Miroslav Sedláček

 

Mgr. Miroslav Sedláček

E-mail: miroslav.sedlacek@yahoo.ie
Tel.:+353 851011235, +353 9630799

Program: Filologie – Germánské jazyky a literatury

Specializace:
Synchronní lingvistika – teorie významu, lexikografie

Téma disertačního projektu:
Semantische Theorien und ihre Anwendung in der lexikographischen Explikation der Bedeutung. / Sémantické teorie a jejich aplikace v lexikografickém popisu významu.

Školitelka: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.

 

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Miroslav Sedláček