Germanistika – lingvistika

Závěrečné práce obhájené na Univerzitě Karlově
Germanistika – lingvistika

 

1953

 • Hlobilová, Olga. Odraz výstavby a problematiky NDR v současném německém jazyku. (DP)

1954

 • Lhotová, Edith. Opisy futura v němčině 16. století. Uloženo v Archivu UK.

1955

 • Povejšil, Jaromír. Sprachliche Analyse des Romans von Eduard Claudius „Menschen an unserer Seite“ mit besonderer Berücksichtigung der umgangssprachlichen Ausdrücke. (DP)

1957

 • Ronešová, Eva. Neslovesné věty v současném německém literárním jazyce. (DP)
 • Teturová, Melita. Komposita in der heutigen deutschen Sprache. (DP)

1958

 • Hálková, Stanislava. Jazykové společnosti 17. století. (DP)
 • Konšal, Jaroslav. Die Egerlaender Mundart. (DP)
 • Somer, Miroslav. Rozbor aktuálného slovníku NDR. Uloženo v Archivu UK.

1960

 • Cuhra, Ivan. Konjunktiv v německém spisovném jazyce. (DP)

1961

 • Schaeferová, Růžena. Německé nářečí v oblasti Mimoně. Uloženo v Archivu UK.

1962

 • Frank, Karel. Komposita v němčině a ve finštině. Uloženo v Archivu UK.
 • Lakomý, Petr. Pražská němčina v 19. a 20. století. (DP)
 • Václavík, Jaroslav. Německo-český radiotechnický slovník a jeho jazyková problematika. (DP)

1964

 • Coufal, Otto. Das Imperfekt, Perfekt und Plusquamperfekt im Deutschen und im Englischen. (DP)
 • Černá, Helena. Otázka vidu v němčině. (DP)
 • Honzíková, Ivanka. Soustava časů v němčině a češtině. (DP)
 • Šustrová-Ligaunová, Jana. Německé prvky ve starším českém hornickém názvosloví. (DP)

1965

 • Birgusová, Jarmila. Lexikální minimum němčiny se zvláštním zřetelem k učebnicím německého jazyka zavedeným na československých všeobecně vzdělávacích školách. (DP)
 • Hlubocká, Miloslava. Souslovné předložky typu „auf Grund“. (DP)
 • Kocianová, Viera. Polysémie v současné němčině. (DP)
 • Lembergerová, Jana. Rozložení členu určitého, neurčitého a nulového se zřetelem na jeho různé funkce. (DP)
 • Němec, Ladislav. Užívání konjunktivu v nepřímé řeči. Uloženo v Archivu UK.
 • Rubešová, Hana. Funkce a frekvence slovesných předpon ab-, an-, er-, ver-. (DP)
 • Seidelová, Doris. Analyse der Mundart von Jablonec nad Nisou. (DP)
 • Schmidt, Jiří. Frekvence slov v korespondenci žáků z NDR. (DP)

1966

 • Flegl, Pavel. Das Wortfeld der Charaktereigenschaften. (DP)
 • Hájek, Jan. Konkurence konjunktivu préterita a opisu s würde. (DP).
 • Sitová, Ivana. Problematika vidu německého slovesa. (DP)

1968

 • Cafourková, Jaroslava. Německé složeniny z hlediska transformační analýzy. (DP)
 • Coufal, Otto. Das Imperfekt, Perfekt und Plusquamperfekt im Deutschen und im Englischen. (DP)
 • Hartlová, Jiřina. K nominálnímu stylu v současné němčině. (DP)
 • Chládek, Tomáš. O pražské kancelářské němčině 14. století. (DP)
 • Jakubcová, Gertruda. Die Egerländer Mundart des Tachauer Gebietes. (DP)
 • Kocourková, Milada. Slovní přízvuk v současné němčině. (DP)
 • Kristensenová, Ludmila. Sporné otázky ve fonologii současné spisovné němčiny. (DP)
 • Novotná, Jarmila. O aktuálním členění větném. (DP)
 • Řehka, Jiří. Stav anglických přejatých slov po r. 1945 v současné němčině a na Západě: příspěvek k otázce jazykových kontaktů. (DP)
 • Škopková, Hana. Pasivní transformace v němčině a češtině. (DP)

1969

 • Kreuzerová, Vladimíra. Pokus o fonologický rozbor hornospišského nářečí. (DP)
 • Kučerová, Marta. Der generalisierende Artikel im Deutschen. (DP)
 • Martínková, Marie. Das deutsche Plusquamperfektum. (DP)
 • Prunerová, Květuše. Passivsätze mit und ohne Agens im Deutschen. (DP)
 • Ryšavý, Lubomír. Slovesná rekce v češtině a němčině. (DP)
 • Tomanová, Jitka. Die deutsche Satzintonation. (DP)
 • Veselá, Zdenka. Navazování vět v daných textech. (DP)

1970

 • Jindřichová, A. Die Konkurrenz der dass-Sätze mit dem Infinitiv. (DP)
 • Šimáňová, Marie. Člen v současné němčině. (DP)

1971

 • Hansel, Walter. Die Negation im Deutschen. (DP)
 • Koťátková, Eva. Gramatika a stylistika relativních vět. (DP)
 • Melzer, Jan. Der substantivierte Infinitiv. (DP)
 • Součková, Helena. Pořadí větných členů v německé větě: o tezi Fourquetově. (DP)

1972

 • Braný, Miroslav. Zvláštnosti rakouské němčiny. (DP)
 • Kolářová, Bohumila. Der Nominalstil in der heutigen deutschen Schriftsprache. (DP)
 • Matouchová, Naděžda. Die Form deutschen Sprichworts. (DP)
 • Sedinová, Jarmila. Das Pennsylvaniadeutsch. (DP)
 • Sušírová, Miroslava. Einige neue Theorien des deutschen Artikels. (DP)
 • Tajšlová, Klára. Vývoj německé interpunkce. (DP)
 • Tvrdíková, Marianna. Die sprachlichen Denkmäler der Bergstädte Graupen, Niklasberg und Klostergrab. (DP)

1973

 • Čapková, Helena. Pomlčka v současné spisovné němčině. (DP)
 • Herzingerová, Kateřina. Tak zvané Fugen-s. (DP)
 • Hrůzová, Miloslava. K délce německé věty. (DP)
 • Kulhánková, Hana. Postavení záporky nicht v současné němčině. (DP)
 • Matějková, Olga. Rod substantiv v němčině a nizozemštině. (DP)
 • Ovečková, Marcela. Untersuchung der deutschen Sprachdenkmäler in Feldsberg und Nikolsburg: 1315 bis 1643. (DP)
 • Sklářová-Vítková, Marie. Das Tempussystem des Deutschen und des Tschechischen: Konfrontation. (DP)
 • Šafaříková, Marissa. Vergleich der deutschen und niederländischen Sprichwörter. (DP)
 • Urbanová, Růžena. Německé výpůjčky ze slovanských jazyků. (DP)

1974

 • Cikánová, Blanka. Entwicklungstendenzen im Satzbau der deutschen Gegenwartssprache. (DP)
 • Dvořáková, Renata. Jazyk reklamy v NDR a NSR. (DP)
 • Hník, Jaromír. Unterschiede zwischen der deutschen Schriftsprache in der DDR und der BRD. (DP)
 • Hustáková, Libuše. Jazykový rozbor městských knih jihlavských 14.–17. století. (DP)
 • Kohoutová, Libuše. Die Entwicklung der deutschen Sprache in Budweis bis zum Jahre 1650. (DP)
 • Landová, Jana. Nová slova v současné řeči NDR. (odmítnutá verze DP)
 • Maršálková, Eva. Jazyk časopisu Eulenspiegel. (DP)
 • Paštiková, Hana. Módní slova v současném německém jazyce. (DP)
 • Pleyerová, Marie. Apokopa a synkopa v němčině. (DP)
 • Simonová-Nechlebová, Helena. Rozbor německých pramenů 16. století z Prachatic. (DP)
 • Sosna, Ivan. Futurum v současném německém jazyce. (DP)
 • Švarcová, Eva. Rozbor nářečí Olešnice v Orlických horách. (DP)
 • Vrbová, Helena. Vývoj pražské němčiny. (DP)

1975

 • Chrastná, Olga. Německé texty z Opavy: XIV. století. (DP)
 • Kusák, Alexej. Das Verb „halten“ und seine tschechischen Äquivalente. Versuch einer synchronen konfrontativen semantischen Analyse. (DP)
 • Landová, Jana. Nová slova v současném jazyce NDR. (DP)
 • Pekárková, Alena. Distribution und Artikulation des Phonems /r/ im heutigen Deutsch. (DP)
 • Schoft, Jan. Die Verben „gehen“ und „kommen“ und ihre tschechischen Äquivalente im Wortschatz der Gegenwartssprache. (DP)
 • Staňková-Hendrychová, Libuše. Das Sprachsystem und die Norm der Substantiv-Flexion in der deutschen Gegenwartssprache. (DP)

1976

 • Kraft, Aleš. Rod převzatých a cizích slov v němčině. (DP)
 • Makovec, Michael. Rozbor německých pramenů chomutovských z XV.–XVII. století. (DP)
 • Mašek, Miroslav. Rodové dublety v němčině. (DP)
 • Popelková, Eva. Sprachanalyse der deutschen Kuttenberger Urkunden aus dem 14. und 15. Jahrhundert. (DP)
 • Šemorová, Vlasta. Das Fremdwort im Deklinationssystem des Deutschen. (DP)

1977

 • Berthová, Julie. Konkurence jednoduchých a složených tvarů konjunktivu II v současné spisovné němčině. (DP)
 • Červenková-Klímová, Jana. Srovnání nizozemských a německých úsloví. (DP)
 • Hendrychová, Eva. Komposita im Deutschen und im Tschechischen. (DP)
 • Hirschmannová, Irena. Vývojové tendence němčiny. (DP)
 • Jakšová-Hanková, Eva. Kritéria k rozlišení intenčních a volných doplnění slovesa. (DP)
 • Leinová-Jozífková, Zdenka. Zur Lexik der Kinderliteratur des Vorschulalters. (DP)
 • Ouzký, Miroslav. Německé prameny z Horního Slavkova do roku 1650 a jejich rozbor. (DP)
 • Srbová, Alena. Das Passiv im Deutschen und im Tschechischen. (DP)
 • Strach, Jaroslav. Die Ortsnamen des Egerlandes. (DP)
 • Tržilová, Jitka. Sprachliche Probleme im Hildebrandslied. (DP)

1978

 • Altman, Jiří. Česko-německé a německo-české slovníky. (DP)
 • Hudcová, Miroslava. Konkurrenz zwischen Präteritum und Perfekt in der deutschen Gegenwartssprache. (DP)
 • Lanzová, Eva. Oronyma na Šumavě. (DP)
 • Maštalířová, Eliška. Abkürzungen und Kurzwörter in der deutschen Gegenwartssprache. (DP)
 • Otcovská, Květoslava. Předložky v němčině a češtině. (DP)
 • Řeháčková, Alžběta. Analyse der deutschen Mundart in Hawran bei Brüx. (DP)

1979

 • Jílek, Jindřich. Oronyma Jizerských hor. (DP)
 • Malenínská, Jitka. Oronyma Českého středohoří. (DP)
 • Maurer, Rudolf. Vývoj rakouské němčiny od roku 1945. (DP)
 • Neborová, Helena. Sprachsoziologische Analyse der deutschen Mundart in Schatzlar. (DP)
 • Poepperlová, Hana. Oronyma Krušných hor. (DP)

1980

 • Adlerová, Marcela. Oronyma Slavkovského lesa. (DP)
 • Bandíková, Ivana. Internacionalismy v současné němčině. (DP)
 • Horová, Ivana. Aktuální slovní fond v němčině NDR. (DP)
 • Kaňková, Pavla. Konkurence jednoduchých a složených tvarů konjunktivu II v současné spisovné němčině. (DP)

1981

 • Dadková, Jaroslava. Zu einigen Wortbildungs-Problemen in der Gegenwartsliteratur der DDR. (DP)
 • Drábová, Ivana. Wortschatz der Märchen. (DP)
 • Novotná, Alena. Phraseologismen im Deutschen. (DP)
 • Plíhalová, Vladimíra. Die produktivsten Wortbildungstypen im heutigen Deutsch. (DP)
 • Syrová, Jana. Sprachanalyse des Buches der Prager Malerzeche m Vergleich mit dem Prager Deutsch des 14. Jahrhunderts. (DP)

1982

 • Gréserová, Gertruda. Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache der Gegenwart. (DP)
 • Němečková, Editha. Die meist frequentierten Präpositionen im Tschechischen und ihre deutschen Äquivalente. Uloženo v Archivu UK.
 • Turníková, Margit. Die Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat. (DP)

1983

 • Borovičková, Helena. Možnosti obohacování slovní zásoby německého jazyka se zaměřením na tvoření slov. (Závěrečná práce rekvalifikačního studia, Pedagogická fakulta v Hradci Králové, Katedra cizích jazyků)
 • Faberová, Alena. Německé větné modely a možnosti jejich užití při výuce. (DP)
 • Horáková, Alena. Das deutsche Plusquamperfekt. (DP)
 • Machaňová, Ludmila. Die Konkurrenz des deutschen Konjunktivs und Konditionals im Vergleich mit dem Tschechischen. (Závěrečná práce rekvalifikačního studia, Pedagogická fakulta v Hradci Králové, Katedra cizích jazyků)
 • Neumannová, Helena. Probleme der deutschen Grammatik für Ausländer: mit besonderer Hinsicht auf Substantivierung. Závěrečná práce rekvalifikačního studia.
 • Vlčková, Irena. Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache. Závěrečná práce rekvalifikačního studia.

1984

 • Bednářová, Marcela. Oronyma jižní Vrchoviny. (DP)
 • Drmlová, Dana. Ellipse in der deutschen Gegenwartssprache. (DP)
 • Hlaváčová, Jana. Oronyma severní části Českomoravské vrchoviny. (DP)
 • Jirousková, Eva. Terminologie atletiky v němčině v porovnání s češtinou. (DP)
 • Kuřátková, Helena. Současný stav německého nářečí v Perštejně nad Ohří. (DP)
 • Nevrklová, Stanislava. Hypotaxe im heutigen Deutsch. (DP)
 • Rysková, Anna. Reflexive Verben im Deutschen und Tschechischen. (DP)
 • Šmejdová, Ivana. Oronyma Krkonoš. (DP)
 • Štrynclová, Vladimíra. Die deutsche Schriftsprache in Luditz, Buchau und Petschau im 14. und 15. Jahrhundert. (DP)
 • Tonnebauerová, Rita. Analyse der deutschen Mundart in Höritz im Böhmerwald. (DP)
 • Vávra, Jindřich. Oronyma Slavkovského lesa. (DP)
 • Vojtasová, Zuzana. Pomístní jména Kašperských hor. (DP)
 • Žalská, Lenka. Komposita im Deutschen und im Tschechischen. (DP)

1985

 • Csémyová, Zdislava. Interakce češtiny a němčiny v podmínkách subordinativního bilingvismu. (DP)
 • Černá, Kateřina. Die wichtigsten lautlichen und lexikalischen Besonderheiten des Schweizerdeutschen. (DP)
 • Doležal, Jiří. Zu einigen syntaktischen Besonderheiten der Sportsprache. (DP)
 • Jindříšková, Hana. Dnešní stav karlovarského nářečí. (DP)
 • Kochová, Jitka. Nejfrekventovanější větné modely v současné němčině. (DP)
 • Mádlová, Zuzana. Sprache der Mode. (DP)
 • Novák, Filip. Juxtapozice větných výpovědí v současné češtině a němčině. (DP)
 • Slavíková, Ivana. Závislost mezi syntaktickou výstavbou textu v mateřštině a v osvojovaném cizím jazyce. (DP)
 • Šustková, Šárka. Německá nářečí a vývoj jazykové hranice v českých zemích. (DP)
 • Trčanová, Blanka. Němčina reklamy. (DP)
 • Vrzáková, Miluše. Pražská němčina v Liber Judeorum albus (1601–1701), sign. 2170 Archivu hl. města Prahy. (DP)

1986

 • Endlicherová, Zuzana. Die Kürzung im Deutschen. (DP)
 • Klementová, Helena. Místní jména na Vyšebrodsku. (DP)
 • Landová, Jarmila. Die Konkurrenz zwischen Vorgangspassiv und Zustandspassiv in der deutschen Journalistik. (DP)
 • Liláková, Hana. Die Sprache der Höflichkeit bei den deutschsprachigen Studenten. (DP)
 • Peroutková, Ilona. Konkurence préterita a perfekta v současné spisovné němčině. (DP)
 • Pilzová, Hana. Deminutiva v němčině a jejich stylové využití. (DP)
 • Vincíková, Marie. Německá kompozita v terminologii ekonomiky se zaměřením na cestovní ruch a společné stravování. (DP)

1987

 • Jiřincová, Iva. Modalita v němčině v porovnání s češtinou. (DP)
 • Osičková, Dana. Označení českých jídel v němčině. (DP)

1988

 • Janáková, Martina. Rozbor německého nářečí v Krásné Lípě. (DP)
 • Laurich, Petr. Česká exonyma v německé jazykové oblasti. (DP)
 • Nováčková, Petra. Lingvistický rozbor Liber Judeorum albus. (DP)
 • Seidlová-Zelingerová, Ludmila. Die Verwendung des Hilfsverbs im Perfekt der deutschen Gegenwartssprache. (Zamítnutá verze DP).
 • Tišerová, Pavla. Názvy hradů v západních Čechách. (DP)

1989

 • Cardal, Roman. Přechylování v němčině. (DP)
 • Frček, Jan. Die Entwicklung der deutschen Interpunktion. (DP)
 • Seidlová-Zelingerová, Ludmila. Užití pomocného slovesa v perfektu současného německého jazyka. (DP)
 • Vaňo, Jan. Vztahy češtiny a němčiny na Žatecku v 17. a v 18. století. (DP)
 • Vymazalová, Jana. Označení povolání v němčině. (DP)
 • Žáková, M. Der bestimmte Artikel in der deutschen gegenwärtigen Literatursprache. Závěrečná práce rekvalifikačního studia.

1990

 • Holá, Zuzana. Aktuální slovník životního prostředí a jeho ochrany v němčině a češtině. (DP)
 • Šmídlová, Petra. Reflexívní konstrukce v německo-českém konfrontačním pohledu. (DP)
 • Šrůtková, Jitka. Das System der kausativen Funktionsverbgefüge (mit besonderer Hinsicht auf den substantivierten Infinitiv) im Deutschen und Russischen. (DP)

1991

 • Kolář, Petr. Terminologie triatlonu a duatlonu v němčině a v češtině. (DP)
 • Žďánská, Monika. Německá lexikografie 20. století. (DP)

1992

 • Caska, Pavel. Das heutige Schweizerdeutsche. (DP)
 • Jendřejasová, Irena. Besonderheiten der Standardsprache in Österreich. (DP)
 • Vlková, Radka. Entwicklungstendenzen in der Rektion deutscher Adjektive. (DP)
 • Wagnerová, Simona. Hovorové a slangové výrazy v německé a české tenisové terminologii. (DP)

1993

 • Půček, Michael. Topologie einiger Ergänzungen im rhematischen Teil des deutschen Satzes im Vergleich mit dem Tschechischen. (DP)
 • Starková, Jitka. Die Namen der deutschen, nach dem Jahre 1945 in Böhmen untergegangenen Ortschaften. (DP)
 • Stehnová, Magda. Německo-česká a česko-německá terminologie tenisu. (DP)
 • Šafránková, Jitka. Die deutschen Lehnübersetzungen im Tschechischen. (DP)
 • Vainertová, Jitka. Das untrennbare UM- Verb im heutigen Deutsch. (DP)

1994

 • Felkelová, Alice. Übereinstimmungen zwischen deutschen und tschechischen Sprichwörtern. (DP)
 • Kneřová, Magdalena. Oslovení v němčině a češtině. / Die Anrede im Deutschen und Tschechischen. (DP)
 • Radnai, Cecilia. Die Metapher in der Werbung. (DP)
 • Soukupová, Alice. Stellung des Verbs in den Prager Briefen. (DP)

1995

 • Augusta, Bohumil. Oronyma českého Švýcarska. (DP)
 • Boháčková, Pavla. Pokus o definici Středoevropského jazykového svazu. (DP)
 • Děkanová, Kateřina. Attributsätze im Deutschen und im Tschechischen. (DP)
 • Gallupová, Johana (roz. Muchková). Die Mythen vom Prager Deutsch. (DP)
 • Novotný, Pavel. Zur Problematik von Homonymie und Polysemie anhand der lexikographischen Erfassung der Gegenwart. (DP)
 • Vendlová, Tereza. Deutsche Jugendsprache. (DP)
 • Zápotočná, Andrea. Vliv německého osídlení na vývoj místních jmen na území Havlíčkobrodska a Jihlavska. (DP)

1996

 • Cvachoušková, Zuzana. Die Wortfeldtheorie: das Wortfeld der Verben der sprachlichen Äußerung im Deutschen und im Tschechischen. (DP)
 • Haňáčková, Jana. Politische Begriffe in deutschen Zeitungstexten. (DP)

1997

 • Dovalil, Vít. Panslawismus und Pangermanismus im 19. Jahrhundert: Studium der Geschichte und der Sprache des Nationalismus. (DP)
 • Háblová, Petra. Německé slovní výpůjčky ve hrách J. Voskovce a J. Wericha. (DP)
 • Linhart, Radek. Englische substantivische Entlehnungen im Deutschen: am Material der Pressesprache. (DP)
 • Macourková, Lenka. Prager Straßennamen im Protektorat Böhmen und Mähren. (DP)

1998

 • Aulická, Jana. Zur Konkurrenz der Wortbildungsmittel bei der Negierung der Adjektive in der deutschen und tschechischen medizinischen Sprache. (DP)
 • Chvátalová, Vladimíra. Sprache diktatorischer Mächte: das Bild der Juden in Tagebüchern, öffentlichen Reden und Aufsätzen von Joseph Goebbels. (DP)
 • Kösslová, Terezie. Die deutsche Mundart von Roßbach/Hranice im Jahre 1995. (DP)
 • Nováková, Iva. Zum Artikelgebrauch bei Abstrakta mit einem bzw. mehreren postponierten substantivischen Attributen in der deutschen Gegenwartssprache. (DP)
 • Palischová, Andrea. Böhmisch a tschechisch. (DP)
 • Pešeková, Kamila. Prevzaté slová z nemeckého jazyka v dnešnom slovenskom jazyku. (DP)

2000

 • Dvořáková, Alena. Substantivische Fremdwortlexeme im deutsch-tschechischen Übersetzungswörterbuch. (DP)
 • Karlík, Martin. Phraseologisches Profil der Textsorten „Bericht“ und „politischer Kommentar“ in ausgewählten Periodika: eine empirische Untersuchung zur Verwendung von Phraseologismen in ausgesuchten Texten zum Thema „Landtagswahlen in Deutschland 1999“. (DP)
 • Langová, Petra. Zu den sogenannten „stellungsfesten“ Gliedern im deutschen Satz. (DP)
 • Vimrová, Pavlína. Zu einigen Problemen der deutsch-tschechischen Sprachmischung: am Material der Syntax tschechisch gesprochener Texte bei tschechischen Emigranten und ihren Kindern in Deutschland. (DP)
 • Zvěřinová, Martina. Leben in zwei Welten: zu Problemen des simultanen und konsekutiven Frühbilingualismus bei Erwachsenen. (DP)

2002

 • Nováková, Petra. Stilistische Markierung in allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern des Deutschen und in deutsch-tschechischen Wörterbüchern: untersucht an der Buchstabenstrecke Z. (DP)
 • Škudrnová, Lucie. Deutsche Modalverben und deren Übersetzung ins Tschechische. (DP)

2003

 • Bílková, Jana. Die Überreste der deutschen Lexik in Dialekten der mährischen Slowakei. (DP)
 • Birkhahnová, Edita. Pflanzennamen im großen allgemeinen deutsch-tschechischen Wörterbuch. (DP)
 • Čapek, Ondřej. Die wichtigsten Entwicklungsetappen des zweisprachigen Ortsnamenschatzes auf dem böhmischen Gebiet (1627–1955). (DP)

2004

 • Bouchalová, Martina. Die Ortsnamen am Goldenen Steig. (DP)
 • Kramářová, Zuzana. Modalverben im Deutschen und Problemfelder beim Übersetzen. (DP)
 • Loumová, Jana. Funktionsverbgefüge und ihre lexikographische Umsetzung: ein Beitrag zur praktischen Lexikographie. (DP)
 • Záhorka, Milan. Deutsche und niederländische Diminutive im Vergleich: eine lexikographische Untersuchung. (DP)

2005

 • Eigner, Ladislav. Auditive Bewertung der deutschen Worteinheiten: (vor einem Geräuschhintergrund) von tschechischen, Deutschen studierenden Hörern. (DP)
 • Kavinová, Alena. Onomatopoetische Verben im Deutschen und ihre lexikographische Erfassung für das neu entstehende große Deutsch-Tschechische akademische Wörterbuch. (DP)
 • Kuncová, Zuzana. Zur Stellung der platzfesten Glieder in der deutschen Gegenwartssprache. (DP)
 • Perutková, Zuzana. Zur Kontrastivität von denominalen Adjektiven und Adverbien im Deutschen und im Schwedischen. (DP)
 • Špís, Lubor. Ohne-dass-Nebensätze und ohne-zu-Infinitivkonstruktionen in kontrastiver Sicht im Deutschen und Tschechischen. (DP)

2006

 • Dadková, Markéta. Weibliche Berufsbezeichnungen im heutigen Deutsch: eine korpus-linguistische Studie. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Laštovka, Ondřej. Politische und politologische Stichwörter im großen allgemeinen deutsch-tschechischen Wörterbuch. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Linhartová, Lenka. Aplikace jazykového práva a jazykové politiky při ochraně menšin v SRN: na příkladu sporu lužickosrbských obcí Crostwitz a Radibor se státem Sasko v letech 2001–2006. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Miňovská, Tereza. Zur epistemischen Verwendung der Modalverben in der deutschen Gegenwartssprache. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Nováková, Petra. Zur Inventarisierung von Komposita im entstehenden Großen Deutsch-tschechischen akademischen Wörterbuch. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Piskáčková, Vendula. Linguistische und enzyklopädische Informationen im terminologischen Übersetzungswörterbuch (an dem Beispiel des ausgearbeiteten Deutsch-tschechischen Wörterbuchs der astronomischen Termini). (DP) Digitální repozitář UK.
 • Švachová, Olga. Zur Verwendung der deutschen Modalverben und deren Konkurrenzformen in kontrastiver Sicht mit dem Tschechischen. (DP) Digitální repozitář UK.

2007

 • Bartůňková, Alena. Graphematik in den Urkunden Wenzels IV. von 1379–1399. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Bureš, Jaroslav. Neologismen in der heutigen Lexikologie und Lexikographie. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Marková, Věra. Zur neuen Bestimmung von synonymischen Reihen mit Hilfe der korpuslinguistischen Tools (Self-Organizing Maps, Contrasting Near-Synonyms). (DP) Digitální repozitář UK.
 • Navrátilová, Lucie. Duden Universal Wörterbuch und das Übersetzungswörterbuch Deutsch-Tschechisch von H. Siebenschein. Synopsen von Wörterbuchartikeln unter dem metasprachlichen Aspekt. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Pecnová, Magda. Zum Artikelgebrauch bei Substantiv- und Präpositionalgruppen. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Röschlová, Lucie. Zur Diglossie als Gegenstand des politischen und publizistischen Diskurses in der deutschsprachigen Schweiz. (DP). Digitální repozitář UK.
 • Šemelík, Martin. Wortnestbildung in einem Übersetzungswörterbuch; [CD]. (DP) Digitální repozitář UK.

2008

 • Mikešová, Eva. Fertigkeit Sprechen auf dem Kompetenzniveau B. (DP) Digitální repozitář UK.

2009

 • Cermanová, Petra. Zu den Negationstypen in der deutschen Gegenwartssprache. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Hajíčková, Zuzana. Standarddeutsch an tschechischen Mittelschulen (Eine Analyse des Prozesses von Gestaltung der Standardvarietät in sozialer Praxis). (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kuncová, Lenka. Über die Adverbiale im Deutschen und im Tschechischen. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Martykánová, Zuzana. Zur Sprachenpolitik im Elsass 1871–1918. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Pátková, Linda. Galicismy v němčině, jejich korpusová analýza a jejich lexikografické zpracování. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Rusová, Lucia: Zum Gebrauch des deutschen Dialekts in Untermetzenseifen. Eine sprachbiographische Studie. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Vondrová, Lucie. Zur Schwankung der adjektivischen Deklination im attributiven Gebrauch (Probleme der unscharfen Abgrenzung von „Artikelwort und „Adjektiv“). (DP) Digitální repozitář UK.

2010

 • Belková, Eva. Zum Status des Tschechischen in Österreich (Eine Untersuchung zur Nachfrage nach dem Tschechischen in Wien unter der Berücksichtigung der Beziehung von Sprache, Wirtschaft und Kultur). (DP) Digitální repozitář UK.
 • Budáč, Marian. Anglicismy v informačních technologiích – porovnání německého a slovenského úzu. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Grabowski, Pavla. Deutsche Muttersprachler in der Tschechischen Republik. Internetforen und Beobachtungen als Quelle eines Diskurses über den interkulturellen und sprachlichen Kontakt. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Hlaváčková, Michaela. Zpracování latinismů v německo-českém překladovém slovníku. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Hrubešová, Michaela. Anglicizmy v němčině a jejich zpracování v německo-českém překladovém slovníku. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kačiaková, Lenka. Stilschichten und Stilfärbungen im Duden, Deutsches Universalwörterbuch – eine kritische Analyse. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kováriková, Eva. Terminologie der Luftfahrt. Vorarbeiten zu einem deutsch-tschechischen Wörterbuch der Luftfahrt-Terminologie. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Lisková, Alena: Zur Funktion von Normautoritäten im sozialen Kräftefeld einer Standardvarietät. (DP) Digitální repozitář UK.

2011

 • Bartoňová, Jana. Die Fußballsprache aus der Sicht der Nicht-Muttersprachler. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Brabcová, Romana. Herunterladen oder downloaden? – Ein Beitrag zur Analyse der morphosyntaktischen Integration einiger ausgewählter Anglizismen ins Deutsche. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Búryová, Iveta. Deutsche Testamente aus Prag von 1795- 1815. Ein Beitrag zur sprachhistorischen Erforschung des Deutschen in Böhmen. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Chmelařová, Eliška. Abweichungen vom Standard in der Werbesprache. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Janatová, Lucie. Der Schreibstand der Kuttenberger deutschsprachigen Urkunden aus vorhussitischer Zeit (1395–1420). (DP) Digitální repozitář UK.
 • Ježková, Jaroslava. Phraseme in den Werken von M. Viewegh und ihren deutschen Übersetzungen. Eine Korpusanalyse. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Svobodová, Lucie. Zum Gebrauch und zur grammatischen Beschreibung der allgemeinen reflexiven Zustandsform. (BP) Digitální repozitář UK.

2012

 • Bezdíčková, Alžběta: Zur Berechtigung der bisherigen lexikographischen Praxis im Bereich der Phraseologie. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Ekimova, Svetlana: Zur TEKAMOLO-Regel in der deutschen Gegenwartssprache. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Hornová, Ludmila: Některé problémy při překládání modálních prostředků v kontrastivním pohledu. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kazdová, Barbora: Zur Rezeption der Germanismen bei der jüngeren tschechischen Generation. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Kratochvílová, Jana: Zu einigen Problemen beim Übersetzen der Modalverbkonstruktionen aus dem Deutschen ins Tschechische. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Mercová, Šárka: Zur Lexik der Rundfunkangestellten – Das deutsch-tschechische Wörterbuch der Rundfunkbegriffe. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Oliva, Jakub: Zur Problematik der Kollokabilität deutscher Adjektive bei der Bearbeitung der Wörterbucheinträge im GAWDT. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Střelková, Veronika: Zur Problematik des lexikalischen Minimums am Beispiel der Terminologie der Musikwissenschaft. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Štrachová, Zuzana: Helvetismen im Großen akademischen Wörterbuch Deutsch-Tschechisch. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Švrčková, Helena: Německy psané texty vybraných představitelů českého národního obrození 19. století z pohledu historické lingvistiky. (DP) Digitální repozitář UK. Digitální repozitář UK.
 • Trojanová, Jana: Zur Verwendung der Subjunktionen bis, bevor und ehe in der deutschen Gegenwartssprache und deren Übersetzung ins Tschechische. (BP) Digitální repozitář UK.

2013

 • Beneš, Jan. Zur Implementation der Rechtschreibreform in Österreich: eine Untersuchung auf sprachmanagementtheoretischer Grundlage. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Boček, Lukáš. Zur Verwendung des Progressivs in der deutschen Gegenwartssprache. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Brablcová, Zuzana. Zur europäischen Sprachenpolitik und einigen Aspekten ihrer Implementierung in der Tschechischen Republik: Eine Fallstudie. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Budín, Tomáš. Kolokabilita německých adjektiv v překladovém slovníku. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Bumbálková, Gita. Kaspar von Sternbergs Reiseberichte aus den Jahren 1786–1787, mit besonderer Berücksichtigung der textlinguistischen Merkmale. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Dušek, Ondřej. Zum Vergleich der tschechischen und deutschen Valenzwörterbücher. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Grycová, Petra. Österreichisches versus Bundesdeutsches Deutsch. Einfaches Sprachmanagement in Interaktionen zwischen österreichischen und deutschen Muttersprachlern. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Chrtová, Jana. Mehrsprachige Kommunikation in einer Gesundheitseinrichtung im tschechisch- österreichischen Grenzgebiet. Kommunikationsproblematik mit Ausländern im Landesklinikum Gmünd. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Jakubcová, Lucie. Die deutsche Sprache in Ostböhmen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf Grund einer sprachhistorischen Analyse des Burgrechtsbuchs von Rokitnitz im Adlergebirge (1572–1666). (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kolář, Daniel. Lexikalische Einheiten der Sprache im Nationalsozialismus und ihre lexikografische Bearbeitung. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Koláříková, Marie. Frühneuhochdeutsche Urkunden Elbogens bis zum Regierungsantritt der Habsburger in den böhmischen Ländern (1526). Eine historiolinguistische Untersuchung. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kolářová, Nina. Dialekt macht schlau“. Zum Stellenwert der Dialekte im Schulunterricht des Freistaates Bayern. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Kožová, Martina. Zum Geschlecht als sozialer Konstruktion und seinem Einfluss auf die Sprache von Männern und Frauen. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kučerová, Lucie. Zur Apposition in der deutschen Gegenwartssprache. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Liborová, Blanka: Bilingualismus – Symmetrie und Assymetrie in der sprachlichen Entwicklung bilingual aufwachsender Kinder. Entscheidende Faktoren bei Geschwistern in einer zweisprachigen Familie. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Lukashyk, Yauheniya: Zum Gebrauch von Perfekt und Präteritum in dialogischen Texten Interview und Talk-Show. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Schmidtová, Iva: Syntax der adjektivischen Komposita im bilingualen Wörterbuch. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Střídová, Nela. „Obchod“, „Verhandlung“ oder „Business“? Die Stellung des Deutschen und Tschechischen als interne Firmensprache in binationalen Unternehmen. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Svobodová, Lucie. Zum Management der Mehrsprachigkeit in multinationalen Unternehmen in der Tschechischen Republik: Eine Fallstudie im IT-Bereich. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Šimčíková, Lucie: Zur Stellung und Rolle der Normautorität in den Internetforen. Eine Analyse der Korrekturen im Rahmen der Sprachmanagementtheorie. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Uhlíková, Klára. Zur Verwendung der Korrelate bei deutschen und tschechischen Verben. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Váňová, Dana. Zum Gebrauch der Hilfsverben haben/sein in den zusammengesetzten
  Vergangenheitsformen.
  (neobhájená verze BP)
 • Vávrová, Lucie. Zur Stellung des Deutschen als Wissenschaftssprache. (DP) Digitální repozitář UK.

2014

 • Hagenhoferová, Lucie. Zur Problematik der Lesartenstrukturierung im bilingualen Wörterbuch. (DP)
 • Horová, Veronika. Die Farbe „blau“ in komparativen Phraseologismen aus korpuslinguistischer und lexikogbraphischer Sicht. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Hubáček, Miroslav: Das Niederländische: Zu seinem Status zwischen eigener
  westgermanischer Standardvarietät und einer Varietät des Niederdeutschen.
  (neobhájená BP) Digitální repozitář UK.
 • Klofáč, Jan. (Un)trennbarkeit des Präfixes „durch-“ bei ausgewählten deutschen Verben. Eine korpuslinguistische Studie. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Koptík, Tomáš. Korpusanalyse der adjektivischen Affixoide und ihre lexikographische Bearbeitung in zweisprachigen Wörterbüchern Deutsch-Tschechisch. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kořánová, Nora. Zu einigen Aspekten von „German with Ease“ aus der Sicht des Spracherwerbs. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Kučerová, Daniela: Terminologie der bildenden Kunst im bilingualen Wörterbuch. (neobhájená DP)
 • Křesťanová, Jitka. Phraseologismen mit der Komponente „Fisch“ – eine Korpusanalyse. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Mareš, Jiří. „Oit wird me!“ Das Graslitzer Deutsch. Phonetische Struktur und varietätenlinguistische Einordnung. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Pálková, Ivana. Funktionsverbgefüge und Möglichkeiten ihrer Übersetzung ins Tschechische. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Salačová, Helena. Nahe Synonyme korpuslinguistisch betrachtet – Verben im Fokus. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Trojanová, Jana. Zum Artikelgebrauch im Deutschen, Englischen und Tschechischen. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Váňová, Dana. Zum Gebrauch der Hilfsverben haben/sein in den zusammengesetzten Vergangenheitsformen. (BP) Digitální repozitář UK.

2015

 • Bezdíčková, Alžběta. Deutsche adjektivische Phraseme aus kontrastiver und lexikographischer Sicht. Zur Variabilität der phraseologischen Vergleiche. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Jamal-Aldinová, Diana. Die Zeit Rudolphs II. anhand der ausgewählten deutsch geschriebenen Urkunden aus den Jahren 1578–1598. Eine historisch-sprachwissenschaftliche Studie. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Janstová, Jana. Kommunikation und Sprachmanagement bei bikulturellen Paaren. Eine soziolinguistische Fallstudie. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Klímová, Barbora. Ein Vergleich der filmischen Adaptationen des Werkes „Kasimir und Karoline“ von Ödon von Horváth. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Kolář, David. Temporalsätze mit Konjunktionen bis, bevor, ehe. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Kyselová, Soňa. Phraseologismen in der Erzählung „Buchmendel“ von Stefan Zweig und in ihrer tschechischen Übersetzung. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Martinec, Karel. Anglizismen und deren synonymische Beziehungen. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Pokorná, Markéta. „Šprechtíme“ – Projekt zur Unterstützung der deutschen Sprache und seine Rezeption in der Tschechischen Republik. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Rolfová, Michaela. Phraseme des Wirtschaftsdeutsch in den publizistischen Texten. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Samková, Pavlína. Konstrukce typu „er kam gelaufen“. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Suchánková, Eva. Lexikographische Erfassung der Musikterminologie – Verben im Fokus. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Urbanová, Eva. Fachwortschatz der Geschichtswissenschaften im Fokus. Lexikographische Erfassung in einem deutsch-tschechischen Fachwörterbuch. (BP) Digitální repozitář UK.

2016

 • Ježková, Jaroslava. Phraseme im bilingualen Wörterbuch. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kříž, Václav. Die Stadt Winterberg und ihre Umgebung im Spiegel der deutsch geschriebenen Urkunden des Fürstengeschlechtes von Eggenberg aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur deutschen Sprache in Böhmen. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Lukašiková, Evženie. Die Farbe “schwarz” in Phrasemen. Eine kontrastive Analyse. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Rajn, Aleš. Zum Problem der Passivfähigkeit ausgewählter deutscher Verben. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Schützová, Tereza. Zur Konkurrenz von Ersatzinfinitiv und Partizip II bei einigen ausgewählten Verben. (neobhájená DP)
 • Sivčáková, Petra. Die deutschen ornativen Verben aus kontrastiver, deutsch-tschechischer Sicht. Eine Korpusanalyse. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Štrachová, Zuzana. Helvetismen im aktuellen Gebrauch und deren lexikographische Bearbeitung. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Sikora, Marek. Zur Variation der unregelmäßigen Verben: Schwache Konjugation hoch frequenter starker Verben im geschriebenen Deutsch. (BP) Digitální repozitář UK.

2017

 • Hamáková, Tereza. Eine Analyse der Phraseme mit den Komponenten Erde, Feuer, Wasser und Luft im Parallelkorpus InterCorp und in einem deutsch- tschechischen phraseologischen Wörterbuch. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Kroutilová, Kamila. Schwache Deklination der Maskulina in der deutschen Gegenwartssprache. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Křesťanová, Jitka. Vergleich der Ergebnisse der Kookkurrenzdatenbank (CCDB) und der Kookkurrenzanalyse. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Macháčková, Alžběta. Phraseologie in den Wörterbüchern und im Korpus – eine Fallstudie. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Matěna, David. Gebrauch des Indefinitpronomens frau im heutigen Deutsch und seine Erfassung in den einsprachigen und Übersetzungskodizes. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Schuchová, Milena. Die Tschechei und Sprachusus. Diachrone und synchrone Aspekte eines brisanten Toponyms im Fokus. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Veretelnyk, Igor. Monokollokabile Wörter im Deutschen. Eine Reflexion. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Volavková, Magdalena. Ausgewählte Zweifelsfälle der deutschen substantivischen Deklination korpuslinguistisch betrachtet. (BP) Digitální repozitář UK.

2018

 • Chelyshkova, Anna. Vergleich der Bearbeitung von Stichwörtern in den Deutsch-Russischen Online-Wörterbüchern. (BP) Digitální repozitář UK. Digitální repozitář UK.
 • Frejlachová, Markéta. Deutsche Verben mit Präfix durch. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Jamal-Aldinová, Diana. Die Urkunden Maximilians II. und Rudolfs II. als historiolinguistische Quelle, mit besonderer Berücksichtigung der textologischen Merkmale. Ein Beitrag zur Kanzleisprachenforschung. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Rybová, Martina. Verbale epistemische Parenthesen im Deutschen und Tschechischen. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Sikora, Marek. Zur korpusbasierten Kontrastierung naher Synonyme. (DP) Digitální repozitář UK.

2019

 • Drobník, Ondřej. Gallizismen im Deutschen: eine korpusbasierte Recherche. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Felbr, Lukáš. Lexikographische Erfassung der Fokuspartikeln in deutsch-tschechischen Wörterbüchern. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Kroutilová, Kamila. Lexikographische Erfassung der Pronomina. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kříž, Václav. Zur deutsch geschriebenen Korrespondenz Erzherzog Ferdinands II. von Tirol als Statthalter in Böhmen (1547–1567) aus sprachhistorischer Perspektive. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Mitáčková, Kateřina. Austriazismen in einem deutsch-tschechischen Wörterbuch. Verben im Fokus. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Sivčáková, Petra. Wörterbuch als Zeuge der Zeit. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Stehlik, Dijana. Korpuslinguistische Untersuchung ausgewählter Zweifelsfälle im Deutschen. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Vavřinková, Pavla. Zur lexikographischen Bearbeitung des geschichtswissenschaftlichen Wortschatzes aus der Perspektive Deutsch/Tschechisch. (DP) Digitální repozitář UK.

2020

 • Ďurková, Mária Kristína. Manipulation durch Sprache zur Zeit der DDR-Wende: Marxismus, Kommunikation und Semantik. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Kodadová, Ludmila. Tschechische Sprichwörter und deren deutsche Äquivalente. Eine lexikographische Analyse des SČFI. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Ondrušíková, Karolína. Stellung des ‚Gruppengenitivs‘ im deutschen Sprachsystem anhand der Untersuchung von ausgewählten Paarformeln. (BP) Digitální repozitář UK.

2021

 • Davydzka, Jagor. Synonymorientierte Analyse ausgewählter Gedichte in Prosa von Iwan Turgenew in Theodor Commichaus Übersetzung. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Felbr, Lukáš. Interjektionen in deutsch-tschechischen Wörterbüchern. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Přibík, Radek. Zur deutsch geschriebenen Korrespondenz der tschechoslowakischen Handels- und Gewerbekammern von 1930–1935. Ein Beitrag zur historischen Fachsprachenforschung. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Sabolová, Ela. Eigennamen von Dobschau im Spiegel der Geschichte. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Stehlik, Dijana. Genitivische und dativische Rektion bei ausgewählten Präpositionen im Deutschen korpuslinguistisch betrachtet. (DP) Digitální repozitář UK.

2022

 • Čížková, Martina. Die Fugger in den böhmischen Ländern im 16. und 17. Jahrhundert. Eine textologische Studie aus diachroner Perspektive. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Frejlachová, Markéta. Deutsch als plurizentrische Sprache in Bildungskontexten. (DP) Digitální repozitář UK.
 • Kunstová, Dominika. Die Kausalität und ihr Ausdruck im Deutschen. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Kursikova, Anastasia. Englische Ausdrücke in der deutschsprachigen Werbung zwischen den Jahren 2000 und 2021. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Novotný, Tomáš. Partizipialkonstruktionen in kontrastiver Sicht am Beispiel der Übersetzung von Günter Grass. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Strnková, Karolína. Paralelní srovnání idiomů v českém, dánském a německém jazyce. (BP) Digitální repozitář UK.

2023

 • Černý, Jan. Was ist „Klimawandel“? Die Aushandlung der Bedeutung im aktuellen Diskurs. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Vuongová, Thao Linh. Übersetzungswörterbücher mit dem Vietnamesischen. (BP) Digitální repozitář UK.
 • Zachrdlová, Lucie. Analyse und Erarbeitung der Terminologie der Pferdezucht und des Reitersports im Großen akademischen Wörterbuch Deutsch-Tschechisch. (BP) Digitální repozitář UK.
Úvod > Germanistika – lingvistika