Václav Smyčka

Mgr. Václav Smyčka, Ph.D., Ph.D.

Adresa

Department of Germanic Studies
Místnost č. 321

 Aktuální konzultace

 

Pracovní zkušenosti:

Ústav germánských studií FF UK 2021 –

Ústav pro českou literaturu AV ČR 2016 –

 

Publikace

Samostatné knižní monografie:

SMYČKA, Václav: Gedächtnis der Vertreibung: interkulturelle Perspektiven auf deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerungskulturen. Bielefeld, transkript Verlag 2019. 258 s.

SMYČKA, Václav: Objevení dějin. Dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století. Praha: Academia, 2021 (předpokládané vydání únor/březen 2021).

 

Kapitoly v kolektivní knize:

DORN, Lena; NEKULA, Marek; SMYČKA, Václav: Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. In:  Dorn, L.; Nekula, M.; Smyčka, V. (eds.): Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. Berlin: De Gruyter, 2021, s. 1-26.

SMYČKA, Václav; SEGI, Stefan, Geschichtsaufarbeitung im tschechischen und deutschen Krimi. Ambivalente doppelkonditionierte Narrative der Vertreibung und des Sozialismus. In: Tamtéž, s. 173-194.

SMYČKA, Václav: The Transformation of Stories in Bohemian Spectators and the Problem of Observing Character’s Minds. In: Ertler, K.; Völkl, Y.; Hobisch, E.; Fuchs, A.; Fernández, H. (eds.): Storytelling in the Spectators / Storytelling dans les spectateurs. Berlin: Peter Lang, 2020, s. 193-204.

SMYČKA, Václav: The Spectatorial Press from the Kingdom of Bohemia. In: Doms, M. S. (ed.): Spectator-Type Periodicals in International Perspective. Enlightened Moral Journalism in Europe and North America. Berlin, Peter Lang 2020, s. 289-318.

SMYČKA, Václav: Poetika dávnověku mezi osvícenstvím a romantismem. In: Dobiáš, D. (ed.): Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Praha, Academia 2019, s. 337-375.

SMYČKA, Václav: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a otázka počátku v syntézách české literatury. In: Dobiáš, D. (ed): Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Praha, Academia 2019, s. 137-182.

SMYČKA, Václav; PETRBOK, Václav: Jak psát transkulturní literární dějiny? In: Petrbok, V; Smyčka, V; Turek, M; Futtera, L.: Jak psát transkulturní literární dějiny? Praha: Academia, 2019, s. 7-17.

SMYČKA, Václav: Intertext české a českoněmecké literatury. Rezonance, Palimpsesty a černí pasažéři. In: Tamtéž, s. 221-249.

SMYČKA, Václav: Landschaft als Erinnerungsmedium in den Repräsentationen der Vertreibung. In: Höllwerth, A., Knoll, U., Ulbrechtová, H. (eds): Kontaminierte Landschaften – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg ung Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten. Frankfurt am Main, Peter Lang 2019, s. 61-78.

SMYČKA, Václav: Osvícenská zvířata. Populární filozofie choceňského rodáka G. I. Wenzela. In: Hrabal, J. (ed.): Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého 2017, s. 17-30.

SMYČKA, Václav: Techniky transgrese. Cenzura jako tvůrčí prvek erotismu v románech Johanna Friedricha Ernsta Albrechta. In: Wögerbauer. M–Píša,P.–Šámal, P. – Janáček, P. a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014. Praha, Academia 2015, s. 207–218.

ANTOŠÍKOVÁ, Lucie–SMYČKA, Václav: Paměť v Čechách. In: Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů A. Kratochvil (ed.). Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2015, s. 31-44.

SMYČKA, Václav: Historia litteraria v paradigmatech německojazyčného osvícenského dějepisectví. In: Förster, J.; Svatoš, M.; Podavka, O. A kol.: Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia, 2015, s. 9-29.

SMYČKA, Václav: Herrmann z Herrmannsdorfu, rhizomatický myslitel a kosmopolitní patriot. In: Tamtéž, s. 265-276.

SMYČKA, Václav: Matyáš Kalina z Jäthensteina, poslední ze zástupců historia litteraria. In: Tamtéž, s. 277-284.

 

Studie ve vědeckých (recenzovaných) časopisech a periodických sbornících

SMYČKA, Václav: Die Produktivität der Ränder. Populärkultur und Nationalliteraturen im Böhmen des späten 18. und 19. Jahrhunderts. In: Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei. Neue Folge. Roč. 26, č. 2 (2020), s. 45-55.

SMYČKA,     Václav: The Problem of the Differentiation of Criticism and Art in the Literary System of Late 18th Century Bohemia. Cornova: revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Roč. 9, č. 1 (2019), s. 9-33.

SMYČKA, Václav: Vergangene Träume. Utopische Imaginationen böhmischer Autoren der Sattelzeit. In: Stifter Jahrbuch, 33/2019, s. 35-56.

SMYČKA, Václav: Ctnost dějinnosti a zatracení bezdějinných. K dějinnému aktérství v post-osvícenské středoevropské filozofické tradici. In: Dějiny – teorie – kritika. Roč. 16, č. 2 (2019), s. 200-223.

SMYČKA, Václav: Produkce modernity a časový hiát. Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.: Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019, s. 7-23.

SMYČKA, Václav: Pražské Příběhy sebevrahů a konstituování moderní subjektivity. Cornova: revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 8, 2018 č. 2, s. 67-81.

SMYČKA, Václav: Ruinen (verschwundener deutscher Orte) als Sehenswürdigkeiten und Gespensterhäuse. Aussiger Beiträge 12, 2018, s. 49-63.

SMYČKA, Václav: Dialogisches Erinnern als Praxis? Krieg und Vertreibung im Online-Lexikon Wikipedia. Prague Papers on the History of international Relations 21, 2018, č.1, s. 93-105.

SMYČKA, Václav: Proměny narativních postupů fikční prózy v osvícenských časopisech českých zemí. Cornova: revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 8, 2018, č.1, s. 71-94.

SMYČKA, Václav: Optické přístroje v literatuře kolem roku 1800. In: Hojda, Z.; Prahl, R.; Ottlová, M. (eds.): Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2018, s. 167-181.

DOBIÁŠ, Dalibor, SMYČKA, Václav: Počátky české literární kritiky v době osvícenské: východiska – model – perspektivy. Česká literatura 66, 2018, č. 1, s. 3-33.

SMYČKA, Václav: Nomádi a usedlíci: Diskuze o „národním charakteru“ mezi osvícenstvím a romantismem. Historie – Otázky – Problémy 8, 2016, č. 1, s. 9-20.

SMYČKA, Václav: Historická imaginace a historický román pozdního osvícenství. Česká literatura 64, 2016, č. 5, s. 641-667.

SMYČKA, Václav: „The lost girl“: das nomadische Leben der Bilder von Flucht und Vertreibung. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 24, 2016, s. 157-172.

SMYČKA, Václav: A patriotic ‚Picture Gallery‘ or a Universal ‚Tree of Knowledge‘? Metaphors of Knowledge in the Historia Litteraria Works. Listy filologické 139, 2016, č. 1/2, s. 25-49.

SMYČKA, Václav: Achilles a želva: osvícenské narativy pokroku a opoždění. Dějiny – teorie – kritika 12, 2015, č. 2, s. 22-39.

SMYČKA, Václav: Tělesnost a citát. Stabilizátory vzpomínky u Jakuby Katalpy a Reinharda Jirgla. Česká literatura 63, 2015, č. 4, s. 559–572.

SMYČKA, Václav: Vzpomínáme na vzpomínku. Kultura vzpomínání jako překlad a trvání. In: Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt (eds.): Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha, Karolinum 2014, s. 155–169.

SMYČKA, Václav: Stopa. Dějiny – teorie – kritika 17, 2014, č. 2, s. 212–230.

SMYČKA, Václav: Veřejná nitra. Afekt a výraz v kolegiu Karla Heinricha Seibta. Cornova, 8, 2014, č. 1, s. 61–81.

SMYČKA, Václav: Dějiny zachycené v síti. Odsun/vyhnání v hypertextu Wikipedia. Dějiny – teorie – kritika 16, 2014, č. 1, s. 93–107.

SMYČKA, Václav: Seznamy vesnických boháčů sestavované v letech 1952–1953 na Šternbersku. Olomoucký archivní sborník 8, 2010, č. 1, s. 98–114.

 

Publikace

 • Smyčka V.: Usmiřování světa: Cornova dramatikem. Cornova, 2022, č. • no. 11, s. • p. 69-87. ISSN 1804-6983.
 • Smyčka V.: Die Vermittler der Aufklärung in den Böhmischen Ländern. In Böning H.: Wer waren die Aufklärer? Zum sozio-biographischen Hintergrund von "hoher" Aufklärung und Volksaufklärung. Bremen, edition lumière, 2022, s. • p. 445-458. ISBN 978-3-948077-26-6.
 • Smyčka V.: Gedächtnis der Vertreibung: interkulturelle Perspektiven auf deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerungskulturen. Bielefeld, trascript Verlag, 2019. 256 s. • p. ISBN 978-3-8376-4386-2.
 • Šemberová D., Grill M., Smyčka V.: Franz Kafka im interkulturellen Kontext. In Steffen H., Ingeborg F., Barbara M., Roman M., et al.: Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2016. Neuveden, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 251-258. ISBN 978-80-7422-615-1.
 • Smyčka V.: Gramatika současného dějepisectví? "Koncepty a dějiny" mezi hloubkou a povrchem historických věd. Slovo a smysl / Word & Sense, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 221-224. ISSN 1214-7915.
 • Kratochvil A., Antošíková L., Flanderka J., Hrbata Z., Ondroušková S., Segi S., Smyčka V., Soukup J.: Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Praha, Tomáš Filip - Akropolis, 2015. 341 s. • p. ISBN 978-80-7470-109-2.
 • Smyčka V.: Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Česká literatura, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 595-600. ISSN 0009-0468.
 • Smyčka V.: Corporality and quotations - stabilizers of memories of the transfer/expulsion in novels by Jakuba Katalpa and Reinhard Jirgl. Česká literatura, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 559-572. ISSN 0009-0468.
 • Maslowski N., Šubrt J., Dvořák T., Horský J., Hroch M., Kubišová Z., Lehmann Š., Mlynář J., Šmídová O., Tomášek M., Tuček J., Maur E., Smyčka V., Hamar E.: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha, Karolinum, 2014. 319 s. • p. ISBN 978-80-246-2689-5.
 • Smyčka V.: Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. In Smyčka V., Poliaková M., Raška J.: Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. • p. 7-14. ISBN 978-80-7308-519-3.
 • Smyčka V.: Vzpomínáme na vzpomínku: Kultura vzpomínání jako překlad a trvání. In Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha, Karolinum, 2014, s. • p. 155-170. ISBN 978-80-7419-016-2.
 • Smyčka V.: Regionalismus, Polykulturalität und Mehrsprachigkeit der neuen Literatur aus Zentraleuropa. Česká literatura, 2014, č. • no. 62, s. • p. 784-800. ISSN 0009-0468.
 • Smyčka V., Smyčková K.: Mají emoce své dějiny? Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem. Česká literatura, 2013, č. • no. 61, s. • p. 446-449. ISSN 0009-0468.
 • Smyčka V.: Jsou "místa paměti" "pamětí míst"? Česká literatura, 2013, č. • no. 60, s. • p. 941-949. ISSN 0009-0468.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Václav Smyčka