Věra Hejhalová

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 320

 Aktuelle Sprechstunden

Kurzlebenslauf

2004 hat sie ihr Studium im Fach „Lehrerausbildung für Gymnasien, Deutsch und Latein“ an der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität in Budweis abgeschlossen. In demselben Jahr begann sie ihr Doktorstudium der Germanistik an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität Prag. Im September 2012 hat sie das Doktorstudium abgeschlossen, indem sie ihre Dissertation „Zur Integration von Phrasemen in ein allgemeines und phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Tschechisch aus kontrastiver und korpuslinguistischer Sicht“ erfolgreich verteidigte.

Ab Sommersemester 2007/2008 arbeitete sie am Institut für germanische Studien der Philosophischen Fakultät der KU als Assistentin, seit November 2012 ist sie als wissenschaftliche Assistentin ebenda tätig.

Im Rahmen des Magisterstudiums (2002) absolvierte sie einen halbjährigen Studienaufenthalt an der Universität Regensburg, wo sie die Fächer Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Fremdsprachenphilologie und Latein studierte. Während des Doktorstudiums (2005) absolvierte sie ein Monatspraktikum am Institut für deutsche Sprache (IDS) in Mannheim, das auf die Verwendung von Korpuslinguistik in der Lexikographie spezialisiert war.

Forschungsinteressen

 • Phraseologie und Phraseographie
 • Korpuslinguistik

Forschungsprojekte

Beteiligung an:

 • Das Projekt „Großes deutsch-tschechisches akademisches Wörterbuch“, realisiert an der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität Prag, Leitung: Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (2. und 3. Phase), spezialisiert auf Phraseologie und Idiomatik

Rozvrh

Publikace

 • Hejhalová V.: 11 let spolupráce Katedry německé jazykovědy Univerzity v Řezně a Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jazykovědné aktuality, 2022, č. • no. LIX, s. • p. 120-125. ISSN 1212-5326.
 • Čermák P., Činátl K., Fapšo M., Gráf T., González Lozano J., Hejhalová V., Janišová M., Kasíková H., Králíková A., Kučerová M., Marek B., Převrátilová S., Rycheva E., Stoilova M.: Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Praha, Karolinum, 2022. 242 s. • p. ISBN 978-80-246-5156-9.
 • Hejhalová V., Šemelík M.: Acta Universitatis Carolinae Philologica. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2022, č. • no. 2023, s. • p. 1-194. ISSN 0567-8269.
 • Hejhalová V., Dovalil V., Šemelík M., Tichák V.: GerCoLiNet - German Constrastive Linguistics Network. Zpráva o aktuálním projektu Ústavu germánských studií FF UK. Jazykovědné aktuality, 2021, č. • no. LVIII, s. • p. 106-108. ISSN 1212-5326.
 • Kloudová V., Šemelík M., Hejhalová V.: Jedes Wort ist halt anders! Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D., zum 65. Geburtstag. In Kloudová V., Šemelík M., Racochová A., Koptík T.: Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum, 2020, s. • p. 11-15. ISBN 978-80-246-4791-3.
 • Šemelík M., Racochová A., Kříž V., Dušková L., Eichinger L., Hejhalová V., Obstová Z., Paradis C., Rybová M., Storjohann P., Škrabal M., Štícha F., Vodrážková L., Kloudová V.: Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum, 2020. 239 s. • p. ISBN 978-80-246-4791-3.
 • Šormová K., Šebesta K., Gráf T., Hejhalová V., Baštová B.: Korpusy v jazykovém vyučování II. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 190 s. • p. ISBN 978-80-7308-931-3.
 • Šormová K., Hudáková A., Hejhalová V., Semyachkina Y., Pečenková D., Jonášová A.: Čeština jako druhý jazyk. Praha, FF UK, 2019. 104 s. • p. ISBN 978-80-7308-966-5.
 • Šormová K., Šebesta K., Gráf T., Hejhalová V., Kukrechtová B.: Korpusy v jazykovém vyučování. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 111 s. • p. ISBN 978-80-7308-897-2.
 • Hejhalová V., Bierlmeier S., Engelhardt, O., Fischer D., Kučerová J., Podlešáková Š., Pučalíková L.: Do kapsy.Malý česko-německý jazykový průvodce pro setkání mládeže, Ein kleiner deutsch-tschechischer Sprachführer für Jugendbegegnungen. Regensburg, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem (Plzeň, ČR) a Koordinierungszentrum Deut..., 2018. 200 s. • p. ISBN 978-3-9819456-0-7.
 • Hejhalová V.: První celorepublikové setkání didaktiků němčiny na Goethe-Institutu v Praze. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 145-146. ISSN 1804-3240.
 • Hejhalová V.: Elektronische Korpora als Mittel des Informationserwerbs im Unterricht. In Liber Amicorum. Symposium und Festschrift für Prof. Václav Bok zum 75. Geburtstag. České Budějovice, Hana Andrášová, Rainer Hünecke, 2016, s. • p. 1-12. ISBN 978-80-7394-566-4.
 • Hejhalová V.: Ein paar Bemerkungen zur Bearbeitung eines phraseologischen Lemmas. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 59-74. ISSN 0567-8269.
 • Hejhalová V.: KATEŘINA ŠICHOVÁ: MIT HÄNDEN UND FÜßEN REDEN. VERBALE PHRASEME IM DEUTSCH-TSCHECHISCHEN VERGLEICH Tübingen: Julius Groos Verlag, 2013, 435 s. ISBN 978-3-87276-892-6 (recenze). Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 87-90. ISSN 0008-7386.
 • Hejhalová V.: Filologické studium německého jazyka - profil uchazečů ve světle přijímacích testů. Cizí jazyky, 2015, č. • no. 59, s. • p. 3-14. ISSN 1210-0811.
 • Hejhalová V.: Komparative Phraseme aus korpuslinguistischer und lexikographischer Sicht. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 83-95. ISSN 0567-8269.
 • Hejhalová V.: Michaela Kaňovská: Übersetzung als (Beleg-) Quelle von zielsprachlichen Äquivalenten ausgangssprachlicher Phraseme. Olomouc: Univerzita Palackého 2010. 325 stran. ISBN: 978-80-244-2587-0. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 73-75. ISSN 0008-7386.
 • Hejhalová V.: Stylistika v překladové frazeografii. Jazykovědné aktuality, 2013, č. • no. 50, s. • p. 125-130. ISSN 1212-5326.
 • Hejhalová V.: Benedikt A. Model: Syntagmatik im zweisprachigen Wörterbuch, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2010. Lexikographica. Series maior, sv. 137. 288 stran.(recenze). Jazykovědné aktuality, 2012, č. • no. 49, s. • p. 147-151. ISSN 1212-5326.

Závěrečné práce

 

Úvod > Personal > Věra Hejhalová