Jiří Starý

PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

Adresa

Department of Germanic Studies
Místnost č. 321


 Aktuelle Sprechstunden

 

1989 – studium formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1997 – ukončení studia (titul Mgr.)

1991 – studium filosofie a religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1996 – ukončení studia (titul Mgr.); diplomová práce «Vize historie v severském mýtu»

1997 – postgraduální studium staroseverského náboženství v Ústavu filozofie a religionistiky FF UK v Praze

2000 – rigorózní zkoušky

2000-2001 – studia staroseverského jazyka, náboženství a literatury v Ústavu pro severskou filologii a germánský starověk (Institut für nordische Philologie und germanische Altertumskunde) na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově

2003-2004 – studia staroseverské kultury na Islandské universitě (Háskóli Íslands) v Reykjavíku

2005 – obhajoba disertační práce «Bohyně osudu ve staroseverském a archaickém řeckém náboženství»

2005 – stáž v Den Arnamagnæanske Samling v Kodani 2005 – udělení titulů PhDr. a Ph.D.

1999-2000, 2002-2003, 2004-dosud – Pedagogická činnost na FF UK v oblasti Německé a moderní filozofie, staroseverského náboženství a staroseverské literatury na FF UK (viz níže)

2005-2007 – Pedagogická činnost na FHS UK

Grantové aktivity:

2007: Funkce mrtvých v mohylách ve staroseverské literatuře, specifický výzkum, FF UK 224 115

2008-2010: Norma a její překročení v archaickém myšlení, GA ČR 401/08/0436

Publikace

 • Kolman V., Urválek A., Starý J., Sládek P., Blahak B., Zbytovský Š., Petříček M.: Richard Wagner a jeho Židovství v hudbě. Praha, Academia Praha, 2023. 242 s. • p. ISBN 978-80-200-3466-3.
 • Starý J.: Židovství v hudbě v kontextu teoretických spisů Richarda Wagnera. In Starý J., Sládek P.: Richard Wagner a jeho Židovství v hudbě. Praha, Academia, 2023, s. • p. 43-95. ISBN 978-80-200-3466-3.
 • Starý J.: "Někdy dojde k zvláštním věcem..." Pět středohornoněmeckých textů o strastech dvorské lásky. Praha, FF UK, 2022. 221 s. • p. ISBN 978-80-7671-061-0.
 • Vondra J., Dienstbier J., Hon J., Starý J.: "Někdy dojde k zvláštním věcem..." Pět středohornoněmeckých textů o strastech služby ženám (Mauricius z Kraúnu, Pás, Pověst o srdci, Turnaj jeptišek, Růžový keř). Praha, FF UK, 2022. 221 s. • p. ISBN 978-80-7671-061-0.
 • Starý J.: Stojím, tedy jsem. Názory starých Seveřanů na lidský spánek a bdění, aktivitu a pasivitu. In Oddech a zahálka. Praha, LNL-nakladatelství lidové noviny, 2022, s. • p. 121-146. ISBN 978-80-7422-892-6.
 • Bažant V., Korecká L., Šorm M., Turek M., Jaluška M., Vajdlová M., Komendová J., Pacovský K., Hlaváč S., Jauernig J., Starý J., Odstrčilík J., Vršecká K., Bobková L.: Oddech a zahálka. Čas bez práce ve středověké Evropě. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2022. 340 s. • p. ISBN 978-80-7422-892-6.
 • Starý J., Korecká L., Ivánková M., Himmer O., Králová M., Novotná M., Ratajová K., Šimeček D., Vondřička P.: Jen pekla se bojím! Staroseverská křesťanská literatura. Praha, FF UK, 2021. 820 s. • p. ISBN 978-80-7671-055-9.
 • Starý J.: History or Idea? The Legendary Laws of Old Norsemen. In Roland S.: Narrating Law and Laws of Narration in Medieval Scandinavia. Berlin, Boston, De Gruyter, 2020, s. • p. 225-253. ISBN 978-3-11-065421-9.
 • Starý J.: Imagery of Free-Prose, Imagery of Book-Prose. Some Thoughts Considering the Change of Style in Respect to a Paragraph in two Old Swedish Lawbooks. In Walther S., Jucknies R., Meurer-Bongardt J., Schnall J.: Res, Artes et Religio. Leeds, Kismet Press, 2020, s. • p. 559-577. ISBN 978-1-912801-09-1.
 • Starý J.: Zwischen Diesseits und Jenseits. Die skandinavischen Gedichte Draumkvæði und Sólarljóð. In Between the Worlds. Contexts, Sources and Analogues of Scandinavian Otherworld Journeys. Berlín / Boston, De Gruyter, 2020, s. • p. 43-75. ISBN 978-3-11-062466-3.
 • Starý J.: Poznámka k překladu. In "A tehdy pronesl strofu…" Staroseverské příběhy o skaldech. Praha, FF UK, 2019, s. • p. 37-41. ISBN 978-80-7308-944-3.
 • Bažant V., Šorm M., Adámková I., Bažil M., Dienstbier J., Doležalová L., Havelka T., Jaluška M., Karfíková L., Komendová J., Paštrnák P., Řezníčková B., Sládek P., Soukupová V., Starý J. , et al.: Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2019. 450 s. • p. ISBN 978-80-7422-716-5.
 • Starý J.: 'Nerad bych vyl na bohy ....' Náboženský humor u starých Seveřanů. In Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha, NLN, 2019, s. • p. 253-291. ISBN 978-80-7422-716-5.
 • Starý J.: Meče a strofy. Staroseverské příběhy o skaldech. In "A tehdy pronesl strofu…" Staroseverské příběhy o skaldech. Praha, FF UK, 2019, s. • p. 11-35. ISBN 978-80-7308-944-3.
 • Starý J., Králová M., Veverka O., Korecká L., Halounová L., Králová K., Šimeček D., Dudková V., Goroňová M., Kadečková H.: "A tehdy pronesl strofu..." Staroseverské příběhy o skaldech. Praha, FF UK, 2019. 305 s. • p. ISBN 978-80-7308-944-3.
 • Starý J.: Volavka zapomnění: pití, paměť, kontinuita mysli a formování minulosti u starých Seveřanů. In Energein. Praha, Rubato, 2019, s. • p. 9-26. ISBN 978-80-87705-74-2.
 • Starý J.: Friedrich (Wilhelm) Nietzsche. In Slovník německy píšících spisovatelů. Praha, Libri, 2018, s. • p. 553-561. ISBN 978-80-7277-560-6.
 • Starý J.: Versöhnung im Jenseits. Überlegungen zur altnordischen Ideologie in Heldensage und Mythos. In Hvanndalir. Beiträge zur europäischen Altertumskunde und mediävistischen Literaturwissenschaft. München, de Gruyter, 2018, s. • p. 317-342. ISBN 978-3-11-056948-3.
 • Starý J.: Richard Wagner. In Slovník německy píšících spisovatelů. Praha, Libri, 2018, s. • p. 722-728. ISBN 978-80-7277-560-6.
 • Starý J.: Heidnische Elemente in Draumkvedet und Sólarljóð. Ein Versuch der Klärung des geistigen Hintergrundes zweier skandinavischen Visionsgedichte. In Die nordische Ballade als religiöser Resonanzraum. Interdisziplinäre und intermediale Perspektiven. München, Herbert Utz Verlag, 2018, s. • p. 122-181. ISBN 978-3-8316-4703-3.
 • Starý J.: Předchůdci Máchovy Idůny. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2017, č. • no. 13, s. • p. 9-14. ISSN 1802-4734.
 • Fischerová S., Starý J., Procházka M., Nováková S., Beran Z., Zbytovský Š., Vaněk V., Hrdlička J., Ondráš F., Jirsa T., Janeček P., Hanáková P.: Hrdina - antihrdina - superhrdina - nehrdina v kulturním prostoru minulosti a současnosti. Praha, FF UK, 2016. 229 s. • p. ISBN 978-80-7308-675-6.
 • Starý J.: Vtip jako obrana. Humor starých Seveřanů. Dějiny a současnost, 2016, č. • no. 38, s. • p. 17-19. ISSN 0418-5129.
 • Starý J.: 'Já, hrdina...' Individualita a hrdinská sebereflexe ve staroseverských předsmrtných písních. In Hrdina – antihrdina – superhrdina – nehrdina v kulturním prostoru minulosti a současnosti. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,, 2016, s. • p. 35-72. ISBN 978-80-7308-675-6.
 • Starý J.: Autor, schéma a originalita. Případ staroseverských lživých ság. In Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 259-298. ISBN 978-80-7308-696-1.
 • Starý J.: "Já, hrdina...". In Vektory kulturního vývoje:Identity, utopie a hrdinové. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 169-205. ISBN 978-80-7308-681-7.
 • Pilný O., Španihelová M., Heczková L., Markus R., Klimeš I., Hesová P., Vaněk V., Robbins D., Hrdlička J., Veselá P., Hanáková P., Fischerová S., Starý J., Procházka M.: Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové. Praha, FF UK, 2016. 273 s. • p. ISBN 978-80-7308-681-7.
 • Fischerová S., Janák J., Landgráfová R., Adámková I., Šípová P., Ondráš F., Ranković S., Králová K., Starý J., Bažil M., Jaluška M., Doležalová L., Sánchez Fernández J.: Starodávné bejlí : Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. 420 s. • p. ISBN 978-80-7308-696-1.
 • Starý J.: Země ság. Magnus magazín, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 74-78. ISSN 1804-9257.
 • Starý J.: Archeologie doby stěhování národů v barbariku. In Jiřík J., Vávra J.: Hroby barbarů v Praze Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, 2015, s. • p. 77-92. ISBN 978-80-87828-15-1.
 • Starý J.: Lživé ságy starého Severu. Praha, Herrmann a synové, 2015, s. • p. 307-342. ISBN 978-80-87054-41-3.
 • Starý J.: Náboženství Germánů. Kontinuita a proměna. In Hroby barbarů v Praze Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, 2015, s. • p. 63-76. ISBN 978-80-87828-15-1.
 • Vondřička P., Starý J., Korecká L., Šimeček D., Novotná M., Himmer O., Ratajová K., Ivánková M.: Lživé ságy starého severu. Praha, Hermann & synové, 2015. 345 s. • p. ISBN 978-80-87054-41-3.
 • Starý J.: Ríma o Skíðim. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2015, č. • no. 11, s. • p. 10-12. ISSN 1802-4734.
 • Novotná M., Starý J.: Rendering of Old Norse Nouns and Names in Translation into West-Slavic Languages. Scripta Islandica, 2014, č. • no. 65, s. • p. 213-236. ISSN 0582-3234.
 • Starý J.: Jazyk staroseverských zákoníků. Poesie, intence a oralita. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 21, s. • p. 82-108. ISSN 1214-7915.
 • Starý J.: Pohanské náboženství ve staroseverských krajových zákonících. Několik případových studií k době náboženského přechodu. Religio, 2014, č. • no. 22, s. • p. 179-210. ISSN 1210-3640.
 • Starý J.: Problém pravdy ve staroseverských zákonících. Právněhistorické studie, 2014, č. • no. 44, s. • p. 30-56. ISSN 0079-4929.
 • Starý J.: A ten, kdo četl tuto ságu ... Brak a staroseverské lživé ságy. Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 20, s. • p. 108-134. ISSN 1214-7915.
 • Starý J.: Hrdinské básnictví starých Seveřanů. In Eddica minora: hrdinské básně ze staroseverských ság. Praha, Herrmann a synové, 2013, s. • p. 7-44. ISBN 978-80-87054-29-1.
 • Starý J.: Zimní cesta Wilhelma Müllera. In Varia Obscura. Sborník k padesátým narozeninám Jaroslava Tulky. Červený Kostelec, Pavel Markvart, 2013, s. • p. 140-151. ISBN 978-80-7465-060-4.
 • Starý J.: 'Zákonem nechť je budována zem …' Staroseverské zákony a zákoníky. Praha, Herrmann & synové, 2013. 213 s. • p. ISBN 978-80-87054-33-8.
 • Starý J.: Naivität und Kritik: Die altnordische Geschichtsschreibung. In Snorri Sturluson. Historiker, Dichter, Politiker. Berlin, de Gruyter, 2013, s. • p. 93-127. ISBN 978-3-11-031136-5.
 • Starý J.: Varia Obscura. Sborník k padesátým narozeninám Jaroslava Tulky. Červený Kostelec, Pavel Markvart, 2013. 271 s. • p. ISBN 978-80-7465-060-4.
 • Starý J.: Veni, vidi, mori. The Eddic Poem Grímnismál as a Dramatic and Mythological Unity. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2012, č. • no. 21, s. • p. 7-35. ISSN 0567-8269.
 • Starý J., Himmer O., Šimeček D., Vondřička P., Kozák J.: Eddica Minora. Hrdinské básně ze staroseverských ság. Praha, Herrmann & synové, 2011. 260 s. • p. ISBN 978-80-87054-29-1.
 • Starý J.: Vesla, vlny a moře. Skaldské popisy námořních plaveb. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2011, č. • no. 7, s. • p. 39-45. ISSN 1802-4734.
 • Starý J.: Zákonem nechť je budována zem ...: Zákon a řád u starých Seveřanů. In Antalík D., Starý J., Vítek T.: Zákon a právo v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010, s. • p. 295-344. ISBN 978-80-87054-24-6.
 • Starý J., Vítek T.: Zákon, právo a spravedlnost v archaickém myšlení. In Antalík D., Starý J., Vítek T.: Zákon a právo v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010, s. • p. 11-54. ISBN 978-80-87054-24-6.
 • Starý J., Kozák J.: Hranice světů. Staroseverský Midgard a Útgard ve strukturalistických a poststrukturalistických interpretacích. Religio, 2010, č. • no. 18, s. • p. 31-58. ISSN 1210-3640.
 • Starý J.: Snový svět starých Seveřanů a jeho jinakost. Slovo a smysl / Word & Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 17-39. ISSN 1214-7915.
 • Starý J.: Levý na skřipci. Nepovedený překlad a povedená cena. A2, 2010, č. • no. 6, s. • p. 9-9. ISSN 1803-6635.
 • Starý J.: O překladatelském 'přístupu' a laickém překladateli. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2010, č. • no. 6, s. • p. 46-47. ISSN 1802-4734.
 • Antalík D., Boušek D., Čech P., Glomb V., Landgráfová R., Maršálek J., Sládek P., Starý J., Strnad J., Vítek T.: Zákon a právo v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010. 352 s. • p. ISBN 978-80-87054-24-6.
 • Čech P., Glomb V., Janák J., Maršálek J., Sládek P., Starý J., Vítek T.: Řád a chaos v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010. 232 s. • p. ISBN 978-80-87054-26-0.
 • Starý J.: V počátku věků jen Ymi vládl ...: Řád a chaos u starých Seveřanů. In Antalík D., Starý J., Vítek T.: Řád a chaos v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010, s. • p. 189-227. ISBN 978-80-87054-26-0.
 • Starý J., Vítek T.: Zrcadlení chaosu. In Antalík D., Starý J., Vítek T.: Řád a chaos v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové, 2010, s. • p. 11-45. ISBN 978-80-87054-26-0.

Závěrečné práce

 

Úvod > Personal > Jiří Starý