Profil absolventa

Německý jazyk a literatura

Profil absolventa bakalářského studia

Schopnosti a znalosti našich absolventů:

umí komunikovat v současném německém jazyce slovem i písmem na úrovni minimálně B2
získal sociální kompetence pro mezikulturní a pragmatické aspekty komunikace
disponuje prakticky orientovanými znalostmi geografických, kulturně-historických reálií
zná základní proudy a žánry německy psané literatury od 18. století po současnost
umí pracovat s komplexními texty, interpretovat je a vyhodnocovat jejich jazykovou úroveň
orientuje se v důležitých tématech soudobých veřejných debat v německy mluvících zemích.

Naši absolventi se uplatňují zejména v těchto oblastech:

asistent, sekretář ve veřejnoprávním i soukromém sektoru
organizační pracovník v neziskových organizacích, kulturních či diplomatických institucích
v cestovním ruchu jako delegát či koordinátor
 v dokumentaristice pro materiálové rešerše v kulturně-politické sféře
 v médiích, kde je třeba vyhodnocovat jazykovou úroveň mediálních produktů
v nakladatelstvích či v marketingu.

Profil absolventa magisterského studia

Schopnosti a znalosti našich absolventů:

 má vysokou jazykovou kompetenci slovem i písmem
má faktografické znalosti i komunikativními dovednosti v oblasti různorodé problematiky celé německé jazykové oblasti, a to v ohledu jazykovědném i literárním
 orientuje se v německé kulturní historii a filozofii německy mluvících zemí

Naši absolventi se uplatňují zejména v těchto oblastech:

 tuzemských i zahraničních správních i kulturních institucích
 v diplomacii na nediplomatických postech
 v orgánech EU
 pro práci v médiích
 jako překladatel, jazykový expert, redaktor
 jako vědecký pracovník

 

V případě oboru „Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa“ jsou zmíněné znalosti a kompetence vztaženy zejména na prostor středovýchodní Evropy.

 

Jak se uplatňují absolventi germanistiky v Německu?

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa