Letní adaptační kurzy 2022 pro děti z Ukrajiny

Univerzita Karlova se plánuje zapojit do výzvy MŠMT „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“ a studenti mají možnost přihlásit se jako vedoucí či lektoři do letních příměstských kempů, které budou probíhat v měsících červenci a srpnu 2022 ve spolupráci 5 fakult Univerzity Karlovy: FF, FTVS, MFF, PedF a PřF .

Kempy budou zaměřeny na rozvoj jazykových dovedností a rozšíření slovní zásoby skrze volnočasové aktivity pro věkovou skupinu 6–15 let. Konat se budou v těchto lokalitách: budova PedF (Praha 1, M. Rettigové 4), areál FTVS (Praha 6, José Martího 269/31), dále dle možností jednotlivých fakult.
Máte-li o práci zájem, vyplňte prosím následující odkaz: Přihlašovací formulář pro studenty – lektory
Formulář obsahuje potřebné informace, včetně kontaktu na MgA. Michaelu Kuříkovou michaela.kurikova@pedf.cuni.cz +420 607 748 845 – koordinátorku aktivity pro případné dotazy.
Deadline pro zaslání přihlášek je stanoven na 31. 5. 2022.
Úvod > Germanistika > Letní adaptační kurzy 2022 pro děti z Ukrajiny