Daria Magdalena Šemberová

Mgr. Daria Magdalena Šemberová

 

Program: Germánské literatury

Specializace:
Východoněmecká dramatika a její recepce

Téma disertačního projektu:
Hacks/Müller: Zur Selbstbestimmung der DDR-Dramatik in Bezug auf die literarische Tradition und sozialistische Gegenwart

Školitel: Prof. Dr. Manfred Weinberg

 

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Daria Magdalena Šemberová