Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (NMgr.)

Tento navazující magisterský studijní program připravující studenty na profesní dráhu učitele na střední škole je v současné době v akreditačním procesu a počítáme s jeho vypsáním do konce dubna 2019, bude-li akreditace udělena. Do tohoto programu mohou být přijímáni studenti po absolvování bakalářského studia s filologickým zaměřením na německý jazyk nebo se zaměřením na učitelství německého jazyka.  Studium je povinně sdružené (nový termín pro dvouoborové), tj. student musí studovat dva různé obory.

Termín podání přihlášek bude adekvátně prodloužen. Přijímací zkoušky se budou konat v červnu a/nebo září 2019).

Pro aktuální informace sledujte tento web a web FFUK.

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky > Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy