Germanistika – literární věda

Závěrečné práce obhájené na Univerzitě Karlově
Germanistika – literární věda

 

1951

 • Pokorná, Markéta. Goethe in Heines Werken. (DP)

1952

 • Hyršlová, Květuše. Schiller a česká literatura. Uloženo v Archivu UK.
 • Tichánková, Božena. Goethe a jeho čeští vrstevníci. Uloženo v Archivu UK.

1953

 • Huebnerová, Dagmar. Problematika A. Seghersové ve srovnání s problematikou jejích vrstevníků. Německo mezi první a druhou světovou válkou v díle Anny Seghersové, Willi Bredla a Hanse Marchwitzy. (DP)
 • Letov, Ivo. Willi Bredel: život a dílo. (DP)
 • Svobodová, Z. Slovanský filolog J. Dobrovský na pozadí soudobé německé vědy o jazyce a literatuře. Uloženo Archivu UK.

1954

 • Cahová, Věra. Heinův jazyk. (DP)
 • Dudková, Zdeňka. H. Heine v české literární vědě a kritice. Uloženo v Archivu UK.
 • Hartmannová, Otilie. Němečtí baladikové 19. století a Heinovo místo mezi nimi. Uloženo v Archivu UK.
 • Hendrych, Jan. Společná tématika německého a severského dramatu. Uloženo v Archivu UK.
 • Jaurisová, Anna. Heinovy cestopisy: jejich rozbor v souvislosti s cestopisy Jana Nerudy. Uloženo v Archivu UK.
 • Kerndl, Jaroslav. Anna Seghers: politische und literarische Entwicklung. (DP)
 • Kučera, Bohumil. H. Heine v rozhovorech, dopisech a dílech svých současníků. Uloženo v Archivu UK.
 • Longinová, H. H. Heine a čeští básníci 20. století. Uloženo v Archivu UK.
 • Parezová, Milada. H. Heine a čeští básníci 19. století. Uloženo v Archivu UK.
 • Podzimková, Helena. H. Heine Fischerův, Gellnerův, Neumannův a Nezvalův. Uloženo v Archivu UK.
 • Poláček, Josef. Společnost a lid v díle Adalberta Stiftra. (DP)
 • Stach, Jiří. Lyrika Ericha Weinerta. Uloženo v Archivu UK.
 • Trávníčková. Heinovo místo mezi německými cestopisci. Uloženo v Archivu UK.
 • Veselý, Jiří. Výtvarný a básnický odraz politických dějin v mnichovském časopise „Fliegende Blätter“. Uloženo v Archivu UK.

1955

 • Matušková, Eva. Historické látky u Franze Grillparzra. (DP)
 • Plaňanská, Jiřina. Goethovi sekretáři. (DP)

1956

 • Garguláková, Zdeňka. Ohlas povstání slezských tkalců v německé literatuře. Uloženo v Archivu UK.
 • Kafka, Vladimír. F. X. Šalda a německá literatura. Uloženo v Archivu UK.
 • Lejsková, Alena. F. C. Weiskopf. Uloženo v Archivu UK.
 • Lieblová-Fantlová, Dagmar. České dějiny v německé literatuře: drama 20. století. (DP)
 • Pluháčková, Jiřina. Thomas Mann o Rusku a ruské literatuře. Uloženo v Archivu UK.
 • Reček, Jiří. Český člověk a české prostředí u Franze Werfla. Uloženo v Archivu UK.
 • Schmidtová, Erika. První světová válka v dílech německých romanopisců. Uloženo v Archivu UK.
 • Steiner, Antonín. Společnost a lid v Immermannových románech. (DP)
 • Veselý, Otakar. Husitství v německém historickém románu 20. století. Uloženo v Archivu UK.
 • Vlčková, Jiřina. Výstavba NDR v románovém díle soudobých německých spisovatelů. Uloženo v Archivu UK.

1957

 • Baumertová, H. Němečtí spisovatelé ve španělské občanské válce. Uloženo v Archivu UK.
 • Glueckauf, Tomáš. Beitrag zur Deutung technischer und ideologischer Elemente im Werke Bertolt Brechts. (DP)
 • Kadečková, Helena. Ludwig Renn. Uloženo v Archivu UK.
 • Kratochvílová, Eva. Hebbel v Čechách. Uloženo v Archivu UK.
 • Larmerová, Anna. Dnešní německá literatura pro mládež: pokus autorů v NDR o vytvoření nové umělecké literatury pro mládež. (DP)
 • Matlochová, Lucy. Politische Kundgebungen Thomas Manns in Wort und Schrift. (DP)
 • Smetana, Erich. Christian Dietrich Grabbe a jeho doba. (DP)
 • Záhoříková, Alena. Odboj proti fašismu na jevištích NDR. (DP)
 • Žáček, Ivo. Život a dílo Leonharda Franka. (DP)

1958

 • Einšpigel, Oldřich. Hans Marchwitza: život a dílo. (DP)
 • Chudáčková, Eliška. Měšťanská tragédie u Lessinga, Schillera a Hebbela. (DP)
 • Jeřábková, Olga. Galileo Galilei bei Bertold Brecht und Max Brod. Uloženo v Archivu UK.
 • Mokrejšová, Olga. Hermann Hesse jako romanopisec. (DP)
 • Pejčochová, Iva. Společenský profil románových postav Hanse Fallady. (DP)
 • Ritterová, Julie. Otázky vztahu severského a německého naturalismu. (DP)
 • Řezáčová, Anna. Románové a novelistické dílo Stefana Zweiga. (DP)
 • Šulec, Josef. Heine a Havlíček bojují za demokracii: básnické a lidské profily. (DP)
 • Ulrichová, Johanna. Židovská thematika v díle Liona Feuchtwangera. (DP)

1959

 • Burkertová, Jaroslava. Johann Gottfried Herder a naše národní obrození. (DP)
 • Došková, Dagmar. Sociální prvky v látkách Grimmových pohádek. (DP)
 • Drbohlavová, Ivana. Praha v díle Egona Erwina Kische. (DP)
 • Hendrychová, Jana. Dílo Heinricha Bölla na pozadí nejlepší prosy jeho vrstevníků. (DP)
 • Hutar, Miroslav. Hölderlinova óda Friedensfeier a některé otázky básníkova ideového a uměleckého vývoje. (DP)
 • Karlíčková, Jaroslava. Společenská kritika v díle Wilhelma Busche a její básnické i výtvarné prostředky. (DP)
 • Maroušková, Marie. Kurt Tucholsky jako kritik Výmarské republiky. (DP)
 • Soukupová, Věra. Sovětský svaz v díle spisovatelů E. Weinerta, J. R. Bechra, W. Bredla, B. Brechta, E. E. Kische, F. C. Weiskopfa, A. A. Kurelly. (DP)
 • Štulcová, Jiřina. Život a dílo Ericha Kästnera. Uloženo v Archivu UK.

1960

 • Forejt, Jiří. Umělecký jazyk B. Brechta. (DP)
 • Kučerová, Drahuše. Dílo Louise Fürnberga a jeho vztah k Československu. (DP)
 • Semler, Emil. Kleist v Čechách. (DP)

1961

 • Bachtíková, Božena. Vývoj dramatické tvorby v NDR po smrti Bertolda Brechta. (DP)
 • Dvořáková, Věra. Socialistické rysy současného románu v NDR. (DP)

1962

 • Filipová, Kamila. Druhá světová válka v německé próze. (DP)
 • Nožičková-Jenčová, Eva. Obraz Ameriky a kritika Rakouska v díle Karl Postla-Sealsfielda. (DP)
 • Pátková, Eva. Kritika západoněmecké skutečnosti v literatuře NSR. (DP)
 • Schulzová, Angelika. Kurt Barthel (Kuba): život a dílo. (DP)
 • Tscheková, Hana. Erwin Strittmatter: život a dílo. (DP)

1963

 • Bednár, Ivan. Günther Weisenborn. (DP)
 • Brusová, Růžena. Wolfgang Borchert. (DP)
 • Černý, František. Erich Maria Remarque a jeho protiválečný a protifašistický postoj. (DP)
 • Motloch, Zdeněk. Karl Ludwig Opitz. (DP)
 • Vosáhlová, Jana. Bodo Uhse. (DP)

1964

 • Andresíková, Jiřina. Německé překlady z české poezie po druhé světové válce. (DP)
 • Blažková, Anna. Díla Arnolda Zweiga a Anny Seghersové po roce 1945. Uloženo v Archivu UK.
 • Bok, Václav. Hlavní rysy písní moravských novokřtěnců. (DP)
 • Brousková, M. Pokus o nástin vývojové linie v estetických názorech F. Schillera. Uloženo v Archivu UK.
 • Čepela, Antonín. Česká próza v němčině po roce 1945. (DP)
 • Froehlichová, Helena. Umělá pohádka německých romantiků. (DP)
 • Horáková, Monika. Praha v díle Maxe Broda do roku 1938. (DP)
 • Konvalinková, Eva. Rudolf Fuchs: život a dílo. (DP)
 • Krčilová, Eva. E. T. A. Hofmann v Čechách. (DP)
 • Ondřejčková, Jana. Poezie Bertolta Brechta do roku 1928. (DP)
 • Picková, Marie. Obraz španělské občanské války v díle německého spisovatele Eduarda Claudia. (DP)
 • Šromová, Irma. Postava Fausta v období „Sturm und Drang“. (DP)
 • Zídková, Eva. Literární dílo Waltra Jense. (DP)

1965

 • Haltmar, Jan. Obraz Napoleona v německé literatuře. (DP)
 • Karlach, Hanuš. Franz Werfels Kampf um das Drama: des Dichters theatralische Anfänge: Versuch einer Interpretation. (DP)
 • Maršík, Karel. Franz Grillparzer a Češi. (DP)
 • Procházková, Ivana. K dějinám německého divadla v Praze v letech 1918–1932. (DP)
 • Spitzová, Barbara. Odraz Prahy v životě a díle Gustava Meyrinka. Uloženo v Archivu UK.
 • Zpěváčková, Inge. Das Prosaschaffen in der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1963. (DP)

1966

 • Káňa, Miloslav. Románová tvorba Uwe Johnsona. (DP)
 • Koseková, Božena. Paul Leppin: nástin života a díla. (DP)
 • Košťáková, Jarmila. Kritika synů vůči otcům: mladá německá generace v dílech západoněmeckých spisovatelů. (DP)
 • Mládek, Pavel. Hans Erich Nossack: pokus o monografické zpracování. (DP)
 • Palátová, Věra. Der Dichter Peter Huchel. (DP)
 • Šimonková, Věra. Friedrich Adler a jeho místo v německé literatuře na našem území. (DP)
 • Vlachová, Ivana. Siegfried Kapper a jeho vztah k české literatuře. (DP)

1967

 • Bláha, Karel. Hranice detektivky. Úvaha o detektivní tvorbě Friedricha Dürrenmatta. (DP)
 • Cetkovská, Jana. Otto Roeld: Malenski auf der Tour. (DP)
 • Gregor, Ludvík M. Haškův Švejk v překladu Grety Reinerové. (DP)
 • Kašpar, Miroslav. Německá próza Petera Weisse. (DP)
 • Pecharová, Jana. Básnický svět Ingeborg Bachmannové. (DP)
 • Schmidtová, Danuše. Nové německé politické drama. (DP)
 • Vančatová, Milada. Slovník drobných próz Franze Kafky. (DP)
 • Vítovcová, Libuše. Otto Pick: život a dílo. (DP)
 • Zahradník, Miloš. Vývoj umění v prvních románech Willi Bredla. (DP)
 • Železný, Vincenc. Heinrich Mann und Frankreich. (DP)

1968

 • Čejková, Emanuela. Inflace ve dvacátých letech v dílech německé krásné prózy. (DP)
 • Hennerová, Magdalena. Předmět francouzské revoluce 1789 v dramatech Goetha, Büchnera, Schnitzlera a Weisse. (DP)
 • Moníková, Libuše. Srovnání Shakespearova a Brechtova Koriolana. (DP)
 • Řepa, Jindra. Struktura Grimmelshausenova románu o Simplicissimovi a její podobnost s pikareskní strukturou románu Mateo Alemána o Guzmánu z Alfarache. (DP)

1969

 • Bassová, Eva. Satirická próza Kurta Tucholského. (DP)
 • Holakovská, Jarmila. Dospívající mládí v novelách Stefana Zweiga. (DP)
 • Hovorková, Alena. Louis Fürnberg: román z pozůstalosti Der Urlaub. (DP)
 • Hrudníková, Helena. České vlivy v básnickém díle Alfreda Kubina. (DP)
 • Chrtková, Drahomíra. Vztah k rakousko-uherské monarchii v díle J. Rotha. (DP)
 • Kavěrinová, Julie. Ehm Welk a charakter jeho humoru. (DP)
 • Kohoutová, Zuzana. Hermann Broch: funkce individua ve společnosti a pocit odpovědnosti. (DP)
 • Machová-Kohoutová, Blanka. Johannes Urzidil und Prag. (DP)
 • Nekolová, Věra. Česká inscenace J. N. Nestroye „Provaz o jednom konci“ v divadle Za branou a její problematika. (DP)
 • Richterová-Filípková, Ivana. Morgensternovy „Alle Galgenlieder“ v souvislosti s jeho pojetím jazyka. (DP)
 • Šeborová, Hana. Dieter Noll: Die Abenteuer des Werner Holt I. und II. Teil. (DP)
 • Škirejová, Eliška. Srovnání Brechtova dramatu „Pušky paní Carrarové“ s Čapkovým dramatem „Matka“. (DP)
 • Tobolová-Koďousová, Ludmila. Heinrich Mann: Lidice. (DP)

1970

 • Hrnčířová, Dagmar. Brüder Grimm: Kinder und Hausmärchen: pokus o klasifikaci motivů podle morálního východiska. (DP)
 • Křečková-Várková, Vlasta. Formy grotesknosti u G. Grasse. (DP)
 • Prunerová-Svatušková, Věra. Karl Kraus očima české kritiky. (DP)
 • Shánělová, Dana. Willy Haas a jeho vztah k pražské německé literatuře. (DP)

1971

 • Alšová, Anna. Rozhlasové hry Güntera Eicha. (DP)
 • Beránková, Jitka. Román Paula Wieglera „Das Haus an der Moldau“ a jeho historické pozadí. (DP)
 • Bláhová-Rybáková, Eliška. Próza Johannesa Bobrowského. (DP)
 • Brodský, Ivo. Dokument a fikce v německém dramatu 60. let 20. století: Rolf Hochhut, Peter Weiss, Heinar Kipphardt. (DP)
 • Dobrevová, Alexandra. Paul Adler a jeho příspěvek k expresionistické próze. (DP)
 • Grögerová, Michaela. Vyslovitelné vyslovit (Hledání nových výrazových možností v díle Helmuta Heissenbüttela do r. 1970). (DP)
 • Grýgerová, Lenka. Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz: stylistický rozbor. (DP)
 • Kuncová, Helena. Ženské hrdinky ve Fontanových románech Irrungen Wirrungen, Frau Jenny Treibel a Effi Briest a společenská morálka. (DP)
 • Lamačová, Ludmila. Thomas Mann: „Lotte in Weimar“. (DP)
 • Langeová, Helena. Siegfried Lenz: Das Feuerschiff, Stadtgespräch, Deutschstunde: strukturní rozbor. (DP)
 • Pešek, Antonín. Rozhlasové hry Heinricha Bölla. (DP)
 • Sedloňová, Miroslava. Problematika románů Heinricha Bölla: psychologicko-estetický rozbor a srovnání: „Haus ohne Hüter“, „Billard um Halbzehn“, „Ansichten eines Clowns“. (DP)
 • Stevens, Ludmila. Die bildlose Welt: Versuch einer Interpretation von Friedrich Dürrenmatts Komödie „Romulus der Große. (DP)
 • Světlík, Marek. Italské motivy a duchovní vlivy v díle Heinricha a Thomase Manna. (DP)
 • Svobodová, Zdeňka. Vztah vůdčí osobnosti a lidu v dramatickém díle F. Werfla. (DP)
 • Šandová, Blanka. Pražská německá literární enkláva v autobiografiích a memoárech Fritze Mauthnera, Maxe Broda, Willyho Haase, E. E. Kische a Hanse Kohna. (DP)
 • Šuťaková-Novotná, Hana. Interpretace románu Adolfa Muschga „Im Sommer des Hasen“. (DP)

1972

 • Bezděková, Eva. Dramatické dílo Ernsta Barlacha. (DP)
 • Bošová, Helena. Alfred Döblin: Hamlet oder die lange Nacht nimmt ein Ende. Strukturní analýza. (DP)
 • Brodská-Vaněčková, V. Rozpad Rakousko-Uherska v krásné próze české a německé. (DP)
 • Brožík, Jindřich. Italská cesta u Goetha a Heina. (DP)
 • Havel, Jan. Eduard Claudius: život a dílo. (DP)
 • Himmelová-Koníčková, B. Die Künstler-Bürger-Problematik in der modernen deutschen Literatur: Untersuchungen an einigen ausgewählten Werken von Thomas Mann und Hermann Hesse. (DP)
 • Mallota, Jindřich. Pojetí epického divadla u Petra Hackse. (DP)
 • Smělá, Marie. Člověk a společnost v díle Ingeborg Bachmannové. (DP)
 • Szórád, Gabriella. Die Entwicklung Ernst Tollers im Verhältnis zur Revolution. (DP)
 • Škopková, Jiřina. Augusta Hauschnerová a její román „Die Familie Lowositz“. (DP)
 • Vitochová, Ludmila. Židovka z Toleda v pojetí Grillparzerově a Feuchtwangerově. (DP)

1973

 • Bohuslavická, Marie. William Heinesen a jeho role v dánské a faerské literatuře: sociální a umělecké aspekty jeho díla. (DP)
 • Eliášová, Alena. Die tschechische Thematik in der deutschen Exil-Literatur. (DP)
 • Hajný, Karel. Kritika švýcarských poměrů v románech W. M. Diggelmanna. (DP)
 • Jindráková, Božena. „Faschismus an eigener Haut“. In Werken Brodels – Die Prüfung, Weisenborns – Die Illegalen und Memorial und Apitz‘ – Nackt unter Wölfen. (DP)
 • Kňourková, Jitka. Nakladatelství Malik a jeho úloha ve vývoji německé antifašistické literatury 1933-1939. (DP)
 • Kunešová, Ivana. K problému realismu v psychologických novelách Stefana Zweiga. (DP)
 • Lukšová, Helena. Obraz člověka a epická struktura v pozdní povídkové tvorbě Anny Seghersové. (DP)
 • Mathesová, Ilona. „Pruské“ prózy Heinricha Manna do roku 1914. (DP)
 • Mimra, Bohumil. Kapperův překlad Máchovy Márinky: pokus o systematický rozbor z hlediska sémiotického. (DP)
 • Mrázek, Zdeněk. Hermann Hesses Antimilitarismus. (Závěrečná práce rekvalifikačního studia, DP)
 • Pavlová, Jarmila. Die moderne Lyrik der DDR und ihre Wirkung im tschechischen literarischen Kontext. Bibliografie českých překladů lyriky DDR 1950-1972. (DP)
 • Pellar, Ruben. Styl a životní postoje „nové věcnosti“ v lyrice Ericha Kästnera. (DP)
 • Schürová, Petra. Ödön von Horvaths Volksstücke. (DP)
 • Stuckeová-Stratilová, Zdeňka. Camill Hoffmann: život a dílo / náčrt. (DP)

1974

 • Divišová, Ingrid. James Krüss als Jugendbuchautor. (Závěrečná práce rekvalifikačního studia, DP) 
 • Elznic, Vladimír. Brechtova „Dreigroschenoper“ a její závislost na Gayově „Beggar’s Opera“. (DP)
 • Faltus, Milan. Kritika romantismu v díle Heinricha Heina. (DP)
 • Husová, Věra. Kritik des Bürgertums in Sternheims Dramenzyklus „Aus dem bürgerlichen Heldenleben“. (DP)
 • Huťková, Marie. Kritický realismus v románu H. Bölla „Gruppenbild mit Dame“. (DP)
 • Korbel, Milan. Zobrazení nového literárního hrdiny v románu Erwina Strittmattera „Ole Bienkopp“. (DP)
 • Kratochvílová, Jana. Současná historie a epická forma v románech Hermanna Kanta. (DP)
 • Kredbová, Eva. Anna Seghers: Überfahrt: rozbor se zřetelem k motivům snu a skutečnosti. (DP)
 • Václavíková, Olga. Brechtovo zpracování Lenzovy hry „Der Hofmeister“: srovnání textů a interpretace Brechtovy verze. (DP)

1975

 • Baumannová, Ilona. Hugo Salus: Leben und Werk. (DP)
 • Černík, Zbyněk. Společenský vývoj Norrlandu a jeho odraz v norrlandské literatuře: Björn-Erik Höijer, Sara Lidmanová a Petr Olof Sundman. (DP)
 • Dvořáková, Marie. Problém času v epickém díle Johannese Bobrowského. (DP)
 • Klenovská, Helena. Formování subjektivního epického žánru v Heinových „Obrazech z cest“. (DP)
 • Nejedlá, Monika. Schweizer Prosaist Peter Bichsel. (DP)
 • Macháčková, Blanka. Volksmärchen der Deutschen J. K. A. Musäa: jejich místo v tradici literárních zpracování německých lidových pohádek. (DP)
 • Picková, Markéta. Das Vanitas-Motiv in der Lyrik und in den Tragödien von Andreas Gryphius. (DP)
 • Pondělíček, Jiří. Ironie und Satire bei der Gestaltung und Lösung des Konflikts in Günter de Bruyns „Buridans Esel“. (DP)
 • Roučka, Jan. Brechtovo zpracování tématiky Johanky z Arku v „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ a „Die Geschichte der Simone Machard“. (DP)
 • Sedláčková, Hana. Funkce vypravěčské techniky při zobrazení výchovných problémů v románě Alfreda Wellma „Pause für Wanzka oder Die Reise nach Descansar“. (DP)
 • Šimůnková, Zoja. Schillerova recepce Kantovy filozofie a její vliv na jeho lyriku. (DP)
 • Šustrová, Alena. Phantastik und Wirklichkeitsspielung in den Erzählungen „Sonderbare Begegnungen“ von Anna Seghers. (DP)
 • Vaništová, Zlatuše. Funkce psychologického zobrazení dětských zážitků v povídkách Franze Fühmanna „Der Jongleur im Kino oder Die Insel der Träume“. (DP)
 • Vávra, Břetislav. Způsob vyprávění a kompozice v románech Hermanna Kanta „Die Aula“ a „Das Impressum“. (DP)
 • Wilke, Petr. Erich Arendts Lyrik 1925-1950. Wurzeln des Spätwerks. (DP)

1976

 • Ehbenová, Helena. Problematika hudby v románu Thomase Manna „Doktor Faustus“. (DP)
 • Linhartová, Hana. Rané novely Arthura Schnitzlera. (DP)
 • Slámová, Jana. Die Rezeption E. T. A. Hoffmanns in der russischen Literatur der zwanziger bis vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts. (DP)
 • Šindelářová, Hana. Zpracování „bláznovských“ motivů u Thomase Murnera. (DP)
 • Terkelsenová, Dagmar. Romantické a realistické prvky v Andersenových pohádkách. (DP)
 • Tomanová-Křivánková, Ivana. Problematik der Humanität und des Heldentums im Roman „Jakob der Lügner“ von Jurek Becker. (DP)

1977

 • Bím, Vladimír. Das Antikebild und die Antikerezeption im Werke H. von Kleists. (DP)
 • Hošková, Anna. Der Beitrag Lou Andreas-Salomés zu der Frauenemanzipation. (DP)
 • Hronová, Jana. Die biographisch-erzählerische Darstellung von Musikerpersönlichkeiten in der Literatur der DDR. (DP)
 • Payerová, Ivana. Role autobiografických prvků v díle Erwina Strittmattera, zvláště v povídkách „Die blaue Nachtigall oder Der Anfang von etwas“. (DP)

1978

 • Blízková, Jana. Probleme des Verhältnisses von Persönlichkeit und Gesellschaft in der neuesten Prosaliteratur der DDR: zur Darstellung der Gleichberechtigung der Frau. (DP)
 • Fišerová, Věra. Probleme des Verhältnisses von Persönlichkeit und Gemeinschaft in neueren Werken der DDR-Literatur: zur Darstellung der Entscheidung und Bewährung Jugendlicher in der sozialistischen Gesellschaft. (DP)
 • Fürstová, Ivana. Der Beitrag des literarischen Schaffens von Karl-Heinz Jakobs zur Literatur der DDR. (DP)
 • Henkeová, Božena. Probleme der Kinder und Jugendlichen und ihre ästhetische Spiegelung in der Kinder- und Jugendliteratur. Závěrečná práce rekvalifikačního studia. 
 • Štaifová, Eva. A. P. Tschechow und die deutsche Novelle an der Wende zum 20. Jahrhundert. (DP)

1979

 • Heřmanová, Markéta. Das antifaschistische Romanwerk Klaus Manns. (DP)
 • Kunovská, Irena. Hermann Hesses Roman „Narzis und Goldmund“: zur Literaturposition, weltanschaulichen Antinomienbildung und allegorischen Darstellungsweise Hesses. (DP)
 • Roubík, Pavel. Grundpositionen der Kritik Herders an der Ästhetik Kant. Zur Stellung der Herderschen Kantkritik in der deutschen klassischen Literatur. (DP)
 • Stehlíková, Marie. Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in den Romanen „Verdi“ und „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ von Franz Werfel. (DP)
 • Stránská, Květoslava. Lion Feuchtwangers letzte Romane. Das Verhältnis von historischem Stoff und aktuellem Zeitausdruck. (DP)
 • Stránský, Petr. Literarische Zeitanalyse und Perspektivvorstellungen in Werken von Georg Kaiser, Alfred Döblin, Johannes R. Becher. (DP)

1980

 • Berglová, Eva. Stilanalyse der Werke junger DDR-Autoren. (DP)
 • Hrabačková, Alena. Der Beitrag Kerndls zur Dramatik der DDR. (DP)
 • Kyptová-Plívová, Jitka. Neue Aspekte der Zusammenrechnung mit dem Faschismus in der jüngsten Prosaliteratur der DDR. (DP)
 • Střelečková, Jaroslava. Der Beitrag des Dramatikers Claus Hammel zur Dramatik der DDR. (DP)
 • Tvrdík, Milan. Die dramatische Gestaltung von Gegenwartsproblemen und die Geschichtskonzeption in Peter Hacks‘ Adaptationen antiker Stoffe. (DP)
 • Vrzalová, Ivana. Der Beitrag Helmut Baierles zur Dramatik der DDR. (DP)

1981

 • Bubeníčková, Hana. Inhalt-Form-Probleme des Erzählens in den Erzählungen Hermann Kants. (DP)
 • Koupil, Josef. Das Geschichtsbild Stefan Zweigs, dargestellt besonders an den „Sternstunden der Menschheit“. (DP)
 • Těžký, Christina. Die Gestaltung des revolutionären Übergangs zum Sozialismus in dramatischen Werken Heiner Müllers. (DP)

1982

 • Čechová, Miloslava. Heimito von Doderers „Dämonen“: Gesellschaftskritik und -apologie. (DP)
 • Kosinová, Margareta. Max Frischs „Andorra“ und „Biedermann und die Brandstifter“ als Modell- und Lehrstücke. (DP)
 • Kuncová-Dostálová, Jitka. Das Thema der Musik in der erzählenden Prosa Arnold Zweigs. (DP)
 • Maroušková, Jana. Heinrich Heine, deutscher Realist und revolutionärer Denker des 19. Jahrhunderts: Heines literarisches Werk als ein Teil der ideologischen Vorbereitung der demokratischen Revolution in Deutschland. (DP)
 • Repášová, Irena. Die Kriminalerzählungen Friedrich Dürrenmatts – Menschenbild und Gesellschaftsbild. (DP)
 • Schneibergová, Martina. Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus als literarisch-operatives Werk. (DP)

1983

 • Kučerová, Marie. Tschechische Motive im Werk Grillparzers. (DP)
 • Maříková-Dvorská, Dagmar. Die Kinderwelt und die Welt der Erwachsenen in den Kinderbüchern von Erich Kästner. Odmítnutá verze závěrečné práce rekvalifikačního studia.
 • Mauritzová-Retová, Bohunka. Heinrich Böll: kritik západoněmecké společnosti. (Závěrečná práce rekvalifikačního studia, DP)
 • Nápravníková, Jitka. Vergangenheit und Gegenwart im Roman „Heimatmuseum“ von Siegfried Lenz. (Závěrečná práce rekvalifikačního studia, DP)
 • Titlbachová, Michaela. Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen in der gegenwartigen Kinder- und Jugendliteratur der DDR.  (Závěrečná práce rekvalifikačního studia, DP)

1984

 • Faifrová, Zdeňka. Rudolf Fuchs a česká kultura. (DP)
 • Hronková, Eva. Auf der Suche nach dem Vorbild. (Závěrečná práce rekvalifikačního studia, DP) 
 • Kopecká, Jitka. Christian Morgenstern a česká kultura. (DP)
 • Kozderková, Ivana. Weber und Weberaufstand im Spiegel literarischer Gestaltung. (DP)
 • Procházková, Ivana. Prag im literarischen Schaffen Egon Erwin Kischs. (DP)
 • Reimarová, Hana. Expresivita v současné němčině. (DP)
 • Šestáková, Ľubica. Menschenbild und künstlerische Gestaltungsweise im Werk des Schriftstellers Michael Ende. (DP)

1985

 • Běhounová, Hana. Lion Feuchtwanger: román „Erfolg“: problém uměleckého ztvárnění zobrazené reality. (DP)
 • Heřmanová, Tamara. K aktualizaci pohádkových a fantastických motivů v současné próze pro mládež v NSR: pohádkový román Michaela Endeho a Jamese Krüsse. (DP)
 • Kurková, Blanka. Franz Kafkas Verhältnis zur gesellschaftlichen Realität. Dargestellt vornehmlich an seinen nichtfiktiven Schriften. (DP)
 • Lejsková, Alena. Zur Übersetzung einiger Elemente der tschechischen Umgangssprache ins Deutsche in den Werken Karel Čapeks (DP)
 • Pereková-Kunešová, Jitka. Venkovská tématika v literatuře NDR se zaměřením na román Helmuta Sakowského Daniel Druskat. (DP)
 • Svojitková, Oldřiška. Das Motiv der Freundschaft, der Liebe und der Eingliederung der Mädchengestalt ins Kollektiv: Karl Neumann – „Frank und Irene“, „Ulrike“. Závěrečná práce rekvalifikačního studia, DP)
 • Týmová, Zdeňka. Die literarische Gestaltung von Frauenschicksalen in epischen Werken der DDR-Literatur. (DP)
 • Vitochová-Chaloupková, Ludmila. Židovka z Toleda v pojetí Grillparzerově a Feuchtwangerově. Závěrečná práce rekvalifikačního studia. Viz též Vitochová 1972.
 • Zindrová, Ludmila. Friedrich Schillers Dramen der Mannheimer Periode: Schiller und Böhmen. (DP)

1986

 • Lenčová, Irena. Probleme junger Heimkehrer in der deutschen Nachkriegsliteratur. (Závěrečná práce rekvalifikačního studia, DP)
 • Petrová, Alena. Kontexty rané německé tvorby Karla Klostermanna. (DP)
 • Smetanová, Milena. Španělská občanská válka a německy mluvící spisovatelé. (DP)
 • Smrčková, Lea. Žena v historických biografiích Stefana Zweiga. (DP)
 • Šebková, Anna. Povídková tvorba spisovatelky Helgy Königsdorfové. (DP)
 • Špirková, Eva. Das Böhmische bei Louis Fürnberg. (DP)

1987

 • Kašpárková, Michaela. Gustav Meyrink: „Des deutschen Spießers Wunderhorn“: Einzelanalysen. (DP)
 • Kozáková, Šárka. Die Bearbeitung von Vorlagen in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. (DP)
 • Palečková, Zuzana. Stefan Zweig und seine Auseinandersetzung mit dem deutschen Faschismus. (DP)
 • Sup, Michal. Kafkas „Bericht für eine Akademie“ und E. T. A. Hoffmanns „Nachricht von einem gebildeten jungen Mann“. (DP)
 • Vašíčková, Yvona. Otto Pick und Fráňa Šrámek. (DP)
 • Voršilková, Jitka. K recepci Stefana Zweiga u nás. (DP)

1988

 • Berningová, Marion. „Der fremde Freund“ von Christoph Hein. (DP)
 • Bucharová, Dana. Das öffentliche Echo auf Prager Aufführungen des Büchnerschen „Woyzeck“ und seiner Vertonung durch Alban Berg. (DP)

1989

 • Březina, Jaroslav. Die Realität der ČSR in Kafkas Erzähltexten von 1920. (DP)
 • Martincová, Sylvia. Gottfried Kellers Novelle „Das verlorene Lachen“ und ihre Stellung innerhalb des zweiten Bandes der „Leute von Seldwyla“. (DP)
 • Rádl, Radovan. „Zwei Prager Geschichten“ von Rainer Maria Rilke: Versuch einer Analyse. (DP)
 • Skořepová, Eva. Lion Feuchtwangers Roman „Die Jüdin von Toledo“: Versuch einer Analyse. (DP)
 • Sova, Petr. Die Darstellung von Zeitverhältnissen und -ereignissen in Franz Werfels Roman „Barbara oder Die Frömmigkeit“. (DP)
 • Vlachová, Halina. Lion Feuchtwangers Roman „Die Geschwister Oppenheim“: Versuch einer Analyse. (DP)

1990

 • Adamčíková, Romana. Epické dílo Oskara Bauma. (DP)
 • Portychová, Pavlína. České motivy v díle Eriky Pedrettiové. (DP)

1991

 • Jílková, Jitka. Kulturní kontakty Československa a Rakouska v oblasti literární tvorby po roce 1945. (DP, Katedra teorie kultury)
 • Míková, Ivana. Adalbert Stifters „Der Hochwald“ und Caroline Pichlers „Die Schweden in Prag“. (DP)
 • Peroutková, Michaela. Ingeborg Bachmann und ihr Erzählungsband „Das dreissigste Jahr“.  (DP)

1992

 • Závitkovská, Blanka. Karl Kraus v letech 1933-1936: ohlasy na tvorbu a osobnost Karla Krause v pražském tisku. (DP)

1993

 • Hasmanová, Růžena. Hugo Salus: Beiträge zur Biographie und zur böhmischen Thematik in seinen Werken. (DP)
 • Urbanová, Olga. První tři básnické sbírky Franze Werfla. (DP)

1994

 • Škvorová, Ivana. „Geschlecht und Charakter“: ženské a mužské postavy v díle Paula Leppina, Maxe Broda a Oskara Bauma. (DP)

1995

 • Broukalová, Jindra. Prager Motive in Werfels Novellen.  (DP)
 • Horálková, Vanda. Česká tematika v prozaickém díle Johannese Urzidila. (DP)
 • Kočová, Jana. Erzieherische und pädagogische Aspekte in den Prosawerken von Marie von Ebner-Eschenbach. (DP)
 • Köpplová, Petra. Deutsche Arbeit: Monatschrift für das geistige Leben der Deutschen in Böhmen. (DP)
 • Maurová, Markéta. Prager deutsche Autoren in Autobiographien und Memoiren. (DP)
 • Rothová, Jana. Friedrich Dürrenmatts „Stoffe“: Entwurf und Form. (DP)
 • Vobořilová, Helena. Německá témata u F. X. Šaldy. (DP)

1996

 • Hrušková, Lydie. In die Wand geritzt…: das Romanwerk von Libuše Moníková. (DP)
 • Souhradová, Ludmila. Thomas Bernhards autobiographische Pentalogie. (DP)

1997

 • Andršová, Zdeňka. H. G. Adler „Panorama“: Lebensgeschichte als Zeitgeschichte. (DP)
 • Matyášová, Natalie. Der Einfluss Schopenhauers auf die frühen Erzählungen von Thomas Mann. (DP)
 • Udatný, Jan. Ernst Weiss und sein Prager Aufenthalt. (DP)

1998

 • Bažil, Martin. Das mittelhochdeutsche Gedicht „Vom heiligen Kreuze“ Heinrichs von Freiberg und seine lateinische Vorlage im Kontext der stoffverwandten Legendistik. (DP)
 • Jurajdová, Jana. Friedrich Dürrenmatts Dramaturgie der Weltgeschichte. (DP)
 • Novák, Jakub. „Ich will Königsberg oder Kaliningrad nicht wiederhaben. Aber den Verlust will ich bedauern dürfen.“: die „deutsche Frage“ in Martin Walsers essayistischem und erzählerischem Spätwerk, mit Fokussierung auf die Prosawerke „Dorle und Wolf“ und „Die Verteidigung der Kindheit“. (DP)
 • Trýznová, Alena. Elfriede Jelinek: Lust: die sprach- und gesellschaftskritische Analyse des Romans. (DP)

1999

 • Bláhová, Edita. Das deutsche Frauenkabarett: postfeministische Satire als Spiegelbild der Gesellschaft. (DP)
 • Bursáková, Sandra. Das Wasserelement im Schaffen Theodor Storms. (DP)
 • Janečková, Martina. Der Mythos in der Moderne und Postmoderne. (DP)
 • Linhartová, Zuzana. Deutschland zwischen Ost und West in Thomas Manns früheren Essays. (DP)
 • Münzbergová, Daniela. Der Einzelne und die Gesellschaft in Christa Wolfs Erzählungen und Essays 1979-1996. (DP)
 • Vítková, Věra. Knihy o psaní v díle F. Springera. (DP)

2000

 • Kreuter, Jan. Die Erfahrung der „Grenzsituation“ im Krieg: E. Jünger, E. M. Remarque, L. Renn. (DP)
 • Žídková, Markéta. Diarische und autobiographische Formen im Prosawerk Peter Handkes. (DP)

2001

 • Cavina, Natalia. Der romanische Süden im Werk Thomas Bernhards. (DP)
 • Černá, Petra. Unendliche Annäherung: Grenzen einer postmodernen Interpretation von Friedrich Schlegels Frühwerk. (DP)
 • Knězáčková, Lenka. Lion Feuchtwangers deutsch-jüdische Identität. (DP)

2002

 • Babinský, Martin. Künstlerfiguren, ihr Status und ihre Moral im Werk von Gert Hofmann. (DP)
 • Haškovcová, Markéta. Manfred Bieler: Wanderungen eines trübsinnigen Schelmes. (DP)
 • Pelánová, Eva. Siegfried Kapper: prozaik, básník a překladatel. (DP)
 • Sedláček, Miroslav. Beschreibung der ersten 20 Jahrgänge der Zeitschrift „Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände“. (DP)

2003

 • Degorces, Jitka. Iwan Goll und die europäische Avantgarde: Rezeption Iwan Golls im tschechischen kulturellen Milieu. (DP)
 • Hulanová, Eva. Recepce německého literárního expresionismu v české avantgardě (1910-1930). (DP)
 • Koutková, Lucie. Fritz Hochwälder: ein Autor, der nicht mehr aufgeführt wird. (DP)
 • Mrázková, Alena. Autobiographische Fragmente von Klabund und Christian Morgenstern. (DP)
 • Slováková, Veronika. Das Erzählwerk als Autobiographie: Lenka Reinerová. (DP)

2004

 • Boková, Klára. Das Bild der Habsburger Monarchie in einigen Werken der österreichischen Schriftsteller der Zwischenkriegszeit. (DP)
 • Brunátová, Miriam. Gustav Landauer: Philosoph, Politiker, Schriftsteller. (DP)
 • Dufková, Barbora. Nichts ist mir geblieben als diese Geschichte: Peter Stamms literarisches Werk. (DP)
 • Hájková, Markéta. Gellerts „Schwedische Gräfin“ als Modell eines empfindsamen Romans. (DP)
 • Ševčíková, Marta. Alfred Anderschs prosaisches Schaffen: Sansibar oder der letzte Grund, Efraim, Winterspelt. (DP)
 • Trpišovská, Veronika. Effi Briest. Ein Vergleich: das Bildlichkeitsproblem des Realismus am Beispiel von Theodor Fontanes Roman „Effi Briest“.  Vergleich des Romantextes und seiner Verfilmung durch Rainer Werner Fassbinder. (DP)
 • Wolfová, Andrea. Das politische Gedankengut von Hugo von Hofmannsthal und Rudolf Borchardt: ein Vergleich. (DP)
 • Zbytovský, Štěpán. Mythos und moderner Roman: Hermann Kasacks „Die Stadt hinter dem Strom“. (DP)

2005

 • Boudalová, Markéta. Klaus Manns Erzählungen: Versuch einer Analyse. (DP)
 • Cvrčková, Zuzana. Heinrich Bölls Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Gegenwart am Beispiel seiner Romane und Erzählungen der sechsiger und frühen siebziger Jahre. (DP)
 • Černohlávková, Barbora. Wolfgang Hildesheimers Hörspiele: Engagement, Witz und Absurdität. (DP)
 • Humhalová, Klára. Das glückliche Babel: zur Sprachauffassung Walter Benjamins. (DP)
 • Říhovská, Hana. Vaterbücher in der deutschsprachigen Literatur der siebziger Jahre: Diskussion um den Begriff und die ersten literarischen Ansätze. (DP)
 • Tučková, Martina. Thomas Bernhards Verhältnis zu Österreich in den achtziger Jahren. (DP)

2006

 • Bezdíček, Ondřej. Das Zeitgedicht in Erich Frieds Lyrik. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Cyrusová, Lucie. Von Erinnerungsbildern zu Träumen: Gertrud Leutenegger in der Schweizer deutschsprachigen Literatur der letzten dreißig Jahre. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Flíčková, Veronika. Die Erzählerrollen in Christa Wolfs “Kindheitsmuster“. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Jahodová, Miroslava. Thomas Brussig und die Literatur der Wendezeit. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Maroszová, Jana. Lux in Tenebris. Allegorie und allegorische Strukturen in Grimmelshausens Abentheurlichem Simplicissimus Teutsch. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Nekut, Štěpán. Werner Schwabs Adaptation von Arthur Schnitzlers „Reigen“. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Pelánová, Eva. Das lyrische Werk Franz Baermann Steiners. (DP) Digitální repozitář UK.

2007

 • Hloušková, Petra. Der Vater-Sohn-Konflikt in frühen Erzählungen Thomas Manns. (DP). Digitální repozitář UK.
 • Polák, Pavel. Camill Hoffmann. Eine Biographie. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Trnková, Gabriela. Autofiktionale und diaristische Erzählweisen in Peter Handkes Kurzprosa. (DP) Digitální repozitář UK.

2008

 • Foltánková, Marie. Hermann Ungar – prosaisches Schaffen. Zwischen Beruf und Berufung. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Nichtburgerová, Petra. Die Problematik des tschechisch-deutsch-jüdischen Zusammenlebens in Moritz Hartmanns Leben und Werk. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Nišponská, Ulrika. Literatur intermedial. Untersuchungen zu Texten von Heinrich Böll und Thomas Glavinic. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Richterová, Gabriela: Fiktion, Biographie und Dokument in der narrativen Prosa von W. G. Sebald. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Sekal, Ondřej. Pokus o typologii literárního motivu dvojníka. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Spěváčková, Tereza. Wolfgang Koeppens Romane: „Littérature engagée“ und experimentelle Prosa. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Stegbauerová, Šárka: Funktionen von Körperlichkeit und Erotik in der Literatur der Postmoderne: Elfriede Jelinek, Ingomar Kieseritzky und Thomas Brussig. (DP) Digitální repozitář UK.
 •  Turinek, Jakub. Analyse der Motive in Alfred Anderschs Roman „Sansibar oder Der letzte Grund“. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Vavroušek, Martin: Daniel Uffo Horn (1817–1860). Über sein Leben und Werk. (DP) Digitální repozitář UK.

2009

 • Číhalová, Jitka: Botho Strauss’ philosophische und aphoristische Kurzprosa. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Machaňová, Sanda. Das Komische im Drama „Der Talisman“ von Johann Nepomuk Nestroy. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Ondráčková, Hana. Rahel Levin Varnhagen – die bedeutende Frauengestalt der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Berlin. (DP) Digitální repozitář UK.

2010

 • Balcarová, Markéta. Die Verwandlung von Stifters „Sanftem Gesetz“ von den „Studien“ zum „Nachsommer“. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Jakubcová, Alena. Rose, oh reiner Widerspruch… Ausdruck und Funktion der philologischen „Möglichkeit“. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Jansová, Kristina. Verwandlungen und Konstanten des Vater-Sohn-Konflikts in der deutschen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Koťová, Andrea. Erich Kästner – Schöngeist oder Schulmeister? Analyse didaktischer Konzepte in drei seiner Werke. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Mišoňová, Anežka. Der Vergleich von Grillparzers und von Horns Drama über König Ottokar und die Reaktion der tschechischen künstlerischen Öffentlichkeit auf beide Dramen. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Pučalíková, Lenka. Gender und Gedächtnis in Generationsgesprächen über die nationalsozialistische Ära. Kulturwissenschaftliche Interpretationen ausgewählter deutscher Romane der Gegenwart. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Stejskal, Zdeněk. Die Literatur der Avantgarde im Österreich der sechziger Jahre an den Beispielen Peter Handkes und Wolfgang Bauers. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Vojteková, Alžbeta. Christliche Weltanschauung im dichterischen Werk des Stefan Andres. (DP) Digitální repozitář UK.

2011

 • Dlasková, Kateřina. Homoerotik und Autoerotik in der Prosa der Moderne. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Bolková, Barbora. Von Kritik zur Verinnerlichung: Ernst Wiechert im Dritten Reich. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Jobová, Karolina. Ästhetik und Haltungen der Neuen Sachlichkeit im Zeitroman der Weimarer Republik. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kellnerová, Jana. Die Gattung der Novelle am Beispiel Theodor Storms „Immensee“. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kimla, Tomáš. Die „Neue Innerlichkeit“ in der deutschsprachigen Schweizer Literatur der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kopřivová, Simona. Die Bürger-Künstler-Problematik in Robert Walsers Romanen. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kříž, Jiří. Ich – Der Augenzeuge“: Analyse eines der späteren Werke von Ernst Weiss. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Narwová Michaela. Der Dramatiker und Aktionskünstler Werner Schwab. Ein Beitrag zur österreichischen Postmoderne. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Petrusová, Kateřina. Die Figur des Kindes bei Adalbert Stifter. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Poláčková, Zuzana. Ehre und Tugend in signo temporis. Am Beispiel der Protagonistinnen der Texte G. E. Lessings, F. Hebbels und A. Schnitzlers. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Povejšilová, Klára. Die Darstellung der Mutterfiguren am Beispiel ausgewählter Prosawerke von Elfriede Jelinek. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Prajzlerová, Lenka. Frauenfiguren bei Arthur Schnitzler. Vergleich, Analyse und Interpretation ausgewählter Texte. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Smetana, Jiří. Die Utopie bei Adalbert Stifter (DP) Digitální repozitář UK.

2012

 • Adeltová, Helena. Oskar Wiener a jeho tvorba pro děti. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Běličová, Alžběta. Das Bild der DDR in der deutschen Prosa nach 1989. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Dvořáková, Lenka. Die Reflexion des Judentums in der Prager deutschen Literatur im Zeitraum 1900-1920. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Flanderová, Tereza. „allzu glücklich war er Frieda in seinen Händen zu halten, allzu ängstlich-glücklich“ Reflexe persönlicher Bindungsängste eines schriftstellerisch Berufenen in Franz Kafkas Roman-Fragmenten. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Gavendová, Petra. Pohádky bratří Grimmů a jejich recepce v české literatuře 19. století. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Kopřivová, Renata. Klaus Manns Exilromane. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Lupínková, Martina. Poetry slam a slam poetry v Německu a Česku. Dějiny, formy a srovnání. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Melicharová, Vanda. Johannes Urzidil – Příspěvek k životu a dílu, zohledňující speciálně autorův pohled na divadlo německojazyčného prostředí Prahy. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Prášilová, Dana. Frauenfiguren und -rollen in deutsch-türkischer Literatur. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Smyčka, Václav. Erzählen eines Ereignisses: Repräsentation der Wende 1989 im Roman Helden wie wir und histographischen Monographie Endspiel: Die Revolution von 1989 in der DDR. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Wunderlin, Katja. Mephisto: Roman einer Karriere. Die moralische Verantwortung eines Künstlers. Ein Vergleich zwischen Klaus Mann und Gustaf Gründgens. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Zálešáková, Eva. Kinder-Darstellungen in Volks- und Kunstmärchen. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Zitová, Olga. Pojetí mýtu u Thomase Manna a Olbrachtovy podkarpatské prózy. (DP) Digitální repozitář UK.

2013

 • Čepelková, Lucie. Freuds Psychoanalyse und die Literatur der Wiener Moderne am Beispiel ausgewählter Texte von Arthur Schnitzler und Stefan Zweig. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Čížková, Helga. Schriftstellerin Ilse Weber und ihr Schicksal im Krieg. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Dušek Pražáková, Jana. Motiv der Italienreise in der DDR-Literatur. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Habartová, Martina. Übersetzungen der expressionistischen Lyrik ins Tschechische. Analyse ausgewählter Gedichte von Jakob van Hoddis, Georg Trakl und Else Lasker-Schüler. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Holoubková, Simona. Effi Briest, Mathilde Möhring. Die Gestalten der Frauen vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Emanzipationsbestrebungen in den gleichnamigen Romanen von Theodor Fontane. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Hornofová, Anna. Josef Willomitzer (1849–1900). Leben und Werk des deutschschreibenden Schriftstellers aus Böhmen. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Jonáš, Jiří. Ödon von Horváth – Die Entwicklung des Individuums im modernen Volksstück. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kňavová, Darja. Die Golem-Figur bei den deutschen und tschechischen Autoren. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Lis, Marek: Literatur bei Theologen – am Beispiel Karl Barths und Rudolf Bultmanns. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Nedbalová, Julia.  Die Mythologen der deutschen Früh- und Hochromantik. Der Mythosbegriff in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Novotná, Markéta. Das Bild der Frau im 19. und im 20. Jahrhundert am Beispiel ausgewählter Prosawerken. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Prouzová, Johana. Jüdische Identität in der Prosa Ludwig Winders. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Škubalová, Marta. Das Thema des Transfers / der Vertreibung der Deutschen in der deutschen Prosa im Vergleich zu den tschechischen Werken. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Štika, František. Darstellung des Arztes in der modernen deutschsprachigen Literatur. Analysen ausgewählter Werke von Gottfried Benn, Arthur Schnitzler und Ernst Weiß. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Valčuhová, Jaroslava. Was ist Impressionismus in der Lyrik? (BP) Digitální repozitář UK.
 • Vozárová, Jana. Konzentrationslager als Thema in der deutschen Literatur. (BP) Digitální repozitář UK.

2014

 • Ehrenberger, Jakub. Heimatroman in Anführungszeichen. Die österreichische Heimat in den Romanen Die Süße des Lebens und Das Matratzenhaus von Paulus Hochgatterer. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Nováková, Barbora. Die Auffassung des Großstadtlebens am Beispiel Berlins in den Romanen der späten 20er und frühen 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Svobodová, Karolína. Frauenfiguren im Werk von Franz Kafka. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Šemberová, Daria. Nekrophilie als Liebe zur Zukunft: (De-)Konstruktionen der Geschichte in ausgewählten Dramen von Heiner Müller. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Škubalová, Marta. České a německé literární reprezentace tzv. odsunu Němců z Československa. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Vostalová, Milena. Die Gattung des Briefromans in den Werken deutscher und niederländischer Autorinnen. Das Beispiel von Sophie von La Roche, Betje Wolff und Aagje Deken. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Tumanova, Evgenia. Fotografie und Erzählen als Gedächtnismedien. Peter Henischs Roman Die kleine Figur meines Vaters. (BP) Digitální repozitář UK.

2015

 • Czielová, Simona. Prag und die Frauen in Paul Leppins Roman „Severins Gang in die Finsternis“. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Kocmanová, Natalie. Die Zauberposse bei Ferdinand Raimund und Johann Nepomuk Nestroy. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Nechanický, Jan. Moderne und neue Medien im erzählerischen und essayistischen Werk von Walter Benjamin und Siegfried Kracauer. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Širmarová, Tereza. Die Gestalt der Frau im Spätwerk von Ingeborg Bachmann, vor allem in Erzählungen und im Roman Malina. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Štefková, Michaela. Gustav Leutelt, ein Dichter aus dem Isergebirge. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Wunderlin, Katja. Erste Phase der DDR-Literatur: Aufbauliteratur 1949-1956. (DP) Digitální repozitář UK.

2016

 • Baráková, Barbora. Autobiographisches in Comics und in Literatur. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Futtera, Ladislav. Von Libussa zu Wlasta – von Vyšehrad zu Děvín. Sage von Libussa und von dem Mädchenkrieg in der Literatur des 19. Jahrhunderts. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Havlíková, Kamila. Karel Klostermann im Spiegel der deutsch-tschechischen Beziehungen und des kulturellen Lebens in Böhmen in der zweiten Hälfte des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Janesová, Jitka. Antike Mythologie im Werk Christa Wolfs. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kříž, Jiří. Eduard Goldstücker (1913-2000). Bedeutender Prager Germanist, Publizist und Politiker. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Lis, Marek. Karl Barth und die Literatur. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Miller, Václav. Interpretation der Traumnovelle Arthur Schnitzlers auf Grund der Traumlehre Sigmund Freuds. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Sofková, Klára. Das Schaffen des deutschen Bildners Fritz Gärtner und sein Einfluss auf die nordböhmische Region. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Strnadová, Julie. Prager (Nacht-)Leben in Paul Leppins Hüter der Freude (1918). (BP) Digitální repozitář UK.
 • Valčuhová, Jaroslava. Wiener Moderne vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und ästhetischen Wandlungen um die Jahrhundertwende. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Vůchová, Tereza. Begriff der deutsch-arabischen Literatur im internen deutsch-syrischen Kontext. Das Werk Rafik Schamis. (BP) Digitální repozitář UK.

2017

 • Bendová, Adéla. Der biblische Hiob und seine Rezeption in der deutschsprachigen Literatur (DP) Digitální repozitář UK.
 • Buštová, Marie. Christine Nöstlinger: Liebe Tochter, werter Sohn! Übersetzung ausgewählter Kapitel und deren Stilanalyse. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Futtera, Ladislav. Von Libussa zu Wlasta – von Vyšehrad zu Děvín. Sage von Libussa und von dem Mädchenkrieg in der Literatur des 19. Jahrhunderts. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Pfannová, Daniela. Bukowina im Werk Rose Ausländers. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Strnadová, Julie.  Prager (Nacht-)Leben in Paul Leppins Hüter der Freude (1918). (BP) Digitální repozitář UK.

2018

 • Baláková, Anna. Das Trauma der Shoah in Texten jüdischer Autoren der zweiten und dritten Generation – ein Vergleich. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Jurkovičová, Taťána. E. T. A. Hoffmanns Nachtstücke: Der Sandmann und Das öde Haus – ein Vergleich. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Müllerová, Kamila. Ernst Jüngers In Stahlgewittern und Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues – ein Vergleich. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Povolná, Anna. Das Frauenbild in literarischen Texten der Früh- und Hochromantik. (BP) Digitální repozitář UK.

2019

 • Koval-Zaitceva, Olga. Verlorenes Paradies. Sprachkrise der Jahrhundertwende im Kontext der Säkularisierung der Sprache und der Religionskritik. (DP) Digitální repozitář UK.

2020

 • Czielová, Simona. Weiblichkeit im Werk Paul Leppins. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Davydzka, Jagor. Gewalt und Gesellschaft. Ein Vergleich von Walter Benjamins und Ernst Jüngers Positionen. (BP) – neobhájeno
 • Miller, Václav. Die Maschine im Frühwerk Ernst Jüngers. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Szűcsová, Alica. Male oscuro – Ingeborg Bachmanns Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit und ihre Bezüge zu dem literarischen Werk. (DP) Digitální repozitář UK.

2021

 • Davydzka, Jagor. Synonymorientierte Analyse ausgewählter Gedichte in Prosa von Iwan Turgenew in Theodor Commichaus Übersetzung. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Gordova, Daria. Weibliche Sexualität und Selbstbestimmung in den Romanen von E. Jelinek. (DP)
 • Jurkovičová, Taťána. E. T. A. Hoffmanns Nachtstücke: Der Sandmann und Das öde Haus – ein Vergleich. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Leitnerová, Tereza. Till Lindemann als Lyriker. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Pfannová, Daniela. Justin Steinfeld im Prager Exil. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Sanitráková, Simona. Das Motiv der Tischgemeinschaft in Kurzgeschichten Wolfgang Borcherts und Peter Bichsels. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Šauerová, Tereza. Die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft von Heinrich und Thomas Mann. (BP) Digitální repozitář UK.

2022

 • Balvínová, Markéta. Die Rezeption von Arthur Schnitzler in der tschechischen und deutschböhmischen Literatur. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Bayer, Matyáš. Sprachhandeln und Sprachkritik in Ödön von Horváths Spiel „Geschichten aus dem Wiener Wald“. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Johnová, Kateřina. Zeit und Zeitwahrnehmung in den frühen Erzählungen Heinrich Bölls. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Novotný, Tomáš. Partizipialkonstruktionen in kontrastiver Sicht am Beispiel der Übersetzung von Günter Grass. (BP) Digitální repozitář UK.

2023

 • Kaňka, Vlastimil. Heimatkonzepte bei Joachim Ringelnatz. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Talácková, Barbora. In Corpore sano, mens sana? Juli Zehs Corpus Delicti (2009) und die aktuellen Corona-Diskurse in Deutschland und in der Tschechischen Republik. (BP) Digitální repozitář UK.
Úvod > Germanistika – literární věda