Jiří Starý

PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

Adresa

Department of Germanic Studies
Místnost č. 321


 Aktuální konzultace

 

1989 – studium formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1997 – ukončení studia (titul Mgr.)

1991 – studium filosofie a religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1996 – ukončení studia (titul Mgr.); diplomová práce «Vize historie v severském mýtu»

1997 – postgraduální studium staroseverského náboženství v Ústavu filozofie a religionistiky FF UK v Praze

2000 – rigorózní zkoušky

2000-2001 – studia staroseverského jazyka, náboženství a literatury v Ústavu pro severskou filologii a germánský starověk (Institut für nordische Philologie und germanische Altertumskunde) na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově

2003-2004 – studia staroseverské kultury na Islandské universitě (Háskóli Íslands) v Reykjavíku

2005 – obhajoba disertační práce «Bohyně osudu ve staroseverském a archaickém řeckém náboženství»

2005 – stáž v Den Arnamagnæanske Samling v Kodani 2005 – udělení titulů PhDr. a Ph.D.

1999-2000, 2002-2003, 2004-dosud – Pedagogická činnost na FF UK v oblasti Německé a moderní filozofie, staroseverského náboženství a staroseverské literatury na FF UK (viz níže)

2005-2007 – Pedagogická činnost na FHS UK

Grantové aktivity:

2007: Funkce mrtvých v mohylách ve staroseverské literatuře, specifický výzkum, FF UK 224 115

2008-2010: Norma a její překročení v archaickém myšlení, GA ČR 401/08/0436

 

Rozvrh

Publikace

 • Starý J.: Předchůdci Máchovy Idůny. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2017, č. • no. 13, s. • p. 9-14. ISSN 1802-4734.
 • Fischerová S., Janák J., Landgráfová R., Adámková I., Šípová P., Ondráš F., Ranković S., Králová K., Starý J., Bažil M., Jaluška M., Doležalová L., Sánchez Fernández J.: Starodávné bejlí : Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. 420 s. • p. ISBN 978-80-7308-696-1.
 • Pilný O., Španihelová M., Heczková L., Markus R., Klimeš I., Hesová P., Vaněk V., Robbins D., Hrdlička J., Veselá P., Hanáková P., Fischerová S., Starý J., Procházka M.: Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové. Praha, FF UK, 2016. 273 s. • p. ISBN 978-80-7308-681-7.
 • Fischerová S., Starý J., Procházka M., Nováková S., Beran Z., Zbytovský Š., Vaněk V., Hrdlička J., Ondráš F., Jirsa T., Janeček P., Hanáková P.: Hrdina - antihrdina - superhrdina - nehrdina v kulturním prostoru minulosti a současnosti. Praha, FF UK, 2016. 229 s. • p. ISBN 978-80-7308-675-6.
 • Starý J.: Autor, schéma a originalita. Případ staroseverských lživých ság. In Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 259-298. ISBN 978-80-7308-696-1.
 • Starý J.: 'Já, hrdina...' Individualita a hrdinská sebereflexe ve staroseverských předsmrtných písních. In Hrdina – antihrdina – superhrdina – nehrdina v kulturním prostoru minulosti a současnosti. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,, 2016, s. • p. 35-72. ISBN 978-80-7308-675-6.
 • Starý J.: Vtip jako obrana. Humor starých Seveřanů. Dějiny a současnost, 2016, č. • no. 38, s. • p. 17-19. ISSN 0418-5129.
 • Starý J.: Země ság. Magnus magazín, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 74-78. ISSN 1804-9257.
 • Starý J.: Archeologie doby stěhování národů v barbariku. In Jiřík J., Vávra J.: Hroby barbarů v Praze Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, 2015, s. • p. 77-92. ISBN 978-80-87828-15-1.
 • Starý J.: Lživé ságy starého Severu. Praha, Herrmann a synové, 2015, s. • p. 307-342. ISBN 978-80-87054-41-3.
 • Starý J.: Náboženství Germánů. Kontinuita a proměna. In Hroby barbarů v Praze Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, 2015, s. • p. 63-76. ISBN 978-80-87828-15-1.
 • Starý J.: Ríma o Skíðim. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2015, č. • no. 11, s. • p. 10-12. ISSN 1802-4734.
 • Starý J.: Problém pravdy ve staroseverských zákonících. Právněhistorické studie, 2014, č. • no. 44, s. • p. 30-56. ISSN 0079-4929.
 • Starý J.: Jazyk staroseverských zákoníků. Poesie, intence a oralita. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 21, s. • p. 82-108. ISSN 1214-7915.
 • Novotná M., Starý J.: Rendering of Old Norse Nouns and Names in Translation into West-Slavic Languages. Scripta Islandica, 2014, č. • no. 65, s. • p. 213-236. ISSN 0582-3234.
 • Starý J.: Pohanské náboženství ve staroseverských krajových zákonících. Několik případových studií k době náboženského přechodu. Religio, 2014, č. • no. 22, s. • p. 179-210. ISSN 1210-3640.
 • Starý J.: Varia Obscura. Sborník k padesátým narozeninám Jaroslava Tulky. Červený Kostelec, Pavel Markvart, 2013. 271 s. • p. ISBN 978-80-7465-060-4.
 • Starý J.: A ten, kdo četl tuto ságu ... Brak a staroseverské lživé ságy. Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 20, s. • p. 108-134. ISSN 1214-7915.
 • Starý J.: Hrdinské básnictví starých Seveřanů. In Eddica minora: hrdinské básně ze staroseverských ság. Praha, Herrmann a synové, 2013, s. • p. 7-44. ISBN 978-80-87054-29-1.
 • Starý J.: Zimní cesta Wilhelma Müllera. In Varia Obscura. Sborník k padesátým narozeninám Jaroslava Tulky. Červený Kostelec, Pavel Markvart, 2013, s. • p. 140-151. ISBN 978-80-7465-060-4.
 • Starý J.: 'Zákonem nechť je budována zem …' Staroseverské zákony a zákoníky. Praha, Herrmann & synové, 2013. 213 s. • p. ISBN 978-80-87054-33-8.
 • Starý J.: Naivität und Kritik: Die altnordische Geschichtsschreibung. In Snorri Sturluson. Historiker, Dichter, Politiker. Berlin, de Gruyter, 2013, s. • p. 93-127. ISBN 978-3-11-031136-5.
 • Starý J.: Veni, vidi, mori. The Eddic Poem Grímnismál as a Dramatic and Mythological Unity. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2012, č. • no. 21, s. • p. 7-35. ISSN 0567-8269.
 • Starý J.: Vesla, vlny a moře. Skaldské popisy námořních plaveb. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2011, č. • no. 7, s. • p. 39-45. ISSN 1802-4734.
 • Starý J., Himmer O., Šimeček D., Vondřička P., Kozák J.: Eddica Minora. Hrdinské básně ze staroseverských ság. Praha, Herrmann & synové, 2011. 260 s. • p. ISBN 978-80-87054-29-1.
 • Starý J.: V počátku věků jen Ymi vládl ...: Řád a chaos u starých Seveřanů. In Antalík D., Starý J., Vítek T.: Řád a chaos v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010, s. • p. 189-227. ISBN 978-80-87054-26-0.
 • Starý J., Vítek T.: Zrcadlení chaosu. In Antalík D., Starý J., Vítek T.: Řád a chaos v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010, s. • p. 11-45. ISBN 978-80-87054-26-0.
 • Čech P., Glomb V., Janák J., Maršálek J., Sládek P., Starý J., Vítek T.: Řád a chaos v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010. 232 s. • p. ISBN 978-80-87054-26-0.
 • Antalík D., Boušek D., Čech P., Glomb V., Landgráfová R., Maršálek J., Sládek P., Starý J., Strnad J., Vítek T.: Zákon a právo v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010. 352 s. • p. ISBN 978-80-87054-24-6.
 • Starý J.: Zákonem nechť je budována zem ...: Zákon a řád u starých Seveřanů. In Antalík D., Starý J., Vítek T.: Zákon a právo v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010, s. • p. 295-344. ISBN 978-80-87054-24-6.
 • Starý J.: Levý na skřipci. Nepovedený překlad a povedená cena. A2, 2010, č. • no. 6, s. • p. 9-9. ISSN 1803-6635.
 • Starý J.: Snový svět starých Seveřanů a jeho jinakost. Slovo a smysl / Word & Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 17-39. ISSN 1214-7915.
 • Starý J., Kozák J.: Hranice světů. Staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích. Religio. Revue pro religionistiku, 2010, č. • no. 18, s. • p. 31-58. ISSN 1210-3640.
 • Starý J., Vítek T.: Zákon, právo a spravedlnost v archaickém myšlení. In Antalík D., Starý J., Vítek T.: Zákon a právo v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010, s. • p. 11-54. ISBN 978-80-87054-24-6.
 • Starý J.: O překladatelském 'přístupu' a laickém překladateli. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2010, č. • no. 6, s. • p. 46-47. ISSN 1802-4734.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Jiří Starý