Diachronní sekce

Diachronní sekce Ústavu germánských studií při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy byla založena v prosinci 2017 pod patronátem PhDr. Lenky Vodrážkové, Ph.D. Hlavním cílem sekce je navázat na dlouholetou tradici diachronního lingvistického bádání jako nedílné součásti germanistického výzkumu na pražské univerzitě. Sekce se chápe především jako místo pro interdisciplinární spolupráci germanistů, historiků, archivářů a všech ostatních, kteří se zajímají o historii a vývoj německého jazyka (nejen) v českých zemích. Zakládajícími členy sekce jsou Mgr. Václav Kříž a Mgr. et Bc. Lucie Jakubcová.

Web Diachronní sekce

Úvod > Věda a výzkum > Diachronní sekce