Online přípravný kurz v Moodle (Bc.)

Určen pro uchazeče o obory:

  • Bc. Germánská a severoevropská studia – specializace Germanistika
  • Bc. Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

 

Termín konání: 26. 2. 2024 – 26. 5. 2024 (13 týdnů, obsáhne přípravu v objemu cca 50 výukových jednotek) Leták Germanistika Praha

Forma kurzu: distanční, výuka probíhá e-learningovou formou v prostřední Moodle UK

Termín podání přihlášky: 21. 2. 2024

Cena kurzu: 1500,- Kč (vč. DPH)

 

Bankovní spojení:

85631011 / 0100, variabilní symbol: 960 223

Adresa zaslání přihláškyvera.hejhalova@ff.cuni.cz
Do přihlášky uveďte druh kurzu jméno, příjmení, úplnou poštovní adresu a platný e-mail (na něj Vám přijde vstupní heslo do aplikace Moodle).

 

Pracoviště: Ústav germánských studií, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Kontaktní osoby:     Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D
Telefon:                   +420 221 619 243
E-mail:                    vera.hejhalova@ff.cuni.cz               

 

Obsah a cíle kurzu:
Kurz připravuje uchazeče na všechny části ústní přijímací zkoušky z němčiny pro obor Německý jazyk a literatura (bakalářské studium). Obsahuje metodická doporučení pro domácí přípravu, pro práci se sekundární literaturou a seznamuje uchazeče s technikami přípravy a sebeprezentace při přijímací zkoušce. Soustředí se na procvičení hlavních gramatických jevů němčiny.

Hlavními tématy jsou:

1) porozumění čtenému textu a jeho shrnutí;

2) příprava na motivační rozhovor a téma sebeprezentace;

3) příprava na jazykový rozbor vč. výkladu nejdůležitějších gramatických jevů a jejich procvičení;

4) příprava na ústní zkoušku z literatury a reálií německé jazykové oblasti.

 

Na přelomu února/března se koná dvoudenní přípravný kurz, během něhož se můžeme setkat osobně a dáme Vám tipy, jak z online kurzu vytěžit opravdu co nejvíc!

Úvod > Uchazeč > Online přípravný kurz v Moodle (Bc.)