Petra Křenková

Mgr. Petra Křenková

E-mail: petra.krenkova@ff.cuni.cz
Tel.: –
Web: –

Program: Germánské a severské jazyky a literatury

Specializace:
Diachronní lingvistika

Téma disertačního projektu:
Die ältesten erhaltenen Gerichtsbücher der Stadt Brüx vom letzten Viertel des 16. bis Anfang der 20er-Jahre des 17. Jahrhunderts aus historiolinguistischer Sicht / Nejstarší dochované soudní knihy města Mostu od poslední čtvrtiny 16. do počátku 20. let 17. století z historiolingvistické perspektivy

Školitel: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.

 

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Petra Křenková