Roboter und Golem

Dienstag 13. November, 18 Uhr: Kurt Krolop Forschunsstelle und Prager Literaturhaus laden zum Vortrag von Filip Charvát ein!

Více informací

Republika československá 1918-1939

Byli jsme při tom – vyšla výpravná kniha o meziválečném Československu. Kapitoly o německé a dalších menšinových kulturách v ČSR v ní mají nevelké, leč přece jen své místo… První republice bylo vyměřeno jen dvacet let života, dnes je však vnímána jako významná etapa našich dějin. Jak ji doopravdy známe?

Více informací

Barbora Špádová: Althochdeutsch als „Fremdsprache“

Ab ins frühe Mittelalter – die Diachrone Sektion und Barbora Pavla Špádová laden Euch zu einem besonderen deutschsprachigen Vortrag ein! (Bc. / Mgr.)

Více informací

Double degree Praha – Köln

Mezinárodní studijní obor Německý jazyk a literatura ve střední Evropě – první mezinárodní germanistický obor akreditovaný v ČR, nabízející plně sdílené studium na české a německé univerzitě. Více informací na http://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-zkousky/ či u Štěpána Zbytovského.

Více informací

UKAŽ informační zdroje!

Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž, moderní vyhledávač informačních zdrojů „Ukaž“, dokáže v jediném rozhraní prohledávat takřka všechny univerzitní elektronické zdroje a všechny tištěné dokumenty z knihoven Univerzity Karlovy.

Více informací