Hana Chrástová

Mgr. Hana Chrástová

E-mail: hanka.chrastova@gmail.com
Tel.: –
Web: –

Program: Germanoslavistika

Specializace:
Literatura

Téma disertačního projektu:
Národnostní konflikt v (pseudo)historických románech

Školitel: Mgr. Václav Smyčka, Ph.D., Ph.D.

 

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Hana Chrástová