Lidé

Vedení

Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
ředitel Ústavu germánských studií
ÚGS FF UK, místnost č. 321e-mail: stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz
Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
zástupce ředitele Ústavu germánských studií
ÚGS FF UK, místnost č. 420e-mail: lenka.farova@ff.cuni.cz
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
vedoucí oddělení germanistiky
ÚGS FF UK, místnost č. 320e-mail: vera.hejhalova@ff.cuni.cz

 

Sekretariát
Mgr. et MgA. Alena Orten
ÚGS FF UK, místnost č. 318a

tel.&fax.: (+420) 221 619 241
e-mail: alena.orten@ff.cuni.cz

Úvod > Lidé