Lidé

Vedení ústavu

 

Ředitel Ústavu germánských studií
prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
ÚGS FF UK, místnost č. 322
Tel.&Fax.: (+420) 221 619 245
E-mail: martin.humpal@ff.cuni.cz

Zástupce ředitele Ústavu germánských studií
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.

ÚGS FF UK, místnost č. 321
Tel.&Fax.: (+420) 221 619 244
E-mail: stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz

Vedoucí oddělení germanistiky
PhDr. Vít Dovalil, Ph.D.
ÚGS FF UK, místnost č. 320
Tel.&Fax.: (+420) 221 619 243
E-mail: vit.dovalil@ff.cuni.cz

 

Sekretariát
Mgr. et MgA. Alena Orten
ÚGS FF UK, místnost č. 318a
Tel.&Fax.: (+420) 221 619 241
E-mail: alena.orten@ff.cuni.cz

 

Zaměstnanci, externí spolupracovníci a doktorandi

ve výstavbě

Vyučující
Externí spolupracovníci
Doktorandi

Knihovna

Mgr. Karolína Bučková / Bc. Martina Čížková
E-mail: 
libgerm@ff.cuni.cz
Tel. +420 221 619 246
Fax. +420 221 619 241

Úvod > Lidé