KAFKA pod vobraz

Neformální setkání všech bývalých i současných studentů a studentek germanistiky při ÚGS FF UK.

Více informací
4EU+