Alžběta Racochová

Mgr. Alžběta Racochová

E-mail: aracochova@seznam.cz
Tel.: +420 776647153
Web: lexarchiv.ff.cuni.cz/lexikograficka-sekce/alzbeta-bezdickova/

Program: Filologie – Germánské jazyky
(studium přerušeno)

Specializace:
Synchronní lingvistika – frazeologie, lexikografie

Téma disertačního projektu:
Zu einer neuen Auffassung der bilingualen Phraseographie. / Nové pojetí dvojjazyčné frazeografie.

Školitelka: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.

 

Publikace

    Odrážky:
Úvod > Lidé > Doktorandi > Alžběta Racochová