Viktor Tichák

Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.

Adresa

Department of Germanic Studies
Místnost č. 320

 Aktuelle Sprechstunden

 

 

Publikace

  • Hejhalová V., Dovalil V., Šemelík M., Tichák V.: GerCoLiNet - German Constrastive Linguistics Network. Zpráva o aktuálním projektu Ústavu germánských studií FF UK. Jazykovědné aktuality, 2021, č. • no. LVIII, s. • p. 106-108. ISSN 1212-5326.
  • Tichák V.: Den Aspekt erwerben. Ein Beitrag zur Aspektforschung im tschechisch-deutschen Kontrast. Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slavische Studien, 2019, č. • no. 30, s. • p. 1-16. ISSN 1210-9029.

Závěrečné práce

 
Úvod > Personal > Viktor Tichák