Milan Tvrdík

  Konzultační hodiny
  Adresa

  Profesní zájem

  • Dějiny německé literatury 19. století
  • Dějiny německé literatury 20. století
  • Dějiny německy psané literatury v českých zemích
  • Rakouská literatura od počátků po současnost
  • Švýcarská literatura po roce 1945
  • Dějiny germanistiky v českých zemích

  Účast na grantových projektech

  • Ein literarischer Atlas Europas (od r. 2007)
   • ve spolupráci s technickou vysokou školou Zürich a univerzitou Tübingen
  • Deutschsprachige Literatur aus Böhmen im 19. und 20. Jahrhundert (od r. 2012)
   • ve spolupráci s Adalbert-Stifter-Verein Mnichov
  • Slovník německých spisovatelů (od r. 2013)
   • ve spolupráci s PedF UK
  • Pokus o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století (GAČR 14-01821S, od 2014)

  Výzkumná činnost

  • Dějiny rakouské literatury od počátků po současnost
  • Realismus v německé literatuře
  • Německá literatura v českých zemích
  • Švýcarská literatura po roce 1945
  • Dějiny germanistiky v českých zemích

   

  Publikace

  • Tvrdík M.: Znovuobjevený Pražan. BIBLIO samostatná příloha Literárních novin, 2017, č. • no. 5 (10), s. • p. 6-6. ISSN 1210-0021.
  • Tvrdík M., Dušek Pražáková J.: Život umělce jako jediný možný. Rozhovor s Milanem Tvrdíkem nejen o rané próze Rainera Marii Rilka. Tvar. Obtýdeník živé literatury, 2017, č. • no. XXVIII, s. • p. 4-5. ISSN 0862-657X.
  • Tvrdík M.: Bertha von Suttner, geb. Gräfin Kinsky, ein Sprössling aus dem berühmten böhmischen Adelsgeschlecht. In Lughofer J., Tvrdík M.: Suttner im KonText. Interdisziplinäre Beiträge zu Werk und Leben der Friedensnobelpreisträgerin. Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2017, s. • p. 135-158. ISBN 978-3-8253-6552-3.
  • Tvrdík M.: Deutschböhmische Autoren und die Prager deutsche Literatur. In Tvrdík M., Haslmayr H.: Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion. Wien, new academic press, 2017, s. • p. 11-22. ISBN 978-3-7003-1950-4.
  • Tvrdík M.: Panorama: Německá literatura. In Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 620-623. ISBN 978-80-7308-674-9.
  • Tvrdík M.: Die Prager deutsche Literatur im Fokus der tschechischen Germanistik. Ein historischer Überblick. In Stifter Jahrbuch. Neue Folge. München, Adalbert Stifter Verein, 2016, s. • p. 65-80. ISBN 978-3-940098-15-3.
  • Tvrdík M.: Panorama: Rakouská literatura. In Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 623-626. ISBN 978-80-7308-674-9.
  • Tvrdík M.: Mladá Vídeň: Umělecké hnutí Vídeňské moderny. In Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 145-173. ISBN 978-80-7308-674-9.
  • Tvrdík M.: Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit. Essays. brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei, 2016, č. • no. 23, s. • p. 345-348. ISSN 1803-456X.
  • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
  • Tvrdík M.: Kristina Kaiserová a Walter Schmitz (eds.): Česko-saské vztahy v proměnách času. Odborné texty. Cizí jazyky, 2015, č. • no. 58, s. • p. 51-52. ISSN 1210-0811.
  • Tvrdík M.: K problematice literatury německého a rakouského biedermeieru. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 94-115. ISSN 0862-8440.
  • Tvrdík M.: Book Review. Richard Reutner (ed.): Die Nationalitäten- und Sprachkonflikte in der Habsburgermonarchie (Sprachtheorie und germanistische Linguistik 2). Münster: Nodus Publikationen, 2011. International Journal of the Sociology of Language, 2015, č. • no. neuveden, s. • p. 181-184. ISSN 0165-2516.
  • Tvrdík M.: Zamyšlení nad překlady z německy psané beletrie v roce 2013 (2). Literární noviny, 2014, č. • no. 2, s. • p. 24-24. ISSN 2336-1921.
  • Tvrdík M.: Zamyšlení nad překlady z německy psané beletrie v roce 2013 (1). Literární noviny, 2014, č. • no. 2, s. • p. 20-21. ISSN 2336-1921.
  • Tvrdík M.: Christianity and Judaism in the Thought of Franz Werfel. In Zoufalá M.: Jewish Studies in the 21st Century: Prague - Europe - World. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2014, s. • p. 143-149. ISBN 978-3-447-10128-8.
  • Tvrdík M.: Malá próza jako velké umění. In Klaus Merz: Argentinec. Zlín, Archa, 2014, s. • p. 57-60. ISBN 978-80-87545-30-0.
  • Tvrdík M.: Hartmut Scheible: Nachwort. In Arthur Schnitzler: Hry I. Praha, Divadelní ústav, 2013, s. • p. 471-494. ISBN 978-80-7008-323-9.
  • Tvrdík M.: Svět v moci Leviatanově. Lidové noviny, příloha Orientace, 2012, č. • no. 25, s. • p. 20-20. ISSN 0862-5921.
  • Tvrdík M.: Nad švýcarskou literaturou. Pražská knižní revue. Příloha Literárních novin, 2012, č. • no. 23, s. • p. 3-6. ISSN 1210-0021.
  • Tvrdík M.: Cizelér slov (doslov). In Cizelér slov. Zlín, Archa, 2012, s. • p. 135-139. ISBN 978-80-87545-06-5.
  • Tvrdík M.: "In manchen Landschaften Italiens bin ich glücklich - soweit ein Mensch das von sich sagen kann". Die italienischen Motive im Erzählwerk von George Saiko. In Müller M.: Von der Kulturlandschaft zum Ort des kritischen Selbstbewusstseins. Italien in der österreichischen Literatur. Wien-Berlin, LIT Verlag, 2012, s. • p. 139-155. ISBN 978-3-643-50357-2.
  • Tvrdík M.: Klaus Merz: Adams Kostüm. Drei Erzählungen; Am Fuß des Kamels. Geschichten. Zlín, Archa, 2012. 139 s. • p. ISBN 978-80-87545-06-5.
  • Tvrdík M.: August Sauer und die Prager tschechische Germanistik. In Höhne S.: August Sauer (1855-1926). Ein Intellektueller in Prag zwischen Kultur- und Wissenschaftspolitik. Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag, 2011, s. • p. 133-146. ISBN 978-3-412-20622-2.
  • Tvrdík M.: Handkes Rückkehr zu sich selbst - Versuch um eine Interpretation von Handkes. In Fialová I., Czmero J.: Amici amico III. Festschrift für Ludvík E. Václavek. Olomouc, Univerzita v Olomouci, 2011, s. • p. 447-452. ISBN 978-80-244-2704-1.
  • Tvrdík M.: Natura morta (římská novela). Zlín, Archa, 2011. 93 s. • p. ISBN 978-80-87545-00-3.
  • Tvrdík M.: Rolf Lappert: Na ostrovech posledního světla. Zpráva o Megan. Literární noviny. Časopis pro kulturu a politiku, 2011, č. • no. 22, s. • p. 18-18. ISSN 1210-0021.
  • Tvrdík M.: Das Wiener Volksstück und die tschechische Dramatik vor 1848. In Fulda D., Roeben A., Wichard N.: "Kann man denn auch nicht lachend sehr ernsthaft sein?" Sprachen und Spiele des Lachens in der Literatur. Berlin/New York, De Gruyter, 2010, s. • p. 105-114. ISBN 978-3-11-023229-5.
  • Tvrdík M.: Vienna Evy Menasse. In Eva Menasse: Vienna. Zlín, Archa, 2010, s. • p. 467-475. ISBN 978-80-904514-5-2.
  • Tvrdík M.: Eva Menasse: Vienna (román). Zlín, Archa, 2010. 465 s. • p. ISBN 978-80-904514-5-2.

  Závěrečné práce