Karel Mika

PhDr. Karel Mika

E-mail: karel.mika@ff.cuni.cz
Web: karel-mika.de

Program: Germánské a severské jazyky a literatury

Specializace:
Literatura, interkulturní a genderově orientovaná literární věda

Téma disertačního projektu:
Repräsentation nicht heterosexueller Identität bei Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund /
Reprezentace neheterosexuální identity u autorek a autorů s migračním pozadím

Školitel: prof. Manfred Weinberg

Výuka

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Karel Mika