Vyučující

Lingvistický germanistický výzkum ústavu se v synchronním pojetí jazyka zabývá především německou lexikologií a lexikografií, korpusovou lingvistikou a sociolingvistikou. V rámci diachronní lingvistiky je důraz kladen zejm. na historickou textovou lingvistiku rané nové horní němčiny v českých zemích.

Mgr. PhDr. Vít Dovalil, Ph.D. gramatika, sociolingvistika vit.dovalil@ff.cuni.cz P320
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. korpusová lingvistika, didaktika vera.hejhalova@ff.cuni.cz P320
Mag. Phil. Katrin Stefan didaktika katrin.stefan@ff.cuni.cz P318b
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. lexikografie, slovotvorba martin.semelik@ff.cuni.cz P320
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. lexikografie, lexikologie, slovotvorba marie.vachkova@ff.cuni.cz P320
PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. vývoj jazyka, německý jazyk v českých zemích, dějiny germanistické jazykovědy lenka.vodrazkova@ff.cuni.cz P318b

V oblasti germanistické literární vědy je výzkum zaměřen zejm. na německou literaturu a kulturu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, se zvláštním zájmem o teoretické otázky interkulturality, kulturní paměti a kulturního překladu.

doc. Filip Charvát, M.A. literární teorie, literatura 18.–20. stol. filip.charvat@ff.cuni.cz P321
Priv.-Doz. Dr. Martin Maurach literatura 18.–21. stol. martin.maurach@ff.cuni.cz P318b
Mgr. Václav Smyčka, Ph.D., Ph.D. německá literatura v českých zemích vaclav.smycka@ff.cuni.cz P321
PhDr. Jiří Starý, Ph.D. staroseverská literatura, filozofie jiri.stary@ff.cuni.cz P321
prof. Manfred Weinberg literární teorie, německá literatura v českých zemích, interkulturalita manfred.weinberg@ff.cuni.cz P321
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D literární teorie, německá literatura v českých zemích, interkulturalita stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz P321
Úvod > Vyučující