkalovou je seřadit dle důležitosti následujícím způsobem: Přihlašte se na verso.is.cuni.cz, na liště kliknete na OBD a pak na „Nejvýznamnější výsledky“, vyberte 10 nejvýznamnějších, a seřaďte je 1-10.

Před koncem lhůty k zanášení vědeckých výsledků (obvykle 31.1.) v databázi OBD zkontrolujte, zda jsou Vaše záznamy zaneseny všechny a bezchybně; zabráníte tím možným nejasnostem.

Prosíme o Vaši shovívavost s tímto systémem. V případě nejasností či dotazů se neváhejte obrátit na Jiřího Starého (jiri.stary@email.cz).

Formuláře ke stažení

Databáze vědeckých výstupů

Databáze uměleckých výstupů

Úvod > Evidování publikací OBD