Profil absolventa

Německý jazyk a literatura

Profil absolventa bakalářského studia

Absolvent je připraven na komunikaci v současném německém jazyce slovem i písmem (produktivní znalost) na úrovni B2 podle SERR; disponuje prakticky orientovanými znalostmi geografických, kulturně-historických reálií a sociální kompetencí s ohledem na specifický diskurs (receptivní znalost), má znalosti interkulturních a pragmatických aspektů komunikace, základních proudů a žánrů německy psané literatury po r. 1945 a zná přední osobnosti německé kultury (Gutenberg, Luther, Goethe, Schiller atd.).

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zejména v těchto oblastech: asistent, sekretář ve veřejnoprávním sektoru, tj. institucích státní správy, administrativní a organizační pracovník v neziskových organizacích či diplomatických institucích, v soukromém sektoru, tj. finančních, pojišťovacích a jiných organizacích, v podnikové sféře jako asistent, v cestovním ruchu, tj. v cestovních kancelářích jako delegát či koordinátor, v dokumentaristice pro materiálové rešerše v kulturně-politické sféře, v médiích, kde je třeba vyhodnocovat jazykovou úroveň mediálních produktů, v nakladatelstvích či v marketingu.

Podrobnější informace viz popis bakalářského studia a profil absolventa na webu fakulty.

Profil absolventa magisterského studia

Absolvent získá vysokou úroveň jazykové kompetence slovem i písmem, disponuje faktografickými znalostmi i komunikativními dovednostmi v oblasti různorodé problematiky celé německé jazykové oblasti, a to v ohledu jazykovědném i literárním. Orientuje se v historii, filozofii a kultuře německy mluvících zemí. Svou vysokou erudovanost a jazykovou vybavenost může využít pro práci v tuzemských i zahraničních institucích, v diplomacii, v orgánech EU, pro práci v médiích, jako překladatel, jazykový expert, redaktor, vědecký pracovník a podobně. Je připraven také pro odbornou a vědeckou činnost v oblasti vzdělávání a kultury.

V případě oboru „Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa“ jsou zmíněné znalosti a kompetence vztaženy zejména na prostor středovýchodní Evropy.

 

Jak se uplatňují absolventi germanistiky v Německu?

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa