Omezení vstupu do budov FF UK

Upozorňujeme, že od pondělí 26. 4. 2021 bude studentům umožněn vstup do budov FF UK pouze po předložení studentského průkazu a potvrzení o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (antigenní nebo PCR).
Opatření se tak týká rovněž vstupu do fakultních knihoven, včetně Knihovny Ústavu germánských studií či Knihovny jana Palacha.
Negativní test má pro účely vstupu na pracoviště platnost 7 dní. Výjimku mají osoby, které v posledních 90 dnech onemocnění prokazatelně prodělaly, a osoby, které byly proti onemocnění očkovány. Tyto dva důvody bude možné prokázat vyplněným čestným prohlášením (k dispozici na vrátnici).
Od pondělí 26. 4. 2021 bude studentům, kteří jsou ubytováni na koleji, umožněn vstup do budov kolejí pouze po předložení potvrzení o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (antigenní nebo PCR). Negativní test má pro účely vstupu do budov kolejí platnost 7 dní. Výjimku mají osoby, které v posledních 90 dnech onemocnění prokazatelně prodělaly, a osoby, které byly proti onemocnění očkovány.
Bližší informace na koronavirus.ff.cuni.cz.
Úvod > Germanistika > Omezení vstupu do budov FF UK