Závěrečné zkoušky

Příští termíny

 

BZK a SZZK v ak. roce 2022/2023:

30. 1. – 01. 2. 2023
19. 6. – 21. 6. 2023
11. 9. – 13. 9. 2023

V prvním dni se konají obhajoby, ve druhém klauzury a ve třetím ústní zkoušky.

Upozorňujeme, že klauzura a ústní zkouška tvoří jednu nedělitelnou část závěrečné zkoušky, nelze je absolvovat samostatně, ani v případě opakované zkoušky započítat výsledek klauzury do dalšího termínu.

Popis průběhu a sylaby bakalářských (BZK) a magisterských závěrečných zkoušek (SZZK) najdete v menu dle studovaného programu a termínu zkoušky (od začátku roku 2022 platí nové sylaby!).

 

Rigorózní zkouška na ÚGS

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky