O knihovně ÚGS

Knihovna Ústavu germánských studií

Hlavní budova FF (nám. Jana Palacha 2), místnost 323.
Knihovna obsahuje převážně germanistický fond. K dílčím fondům skandinavistiky, nederlandistiky a finštiny viz níže.

 

Letní provoz 2017: knihovna ÚGS bude otevřena pouze v následujících červencových dnech:

Út 4.7. 9 – 13 hod.

Pá 7.7. 9 – 13 hod. 

Po 10.7. 12 – 17 hod.

V době od 11.7- do 4.9. 2017 bude knihovna z důvodu rekonstrukce a dovolené uzavřena. Knihy je možno vracet do biblioboxu.

 

Adresa
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Knihovna Ústavu germánských studií
Nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1
Česká republika

E-mail: libgerm@ff.cuni.cz

Tel.&Fax.
Tel. +420 221 619 246
Fax. +420 221 619 241

Facebook

Knihovnice: Mgr. Karolína Bučková

Pomvědi: Martina Čížková, David Sogel

Knihovna skandinavistiky

bližší informace najdete na stránkách skandinavistického oddělení

Knihovna nederlandistiky

Knižní fond oddělení nederlandistiky se z větší části nachází v Knihovně Jana Palacha.
Nejběžnější učebnice, slovníky a další publikace jsou rovněž dostupné v Knihovně Ústavu germánských studií.

Příruční knihovna nederlandistiky pro potřeby vyučujících je umístěna v pracovně č. 118.

Příručka finštiny/ Suomen laitoksen kirjasto

Příručka finštiny je součástí Knihovny Jana Palacha. Značná část fondu byla přesunuta do KJP, kde byla postupně zpracována a zpřístupněna (většinou) ve volném výběru.

Příručka finštiny sídlí v hlavní budově FF UK, 4. patro, číslo dveří 420. Knihy, časopisy a další materiály jsou zde k dispozici k prezenčnímu studiu. Po dohodě je možné knihy zapůjčit do studovny KJP.

Otevírací hodiny/ Aukioloajat

Sledujte také aktuální informace o změnách otvírací doby na nástěnce finštiny.

Telefon: 221 619 337

E-mail: libfins@ff.cuni.cz

Úvod > Knihovna > O knihovně ÚGS