Praktický seminář historické metalexikografie, LS 2020

Upozorňujeme na možnost navštěvovat kurz s názvem „Praktický seminář historické metalexikografie“ AMLV00069 (viz https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=AMLV00069), který zajišťuje Ústav Českého národního korpusu. Předmět je určený především studentům a studentkám se zájmem o lexikologii a lexikografii. Cílem semináře je vytvořit českou mutaci pozoruhodného polského projektu Słowniki dawne i współczesne (Slovníky dávné a současné, http://www.leksykografia.uw.edu.pl/). Půjde o webový portál dokumentující historii českého slovníkářství od jeho prvopočátků (dílo Klaretovo) až po dnešek.

Úvod > Germanistika > Praktický seminář historické metalexikografie, LS 2020