Evidování publikací

Evidování odborné činnosti pro zaměstnance

Zadávání publikací do evidence

Ústav germánských studií provádí vlastní evidenci publikační činnosti svých pracovníků, pro zanášení svých vědeckých výsledků tedy používejte tyto formuláře a nikoliv fakultní databázi OBD. Formulář odpovídající typu Vašeho výstupu otevřte, vyplňte, uložte na svém počítači a poté odešlete emailem jako přílohu Markétě Frejlachové na adresu Mfrejlachova@gmail.com

Při vyplňování položek „Název příspěvku“, „Anotace“ a „Klíčová slova“ je třeba postupovat následovně:

  • Je-li jazykem originálu čeština, je třeba vyplnit tyto položky česky a anglicky
  • Je-li jazykem originálu angličtina, je třeba vyplnit tyto položky pouze anglicky
  • Je-li jazykem originálu jakýkoliv jiný jazyk, je třeba vyplnit tyto položky v tomto jazyce a anglicky

 

Záznam bude katedrou vložen do OBD a dále fakultou do databází RIV a RUV – do těch ho tedy již nevkládejte, aby nedošlo ke zdvojení záznamů. Před koncem lhůty k zanášení vědeckých výsledků (obvykle 31.1.) však v databázi OBDzkontrolujte, zda jsou Vaše záznamy zaneseny všechny a bezchybně; zabráníte tím možným nejasnostem.

Systém je v záběhu, prosíme o Vaši shovívavost. V případě nejasností či dotazů se neváhejte obrátit na Jiřího Starého (jiri.stary@email.cz).

Formuláře ke stažení

Databáze vědeckých výstupů

Databáze uměleckých výstupů

Úvod > Věda a výzkum > Evidování publikací