Publikace: Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch

Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch

Martin Šemelík. Praha: Karolinum, 2023.

Web nakladatelství

Kniha vychází z praktické lexikografické práce na Velkém německo-českém akademickém slovníku, jenž vzniká v Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tématem knihy jsou centrální otázky zachycení slovotvorby v německo-českých slovnících, tj. její reflexe ve vnějších slovníkových textech, typ makrostruktury, heslové statě slovotvorných prostředků, speciální slovotvorné oddíly hesel a využití typografie za účelem popisu slovotvorných fenoménů.

Úvod > Germanistika > Publikace: Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch