Einladung: Gesprochene Sprache in der Grammatik und im DaF-Unterricht

Srdečně zveme na přednášku s názvem Gesprochene Sprache in der Grammatik und im DaF-Unterricht, kterou přednese Prof. Dr. Maria Thurmair (Universität Regensburg):

Kdy: 20. 10. 2023 od 12:30
Kde: P104 (hl. budova FF UK, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1)

Přednáška bude proslovena v němčině.

Účast je vřele doporučena všem studentkám a studentům učitelství, zejm. němčiny, ale i jiných cizích jazyků. Vítání jsou i všichni další, kteří se zajímají o problematiku výuky cizích jazyků.

Krátce o přednášející:

Prof. Dr. Maria Thurmair vystudovala germanistiku, anglistiku a němčinu jako cizí jazyk na Ludwig-Maximilians-Universität München. Od roku 1998 je profesorkou německé filologie a němčiny jako cizího jazyka na Universität Regensburg. K jejím hlavním výzkumným oblastem patří textová lingvistika, pedagogická gramatika, didaktika, výuka literatury a problematika normy. Je autorkou velkého množství publikací, mezi nejnovějšími lze uvést např. kapitoly věnované mluvenému jazyku v příručce DUDEN: Die Grammatik (2022), spolu s C. Fandrychem monografii Grammatik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Grundlagen und Vermittlung (2018 a 2021) nebo publikaci v kolektivu autorů Grundwissen Grammatik. Fit fürs Studium (2019).

Úvod > Germanistika > Einladung: Gesprochene Sprache in der Grammatik und im DaF-Unterricht