„Chci studovat němčinu na vysoké škole!“

Začátkem února 2021 vyšla v univerzitním Nakladatelství Karolinum sbírka testových úloh z německé gramatiky s názvem „Chci studovat němčinu na vysoké škole!“. Přinášíme krátký rozhovor s jejími autory. Martin Šemelík na Ústavu germánských studií FF UK (ÚGS) vyučuje gramatické a lexikografické kurzy; Radek Přibík na ÚGS studuje magisterský program Německý jazyk a literatura.  

 

Co přesně v knize najdeme? 

MŠ: Najdeme v ní 10 komplexních gramatických testů. Jejich pomocí si čtenáři a čtenářky můžou ověřit své dovednosti v oblasti gramatiky současné němčiny. Jsou to různé typy úloh, např. doplňování, transformace vět, oprava chyb, překlad aj., většinou na úrovni B1–B2.

RP: Součástí cvičebnice je i klíč k jednotlivým cvičením, který se nachází na konci knihy. Díky klíči se kniha hodí k samostudiu, které lze doplnit učebnicemi s teoretickým výkladem dané problematiky.

 

Pro koho je nová cvičebnice určená? 

RP: Cvičebnice je v první řadě určená pro všechny studenty a studentky, kteří se chtějí připravit na přijímací zkoušky na vysokou školu se zaměřením na německý jazyk. Je ale vhodná i pro ctižádostivé studenty připravující se na maturitu nebo různé jazykové zkoušky. Kniha je obecně dobrým nástrojem pro procvičení praktických znalostí němčiny, jelikož se z velké části opírá o originální německé texty. 

MŠ: A také se hodí pro ty, kteří němčinu na vysoké škole už studují a chtějí si zopakovat základní znalosti, třeba před bakalářskou zkouškou.

 

Kniha prý vznikla za ne zcela obvyklých okolností… 

MŠ: Trochu neobvyklé je asi to, že je výstupem z předmětu „Linguistisches Forschungsprojekt – Synchronie“. Ten je založený na tom, že studenti pod vedením vyučujícího pracují na projektu, jehož cílem je nějaký konkrétní výstup. Může to být vědecký článek, překlad nějakého textu nebo třeba něco jako naše cvičebnice.    

RP: Na zmiňovaném předmětu jsem nejvíce ocenil možnost pracovat na něčem konkrétním, co má na konci reálný výsledek, který je někomu k užitku. Zároveň jsem si sám při tvorbě této cvičebnice rozšířil své jazykové znalosti. 

 

Jak nápad na vytvoření cvičebnice vlastně vznikl? 

MŠ: Už celkem dlouho se podílím na přípravě bakalářských přijímacích zkoušek na ÚGS tím, že připravuju jejich gramatickou část. Napadlo mě, že by pro naše uchazeče a uchazečky bylo praktické, kdyby měli k dispozici nějakou ucelenější publikaci, která by je na přijímací zkoušky připravila. Zkrátka něco víc než jen jeden ukázkový test. A říkal jsem si, že bych ji mohl napsat s někým ze studentů a studentek. A tak jsem čekal, až za mnou někdo přijde, že by chtěl, abych mu projekt vedl. A tu za mnou jednoho dne přišel Radek. 

RP:  Za panem doktorem jsem přišel s jasným cílem: Chtěl jsem vytvořit něco, co bude někomu užitečné a nezůstane to jen založené na polici. Ačkoliv cesta k cíli byla delší, než jsem původně plánoval, mám obrovskou radost, že se to nakonec podařilo.

 

Jak se vám spolupracovalo? 

RP:  Na spolupráci s panem doktorem bych především vyzdvihl jeho přístup ke mně jako k sobě rovnému a nikoliv v pozici vyučujícího a studenta. Spolupráce tak pro mě byla obohacující nejen po vědomostní stránce, ale i po stránce lidské. 

MŠ: Spolupracovalo se nám výborně; nemám nic, na co bych si postěžoval. 

 

Co byste poradili těm, kteří se připravují na přijímací zkoušky? 

RP: Rozhodně být stále pozitivní a na každé špatné situaci si najít něco dobrého, něco, co nás posune kupředu. Zkouška je od slova „zkusit“, což určitě neznamená, že se na zkoušku poctivě nepřipravíme. Rozhodně ale není na místě se nervovat a nechat se ovládnout strachem, protože tím se vše jen zhorší. A když to nevyjde nyní, zkuste to podruhé.  

MŠ: Snažit se, být si vědom toho, že příprava stojí čas a nějaké úsilí. Zároveň být ale na sebe hodný, za úspěch se odměnit, k neúspěchu přistoupit konstruktivně. Když to nejde, zamyslet se, v čem je problém a odstranit ho. Zkusit to znova a jinak. A také nebát se říct si o pomoc, o radu apod. V knize je pak také několik dalších – doufáme, že užitečných – tipů.

 Informace o publikaci:

Autoři: Šemelík, Martin; Přibík, Radek

Univerzita Karlova
Nakladatelství Karolinum

brožovaná, 90 str., 1. vydání
vydáno: únor 2021
ISBN: 978-80-246-4754-8
doporučená cena: 150 Kč

Úvod > Germanistika > „Chci studovat němčinu na vysoké škole!“