Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (NMgr.)

Tento navazující magisterský studijní program připravující studenty na profesní dráhu učitele na střední škole byl úspěšně akreditován a otevřen!

Do tohoto programu mohou být přijímáni studenti po absolvování bakalářského studia s filologickým zaměřením na německý jazyk nebo se zaměřením na učitelství německého jazyka. Studium je povinně sdružené (nový termín pro dvouoborové), tj. student musí studovat dva různé učitelské obory.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 15. 7. 2019.
Termín přijímacích zkoušek: v rozmezí 2.–13. 9. 2019, náhradní termín 11.–12. 9. nebo 18.–19. 9. 2019.

Podmínky přijímacího řízení najdete ZDE

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky > Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy