Charakteristika oboru

Německý jazyk a literatura

 

Studium německého jazyka a literatury má vzhledem k historicko-politickým a historicko-kulturním danostem u nás dlouhou tradici. Vzdělávání odborníků v této oblasti představuje neoddiskutovatelnou nutnost především z hlediska perspektivy evropského vývoje, kde sehrají znalosti jazyka a německy mluvící oblasti významnou roli, uvážíme-li dlouhodobou tradici kulturních, politických, společenských, hospodářských a dalších styků České republiky s rozsáhlou německou jazykovou oblastí, tj. především Německem, Rakouskem, Švýcarskem. Studium němčiny má proto nezastupitelné a stálé místo v universitní výuce v rámci filologických oborů na všech pracovištích v České republice. Přestože se pozice němčiny v posledních letech mění, je její znalost pro Středoevropany stále významná a v praxi ceněná; i proto zůstává přitažlivým oborem.

Ústav germánských studií UK FF v Praze je profilovaným pracovištěm, kde lze studovat němčinu jako obor s velmi dlouhou tradicí, jež sama je ostatně předmětem historického bádání. Oborovými učiteli byla řada významných lingvistů a literárních vědců, je spjat se jmény profesorů Josefa Janka, Hugo Siebenscheina, Eduarda Goldstückera, Emila Skály, Pavla Trosta, Aleny Šimečkové a dalších. Historicky svébytná pozice pražské germanistiky je vnímána také jejími zahraničními kooperačními partnery i v době boloňského procesu: Němečtí germanisté projevují zájem o uchování vědeckého zaměření pracoviště ovlivněného existencí jedinečného kulturního a literárního kontextu stýkání české, německé a židovské kultury, v němž se tradice pražské germanistiky utvářela. V současné době se studium otevírá každý rok jako jednooborové či dvouoborové (od ak. roku 2008/2009 jsou Filozofickou fakultou UK vypisovány pouze obory bakalářské a navazující magisterské). Kombinace s jinými jazyky germánskými (zvláště severskými a angličtinou), ale i románskými byla dlouho preferována, stejně tak i kombinace s historií, archivnictvím, obecnou lingvistikou a fonetikou či hudební vědou. Kombinovatelnost studijních oborů na UK FF v Praze již však není nikterak omezena.

Úvod > Uchazeč > Charakteristika oboru