Pozvánka: Richard Wagner a jeho Židovství v hudbě

Wagnerův spis Židovství v hudbě vyšel roku 1850, dodnes však probouzí spory, otázky a diskuse. Jsou badatelé, stojící v tradici různých vědeckých diskurzů (judaistického, germanistického, historického, lingvistického) schopni shodnout se na interpretaci a hodnocení textu, který byl napsán ani ne před dvěma sty lety?
Setkání nad čerstvě vydanou knihou bude mít podobu diskuse nad těmito otázkami v úzkém okruhu těch, kteří k podobě knihy v té či oné podobě přispěli.
Kampus Hybernská (C.0 Čítárna), 14. 12. 2023 od 18:00 hod.
Úvod > Germanistika > Pozvánka: Richard Wagner a jeho Židovství v hudbě