Lexikografická sekce

Lexikografickou sekci ÚGS založila doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. v roce 2000 u příležitosti zahájení prací na projektu Velkého německo-českého akademického slovníku, na který je navázána řada dalších výzkumných projektů. Stěžejními spolupracovníky sekce jsou Mgr. Alžběta Bezdíčková, Mgr. Edita Čonosová, Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D., Mgr. Věra Kloudová, Ph.D., Mgr. Tomáš Koptík, PhDr. Běla Poštolková, CSc., Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.

Web Lexikografické sekce

Úvod > Věda a výzkum > Lexikografická sekce