Evgenia Maleninská

Mgr. Bc. Evgenia Maleninská

E-mail: e.maleninska@gmail.com

Program: Germánské literatury

Specializace:
Dějiny německy psané literatury 20. století

Téma disertačního projektu:
Literarisches Erinnern an die Vertreibung. Zur Entwicklung einer poetischen und subjektivierten Sprache in den 70er und 80er des 20. Jahrhunderts. / Literární vzpomínání na vyhnání/odsun. Vývoj poetického a subjektivizovaného jazyka v 70. a 80. letech 20. století.

Školitel: Prof. Dr. Manfred Weinberg

 

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Evgenia Maleninská