Evidování publikací OBD

Evidování odborné činnosti pro zaměstnance

Zadávání publikací do evidence

Ústav germánských studií již neprovádí vlastní evidenci publikační činnosti svých pracovníků, pro zanášení svých vědeckých výsledků tedy používejte fakultní databázi OBD.

Před koncem lhůty k zanášení vědeckých výsledků (obvykle 31.1.) v databázi OBD zkontrolujte, zda jsou Vaše záznamy zaneseny všechny a bezchybně; zabráníte tím možným nejasnostem.

Prosíme o Vaši shovívavost s tímto systémem. V případě nejasností či dotazů se neváhejte obrátit na Jiřího Starého (jiri.stary@email.cz).

 

Úvod > Evidování publikací OBD