PRAGESTT

Der bereits achte Jahrgang der Prager Germanistischen Studententagung findet am 23. und 24. März 2018 statt. Bis zum 7. Januar 2018 besteht nun die Möglichkeit, den Beitragsvorschlag zu schicken. | Ve dnech 23. a 24. března 2018 se koná již osmý ročník studentské konference PRAGESTT. Přihlášku s příspěvkem je možné zaslat až do 7. ledna 2018.

Více informací

UKAŽ informační zdroje!

Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž, moderní vyhledávač informačních zdrojů „Ukaž“, dokáže v jediném rozhraní prohledávat takřka všechny univerzitní elektronické zdroje a všechny tištěné dokumenty z knihoven Univerzity Karlovy.

Více informací