Odevzdávání bakalářských a diplomových prací k obhajobám v září 2020

Bakalářské a diplomové práce, které chtějí studenti obhajovat v září, musí být do SIS nahrány nejpozději 31. 7. 2020 (včetně).

Pomocné výtisky BP a DP nejsou v současnosti vyžadovány a jejich odevzdání je pouze dobrovolné. Pokud studenti chtějí tyto výtisky odevzdat, mohou tak učinit na sekretariátě ÚGS, pomocí schránky na dveřích sekretariátu či prostřednictvím podatelny (přihrádka ÚGS).

Úvod > Germanistika > Odevzdávání bakalářských a diplomových prací k obhajobám v září 2020