Závěrečné zkoušky

Příští termíny

BZK a SZZK v ak. roce 2023/2024:

29. 1. – 31. 1. 2024
17. 6. – 19. 6. 2024
9. 9. – 11. 9. 2024

V prvním dni se konají obhajoby, ve druhém klauzury a ve třetím ústní zkoušky.

Upozorňujeme, že klauzura a ústní zkouška tvoří jednu nedělitelnou část závěrečné zkoušky, nelze je absolvovat samostatně, ani v případě opakované zkoušky započítat výsledek klauzury do dalšího termínu.

Popis průběhu a sylaby bakalářských (BZK) a magisterských závěrečných zkoušek (SZZK) najdete v menu dle studovaného programu a termínu zkoušky (od začátku roku 2022 platí nové sylaby!).

 

Rigorózní zkouška na ÚGS

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky