E-learningový kurz

E-learningový kurz k přijímacím zkouškám na obor Německý jazyk a literatura (bakalářské studium)

Určen pro uchazeče o obor: Německý jazyk a literatura (bakalářské studium)

Termín konání: 4.3. – 2.6.2019

Forma kurzu: distanční, výuka probíhá e-learningovou formou v prostřední Moodle UK

Termín podání přihlášky:  25.2.2019 (pozor, lze se přihlásit i dodatečně, materiály Vám budou zpřístupněny i zpětně)

Cena kurzu: 1500,-Kč (vč. DPH)

Bankovní spojení:

85631011 / 0100, variabilní symbol 960147 (bakalářské studium)

Adresa zaslání přihláškyvera.hejhalova@ff.cuni.cz
Do přihlášky uveďte druh kurzu jméno, příjmení, úplnou poštovní adresu a platný e-mail (na něj Vám přijde vstupní heslo do aplikace Moodle).

Pracoviště: Ústav germánských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Kontaktní osoby:     Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D

Telefon:                   +420 221 619 243
E-mail:                    vera.hejhalova@ff.cuni.cz               

Obsah a cíle kurzu:
Kurz připravuje uchazeče na všechny části ústní přijímací zkoušky z němčiny pro obor Německý jazyk a literatura (bakalářské studium). Obsahuje metodická doporučení pro domácí přípravu, pro práci se sekundární literaturou a seznamuje uchazeče s technikami přípravy a sebeprezentace při přijímací zkoušce. Soustředí se na procvičení hlavních gramatických jevů němčiny.

Hlavními tématy jsou:

1) porozumění čtenému textu a jeho shrnutí;

2) příprava na motivační rozhovor a téma sebeprezentace;

3) příprava na jazykový rozbor vč. výkladu nejdůležitějších gramatických jevů a jejich procvičení;

4) příprava na ústní zkoušku z literatury a reálií německé jazykové oblasti.

 

Před zahájením e-learningového kurzu se koná dvoudenní přípravný kurz, během něhož se můžeme setkat osobně a dáme Vám tipy, jak z e-learningového kurzu vytěžit opravdu co nejvíc!

Úvod > Uchazeč > E-learningový kurz