Republika československá 1918-1939

Byli jsme při tom – vyšla výpravná kniha o meziválečném Československu. Kapitoly o německé a dalších menšinových kulturách v ČSR v ní mají nevelké, leč přece jen své místo… První republice bylo vyměřeno jen dvacet let života, dnes je však vnímána jako významná etapa našich dějin. Jak ji doopravdy známe?

Více informací

Double degree Praha – Köln

Mezinárodní studijní obor Německý jazyk a literatura ve střední Evropě – první mezinárodní germanistický obor akreditovaný v ČR, nabízející plně sdílené studium na české a německé univerzitě. Více informací na http://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-zkousky/ či u Štěpána Zbytovského.

Více informací

PRAGESTT

Am 29. und 30. März 2019 findet bereits der neunte Jahrgang der Prager Germanistischen Studententagung statt. PRAGESTT bietet eine offene Plattform für wissenschaftliches Treffen junger Germanisten. Die passive Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich und willkommen! | 29. a 30. března 2019 se koná již devátý ročník studentské konference PRAGESTT, která je otevřenou platformou pro setkání mladých germanistů. Konference se lze zúčastnit i pasivně, bez přihlášení. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Více informací

UKAŽ informační zdroje!

Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž, moderní vyhledávač informačních zdrojů „Ukaž“, dokáže v jediném rozhraní prohledávat takřka všechny univerzitní elektronické zdroje a všechny tištěné dokumenty z knihoven Univerzity Karlovy.

Více informací