Habilitační, dizertační (kandidátské) a rigorózní závěrečné práce

Závěrečné práce obhájené na Univerzitě Karlově
Habilitační, dizertační (kandidátské) a rigorózní závěrečné práce

 

Rok neuveden

 • Schoft, Jan. Zur Polysemie der Fortbewegungsverben im Deutschen und Tschechischen. (DizP)

1936

 • Fischer, Alois. Natur, Ethos und Glaube in Leben und Werk Paul Ernsts. (DizP)
 • Fleischmann, Kurt. Geistesgeschichtliche Stellung Theobald Hoeck. (DizP)
 • Fischl, Hanna. Ansätze zu „groszem Stil“ im Drama und im Roman Dan. Caspers von Lohenstein. (DizP)

1937

 • Atkins, Wilfred Guy. Karl Philipp Moritz‘ Verhältnis zur Natur: eine Studie zur Vorgeschichte der deutschen Romantik. (DizP)
 • Ernst, Erhard. Instinkt und Moral: Das Problem Frank Wedekinds. (DizP)

1938

 • Bielansky, Maria. Versuch über die Frauenpsychologie Richard Wagners. (DizP)
 • Erben, Gertrud. Das somatische Gleichnis im schlesischen Spätbarock. (DizP)

1939

 • Adlerová, Pavla. Die Narrenburg und ihre Übersetzung ins Tschechische. (DizP)
 • Florl, Paul. Orts- und Flurnamen des politischen Bezirkes Pressnitz. (DizP)
 • Gans, Hans. Die Flurnamen des Kreises Freiwaldau (Ostsudetenland): mit drei Karten. (DizP)

1940

 • Deibl, Herbert. Beiträge zur Wortgeographie des menschlichen Körpers. (DizP)

1941

 • Brandl, Robert. Frauengestalten in der erotischen Elegie der Römer. (DizP)

1943

 • Fritsch, Ursula. Die Frauengestalt im Drama des neunzehnten Jahrhunderts. (DizP)
 • Herzogenberg, Johanna von. Die Gestalten der deutschen geistlichen Spiele um 1500 als Ausdruck der seelischen Welt des späten Mittelalters. (DizP)
 • Träger, Lotte. Das Frauenschrifttum in Deutschland von 1500-1650. (DizP) Uloženo v Archivu UK.

1944

 • Busch, Eva Sibylle. Interpretationsstudien zur Geschichte der deutschen Lyrik. (DizP)
 • Heyder, Gerda (geb. Ecker). Die Personennamen des ältesten Braunauer Stadtbuches. (DizP)
 • Ermann, Leni. Personennamen des I. Iglauer Stadtbuches (1359–1377). (DizP)

1951

 • Drozd, Lubomír. Egon Erwin Kisch (1885–1948). (DizP)

1965

 • Fillová, Bohuslava. Německé větné modely. (DizP)

1966

 • Flegl, Pavel. Das Wortfeld der Charaktereigenschaften. (DizP)
 • Povejšil, Jaromír. Pražská němčina 17. a 18. století. (DizP)

1967

 • Stromšík, Jiří. Max Frisch: život a dílo. 2 svazky. (DizP)

1969

 • Bok, Václav. Zur Deutung des „Frauendienstes“ Ulrichs von Lichtenstein. (RiP)
 • Kašpar, Miroslav. Německá próza a nejúspěšnější dramata Petera Weisse. (RiP)
 • Macháčková-Riegrová, Věra. Ernst Sommer. Acta Universitatis Carolinae. Monographia; č. XXVI. (Sign. F8/1S).
 • Pazdiera, Otokar. Franz Grillparzer a Češi. (DizP)

1970

 • Adlerová-Danešová, Pavla. Die Narrenburg und ihre Übersetzung ins Tschechische. (DizP)
 • Houska, Leoš. Joseph Roth und das Haus Habsburg: der Weg eines Melancholikers. (DizP)
 • Mládek, Pavel. Studie k dílu Hanse Ericha Nossacka. (DizP)
 • Pfleger, Adolf. Člověk a technická civilizace v románu Roberta Musila. (DizP)
 • Šulec, Josef. Heine a Havlíček: demokratičtí básníci doby předbřeznové a porevoluční (lidský, politický a umělecký profil). (RiP)

1971

 • Adamová, Eva. Neslovesné věty v současném německém literárním jazyce. (RiP)
 • Křepelová, Gertruda. Phonetische und phonologische Lautanalyse der gegenwärtigen Egerländischen. (RiP)
 • Lindroos, Hilkka Annikki. Česká prefixa verbalia ve finštině. (RiP)

1972

 • Brodský, Ivo. Dokument a fikce v německém dramatu 60. let 20. století: Rolf Hochhut, Peter Weiss, Heinar Kipphardt. (DizP)

1973

 • Höppnerová, Věra. Kulturní vývoj v NDR v zrcadle slovní zásoby (1945-1961). (RiP)
 • Maroušková, Marie. Pokus o objektivní zjišťování kvality výslovnosti němčiny u českých žáků. (RiP)
 • Vaníková-Birgusová, Jarmila. Otázky teorie a praxe správného výběru lexikálního minima, především německého, a uplatnění jeho principů v současných učebnicích němčiny na československých všeobecně vzdělávacích školách. (RiP)

1974

 • Bokertová-Eisová, Pavla. Počátky švédské moderní lyriky. (DP)
 • Hník, Jaromír. Deutsche und tschechische Wortfolge: Versuch einer kontrastiven Analyse. (DizP)
 • Klugeová, Miloslava. Einige neue Theorien des deutschen Artikels. (RiP)
 • Vořechovská, Vlasta. Slovesný vid v angličtině a češtině. Anglické perfektum a česká perfektiva. (DizP)

1975

 • Oukropec, Václav. Egon Erwin Kisch (1939–1946). (RiP)
 • Polívka, Miloslav. Příspěvky k jazykové problematice německých písemností kanceláře Václava IV. pro některá města a šlechtické rody. (DizP)

1976

 • Černík, Zbyněk. Společenský vývoj Norrlandu a jeho odraz v norrlandské literatuře: Björn-Erik Höijer, Sara Lidmanová a Petr Olof Sundman. (DizP)
 • Fišerová, Milada. Nepravé předložky v současné češtině, jejich zachycení v explicitním popisu a porovnání se současnou němčinou. (DizP)
 • Hřebíčková, Stanislava. Preponovaný adjektivní a participiální rozšířený atribut v německém odborném textu. (RiP)
 • Maršálková, Eva. Současný stav německého konjunktivu ve srovnání s českým kondicionálem. (RiP)
 • Melzer, Jan. Der substantivierte Infinitiv im modernen Deutsch. (DizP)
 • Nejedlá, Monika. Schweizer Prosaist Peter Bichsel. (RiP)

1977

 • Cikánová, Blanka. Entwicklungstendenzen im Satzbau der deutschen Gegenwartssprache. (DizP)
 • Ehbenová, Helena. Problematika hudby v románu Thomase Manna „Doktor Faustus“. (DizP)
 • Forsterová, Blanka. Volksmärchen der Deutschen J. K. A. Musäa. (DizP)
 • Havel, Jan. Eduard Claudius: život a dílo. (RiP)
 • Hustáková, Libuše. Jazykový rozbor městských knih jihlavských 14.–17. století. (DizP)
 • Linhartová, Hana. Rané novely Arthura Schnitzlera. (DizP)

1978

 • Březina, Josef. Pasívum v češtině a v němčině. (DizP)
 • Kraft, Aleš. Das grammatische Geschlecht und seine Funktion im Deutschen. (DizP)

1979

 • Bezděková, Eva. Leben und Werk von Herbert Jobst. (DizP)
 • Dvořáková, Marie. Zur Auffassung der Kunst in den theoretischen Äusserungen und im literarischen Werk Johannes Bobrowskis. (DizP)
 • Ono, Mitsuyo. Zur Morphologie des Prager Deutsch im 16.–18. Jahrhundert. (DizP)
 • Vokurková, Helena. Odkazovací prostředky v ugrofinských jazycích (zejm. ve finštině) (DizP)

1980

 • Berthová, Julie. Rozšíření a uplatňování opsaného konjunktivu s würde v synchronním a diachronním průřezu. (DizP)
 • Malenínská, Jitka. Oronyma Českého středohoří. (DizP)
 • Smitová, Martina. Der Infinitiv in der deutschen Gegenwartssprache. (DizP)

1983

 • Hasilová, Helena. Analýza rané nové horní němčiny v městských knihách severních Čech. (DizP)

1989

 • Marešová, Eva. Otto Pick: život a dílo. (DizP)

1989

 • Lejsková, Alena. Fachtextsorte Rezension in linguistischen Zeitschriften: Versuch einer Analyse. (DizP)

1993

 • Lindroos, Hilkka Annikki. Finské postpozice. (DizP)

2000

 • Niklesová, Dana. Interkulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Tschechen. Příloha s audiokazetou Wortlaut der Konferenz in Kralupy. (DizP)

2001

 • Březina, Jaroslav. Die Sprache der Börse in den deutschen Medien. (DizP)
 • Macourková, Lenka. Deutsche Strassennamen in Prag seit Ende des 18. Jahrhunderts. (DizP)

2002

 • Fárová, Lenka. Valence finských sloves. (DizP) Knihovna finštiny.
 • Vedralová, Helena. Untersuchungen zum phraseologischen Vergleich in konfrontativer tschechisch-deutscher Sicht: Grundfragen der allgemeinen Phraseologie und komparative Analyse der Vergleich. (DizP)

2003

 • Tvrdík, Milan. Příspěvek k dějinám německého písemnictví zvláště v rakouských a českých zemích. (HaP)

2004

 • Štajnerová, Petra. Forsok pa semantisk beskrivelse av norske partikkelverb med fokus pa aksjonsart. (DizP)
 • Humpál, Martin: Proměny realismu a modernismu v severských literaturách 1870–2000. (HaP)
 • Vodrážková, Lenka. Die Prager Germanistik nach 1882: mit besonderer Berücksichtigung des Lebenswerkes der bis 1900 an die Universität berufenen Persönlichkeiten. (DizP)

2005

 • Bartošková, Marta. Reflexe modernity v poválečné islandské próze. (DizP)
 • Holá, Jana. Věčné hledání ženské identity: problematika identity v díle Karin Boyeové. (DizP)
 • Stašková, Alice. Nächte der Aufklärung: Studien zur Ethik der Ästhetik in Reise ans Ende der Nacht von Louis-Ferdinand Céline und Die Schlafwandler von Hermann Broch. (DizP)

2006

 • Broukalová, Jindra. Zur Analyse von Ludwig Winders Roman „Der Thronfolger: Ein Franz Ferdinand Roman“ im Kontext des erzählerischen Früh- und Spätwerkes seines Verfassers. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Háblová, Petra. Německé slovní výpůjčky ve hrách J. Voskovce a J. Wericha. (RiP) Digitální repozitář UK.
 • Koutková, Lucie. Auf den Zeigern der Uhr gehen. Zur Sprache und Topik in der Migrationsliteratur von Libuše Moníková, Herta Müller, Emine Sevgi Özdamar und Feridun Zaimoglu. (RiP) Digitální repozitář UK.

2007

 • Broukalová, Jindra. Zur Analyse von Ludwig Winders Roman „Der Thronfolger: Ein Franz Ferdinand Roman“ im Kontext des erzählerischen Früh- und Spätwerkes seines Verfassers. (RiP) Digitální repozitář UK.
 • Dufek, Jan. Deutsche und tschechische Terminologie in der Logistik. (RiP) Digitální repozitář UK.
 • Jičínská, Veronika. „Wie viel mehr Jargon Sie verstehen als Sie glauben.“ Überlegungen zur Sprache bei Hugo von Hofmannstahl, Fritz Mauthner, Walter Benjamin und Franz Kafka. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Ledvinková, Lenka. Syntaktische Status von Adjektiven und ihre lexikographische Behandlung. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Maroszová, Jana. Lux in Tenebris. Allegorie und allegorische Strukturen in Grimmelshausens Abentheurlichem Simplicissimus Teutsch. (RiP) Digitální repozitář UK.
 • Syrovátková, Adéla. Deutsch und Tschechisch im sprachenpolitischen Konflikt Eine vergleichende diskursanalytische Untersuchung zu den Sprachenverordnungen Badenis von 1897. (DizP) Digitální repozitář UK.

2008

 • Glosíková, Viera. Exil Mexiko v epických a lyrických dílech německy píšících autorů. (HaP)
 • Krol, Ellen. Er was niets dat niet veranderde‘ opstellen over de Nederlandse letterkunde van 1800 tot 1840. (HaP)
 • Kvapil, Jan. Die katholische Liedpropaganda in den Böhmischen Ländern. (DizP) Digitální repozitář UK.

2009

 • Cinková, Silvie. Words that matter; Towards a Swedish-Czech Colligational Lexicon of Basic Verbs. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Hájková, Markéta. Das Frühwerk Libuše Moníkovás als Spiegel des kollektiven Gedächtnisses. (RiP) Digitální repozitář UK.
 • Mrázková, Alena. Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen Literatur: Selbstinszenierungen des Ich in den Grenzfällen des Autobiographischen. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Pellar, Ruben. Styl nové věcnosti v rané básnické tvorbě Ericha Kästnera a literárněvědné teorie nové věcnosti. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Špilerová, Jana. Frauenfiguren in der „Kudrun“ und im „Nibelungenlied“. (RiP) Digitální repozitář UK.
 • Zbytovský, Štěpán. Mythologie und Geschichte. Studien zur deutschen Literatur der Romantik und der frühen Nachkriegszeit (1945–1953). (DizP) Digitální repozitář UK.

2010

 • Dlask, Jan.  Debata Tikkanen – Kihlman. Preludium. Díla – přijetí – polemika. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Hajíčková, Zuzana. Standarddeutsch an tschechischen Mittelschulen (Eine Analyse des Prozesses von Gestaltung der Standardvarietät in sozialer Praxis). (RiP) Digitální repozitář UK.
 • Haušildová, Kateřina. Kategorien fremtid og dnes sproglige udmøntning med særligt henblik på dansk. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Kroll, Ellen. „Er was niets dat niet veranderde“ Opstellen over de Nederlandse letterkunde van 1800 tot 1840. (HaP) Digitální repozitář UK.
 • Marková, Věra. Zur Ermittlung der lexikalischen Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Špronglová, Barbora. Finská dramatika na českých jevištích. (RiP) Digitální repozitář UK.

2011

 • Böhmová, Ellen. Die Naturdarstellung in den ausgewählten Kunstmärchen aus der Sammlung Phantasus von Ludwig Tieck. (RiP) Digitální repozitář UK.
 • Frolíková, Marie. Der Topos der Moderne und der existentialistische Diskurs in den Romanen Wolfgang Koeppens. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Koutková, Lucie. Hell-Dunkel-Dichotomie als Darstellung der Machtdiskurse im Werk von Libuše Moníková „Für schwarze Küken!“. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Maroszová, Jana. Denn die Zeit ist nahe.“ Eschatologie in Grimmelshausens Simplicianischen Schriften: Zeit und Figuren der Offenbarung. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Markvartová, Eva. Alchemistische Züge in den Romanen von Gustav Meyrink. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Polák, Pavel. Camill Hoffmann. Eine Biographie. (RiP) Digitální repozitář UK.
 • Sedláčková, Lucie. Globalisering in de hedendaagse Nederlandse roman. (DizP) Digitální repozitář UK.

2012

 • Cermanová, Petra. Zum Negationsverhalten der sog. „P-1- Glieder“ in der deutschen Gegenwartssprache. (RiP) Digitální repozitář UK.
 • Hankovec, Václav. Církevní a kulturní život v srbské Lužici po roce 1945 (s přihlédnutím k česko- lužickosrbským kontaktům). (RiP) Digitální repozitář UK.
 • Hejhalová, Věra. Zur Integration von Phrasemen in ein allgemeines und phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Tschechisch aus kontrastiver und korpuslinguistischer Sicht. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Stejskal, Zdeněk. Peter Handke und Wolfgang Bauer als die wichtigsten Vertreter der Avantgarde im Österreich der sechziger Jahre. (RiP) Digitální repozitář UK.
 • Vydrželová, Pavlína. Die Suche nach dem weiblichen Ich. Die neue deutsche Frauenliteratur in den siebziger bis neunziger Jahren. (RiP) Digitální repozitář UK.

2013

 • Hanišová, Viktorie. Die verlorene Heimat Böhmen. Zum Heimatbild im Prosawerk Gertrud Fusseneggers. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Šemelík, Martin. Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch. (DizP) Digitální repozitář UK.

2014

 • Dubec, Pavel. Syntactic and FSP aspects of the existential construction in Norwegian. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Rezková, Iva. „De Story van Twee Talen“ Grammaticale beschrijving en analyse van intrasententiële codewisseling tussen het Nederlands en het Engels. (DizP) Digitální repozitář UK.

2015

 • Jakubcová, Alena. Es blühten die ersten Blüten: Prager Blumenlesen im Zeitalter der Aufklärung und der tschechischen nationalen Wiedergeburt. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Vrbová, Daniela. Utopie, nebo ztracený ráj? Texty dánských imigrantů v Argentině a latinskoamerických imigrantů v Dánsku a jejich obrazy Dánska. (DizP) Digitální repozitář UK.

2016

 • Balcarová, Markéta. Die Schlange als Reflexionsmittel in den Künstlertexten der deutschen Romantik. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Kolářová, Martina. Výuka a testování dovednosti psaní. Nad státní maturitní zkouškou z německého jazyka. (DizP) Digitální repozitář UK.

2017

 • Buddeus, Ondřej. Fikční světy v díle Jana Erika Volda. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Ištván, Marcel. Aplikácia textovo-optimalizačných technik a ich vplyv na adekvátne pochopenie textu. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Kijonková, Jana. Valence a slovosled. Psychologická slovesa v současné nizozemštině. (DizP) Digitální repozitář UK.

2018

 • Bartásková, Pavla. Proměny psané norštiny a jejich odraz v tisku na území Spojených států během 19. století a první poloviny 20. století. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Ivánková, Markéta. Dvornost a ženy ve skandinávské rytířské epice. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Slouková, Radka. Ekfráze v díle Karen Blixenové. (DizP) Digitální repozitář UK.

2019

 • Smyčka, Václav. Abschiebung/Vertreibung in den deutschen und tschechischen Erinnerungskulturen. (DizP) Digitální repozitář UK.

2020

 • Králová, Kristýna. Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse Genres and their Causes. (DizP) Digitální repozitář UK.

2021

 • Korecká, Lucie. Continuity and Contact: The Contemporary Sagas and Cultural Memory. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Phillips, Anna. REPRESENTATIE VAN MANNELIJKHEID EN VROUWELIJKHEID INDE HAAGSE ROMANS VAN LOUIS COUPERUS. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Šemberová, Daria Magdalena. Hacks/Müller: Zur Selbstbestimmung der DDR-Dramatik in Bezug auf die literarische Tradition und sozialistische Gegenwart. (DizP) Digitální repozitář UK.
 • Šimeček, David: The Old Norse Periphrastic Future: The Origin, Grammaticalization and Meaning. (DizP) Digitální repozitář UK.

2023

Lukeš, David: Investigating prosody in spoken Czech: A corpus-linguistic approach.

Úvod > Habilitační, dizertační (kandidátské) a rigorózní závěrečné práce