Lucie Jakubcová

Mgr. et Bc. Lucie Jakubcová

E-mail: jakubcovalucie@seznam.cz
Tel.: +420 739092926

Program: Filologie – Germánské jazyky a literatury
(studium přerušeno)

Specializace:
Diachronní lingvistika – textologie německy psaných pramenů pozdního středověku a raného novověku 14.–17. stol.

Téma disertačního projektu:
Die Amtsbücher der Herrschaft Rokitnitz im Adlergebirge als Forschungsmaterial zur deutschen Sprache in Böhmen im 16. und 17. Jahrhundert. / Úřední knihy panství Rokytnice v Orlických horách jako výzkumný materiál k němčině v Čechách v 16. a 17. století.

Školitelka: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.

 

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Lucie Jakubcová