Autorské čtení Eva Menasse – Dunkelblum

Jak může dopadnout vystudovaná germanistka, se můžete na vlastní oči přesvědčit na čtení Evy Menasse, jedné z nejrespektovanějších rakouských spisovatelek současnosti!

Rakouské kulturní fórum, úterý 18. dubna 2023, 19:00

Dunkelblum je fiktivní provinční maloměsto, jehož příběhem Eva Menasse odkazuje k tragickým událostem ze sklonku druhé světové války, kdy bylo nedaleko zámku Rechnitz na rakousko-maďarském pomezí zavražděno na 200 Židů. Zločin nebyl dodnes potrestán ani nebyl nalezen hromadný hrob obětí. Děj románu se rozpíná mezi lety 1945 a 1989, kdy se v městečku objeví tajemný cizinec, jehož příchod prolomí dlouhé mlčení.
Postupně začne vyplouvat na povrch rozsáhlá pavučina mezilidských vztahů, ve kterých vytěsňování viny a zarputilé ticho hraje zásadní úlohu. Své postavy přitom autorka nevykresluje jednostranně ani nesoudí jejich chování. Na pozadí dějinných událostí ukazuje morální dilema několika generací, aniž by z pozice později narozené kárala za pochybení minulosti. Román Dunkelblum (2021) vyniká nevšedním jazykem a nápaditou strukturou inspirovanou americkými televizními seriály – Eva Menasse jím opět prokázala svůj výjimečný vypravěčský talent.
Eva Menasse (*1970, Vídeň) je přední rakouská spisovatelka, autorka povídkových a esejistických knih i románů. Do češtiny byl přeložen její oceňovaný debut Vienna (č. 2010, přel. Milan Tvrdík) a román Kvazikrystaly (č. 2015, přel. Helena Smolaková), za který získala cenu Heinricha Bölla. Eva Menasse působila také jako novinářka, od roku 2003 žije v Berlíně.
Koná se v němčině, moderuje Jan Trna.

 

 

Úvod > Germanistika > Autorské čtení Eva Menasse – Dunkelblum